Archeologie in de praktijk

Archeologie in de praktijk - Steehouwer | Northernlights300.org

...racten. Dit is gedaan op basis van de interpretatie van de zogenaamde CPV-codes die op archeologie betrekking hebben ... Wetgeving archeologie - Gemeente Amsterdam ... . Verder dingen in de praktijk slechts zeer zelden buitenlandse ... We maakten een duidingsdocument over de toepassing van hoofdstuk 5.2 van de Code van Goede Praktijk. Dit hoofdstuk biedt aan de erkende archeoloog criteria om af te wegen of hij al dan niet verder vooronderzoek moet uitvoeren. In het document geven we extra duiding bij de toepassing van die criteria. Dit praktijkvoorbeeld laat zien waar u ... Archeologie in de praktijk | BoekenPlatform.nl ... . In het document geven we extra duiding bij de toepassing van die criteria. Dit praktijkvoorbeeld laat zien waar u als aanbestedende dienst mee te maken kunt krijgen bij een archeologie-opdracht. In het voorbeeld wordt onder meer in gegaan op de verschillende fasen en onderzoeken, de kostenramingen en welke aanbestedingsprocedures deze tot gevolg hebben. Hier vindt u praktijkvoorbeelden en handreikingen op gebied van archeologie. Praktijk en Tools Archeologie | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden Overslaan en naar de inhoud gaan Archeologie is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de wereld van aanbesteden. Sinds het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw is er een markt met private en publieke archeologische partijen die archeologie-opdrachten (archeologisch onderzoek) uitvoeren. Dit doen zij in opdracht van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden en archeologie in het ... Wie tijdens graafwerkzaamheden een archeologische vondst doet, is wettelijk verplicht dit te melden bij de minister. In de praktijk mag u, als u denkt dat u iets met archeologische waarde heeft gevonden, dit melden bij het meldpunt archeologie van het Landschap Erfgoed Utrecht. Als behoud in de bodem geen optie is, dan is, voorafgaand aan de bodemverstoring, onderzoek nodig om archeologische overblijfselen te documenteren en de informatie en vondsten te behouden. In de dichtbebouwde stedelijke omgeving is in de praktijk doorgaans sprake van deze laatste optie. Integratie archeologie in planproces De Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie heeft als doel een standaard aan te bieden voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van metaaldetectoren in Vlaanderen. Die standaard legt de ondergrens voor kwaliteit vast en laat toe om geleverde resultaten op kwaliteit te vergelijken. Archeologie in de praktijk | ISBN 9789022833834 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. De in 2005 door fusie ontstane Erfgoedinspectie, daarvoor de Rijksinspectie voor de Arche-ologie5, moet er namens de rijksoverheid op toezien, dat de uitvoering van archeologische werkzaamheden in de praktijk goed gebeurt. Dat wil zeggen volgens de normen die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De Saxion Fieldschool is voor de eerstejaars Saxion studenten de eerste langdurige kennismaking met archeologie in de praktijk. Gedurende zes weken werken zij onder leiding van Saxion docenten en ... Hoofdstuk 4 verwoordt wat dat beleid betekent in de praktijk. In hoofdstuk 5 worden de taken en rollen beschreven van (overheids)instanties die relevant zijn voor de archeologie. Er wordt besloten met een tijdsbalk met de archeologische perioden. In de bijlagen vindt u de dragers van het beleid ......

INFORMATIE

AUTEUR
Steehouwer
DIMENSIE
11,78 MB
BESTANDSNAAM
Archeologie in de praktijk.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Archeologie in de praktijk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Steehouwer. Lezen Archeologie in de praktijk Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN