Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht

Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht - A.A.J. Smelt | Northernlights300.org

...ingepast kunnen worden in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht ... Juridische betekenis van vermogensrecht - Wat betekent ... ... . Het onderzoek is onderverdeeld in vier verschillende delen. In deel A wordt ingegaan op de betekenis van het begrip 'goed met negatieve waarde'. Recht en Praktijk 139. Goederen met een negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht. Diss. Smelt, A.A.J. Promovendus Smelt onderzocht de verschillende vermogensrechtelijke problemen bij goederen met een negatieve waarde. Centraal stond de vraag hoe goederen met een negatieve waarde ingepast ... Onerous property (https://www.narcis.nl) ... . Centraal stond de vraag hoe goederen met een negatieve waarde ingepast kunnen worden in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht. Smelt concludeert dat zulks mogelijk is zonder verdere wettelijke aanpassingen. Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.Twee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht.. Het vermogensrecht geeft onder meer regels voor het verkrijgen van eigendom (bijvoorbeeld het verkrijgen van de eigendom van een ... Het Nederlandse goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht (in de zin van rechtsgebied). Een goed (meervoud goederen) wordt in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een zaak of een vermogensrecht.Een belangrijk kenmerk van goederen is dat zij in beginsel overdraagbaar zijn, dat wil zeggen dat het rechtssubject dat tot een goed gerechtigd is dat goed aan een ... Public...

INFORMATIE

AUTEUR
A.A.J. Smelt
DIMENSIE
4,77 MB
BESTANDSNAAM
Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Goederen met negatieve waarde geven aanleiding tot verschillende vermogensrechtelijke problemen. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de eigenaar van een perceel met ernstig vervuilde grond afstand kan doen van zijn eigendomsrecht. Faillissementscuratoren worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag of zij belast zijn met de zorg voor tot de boedel behorende afvalstoffen. Ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad over de zogenaamde 'verwijderingsleer' lijken goederen met negatieve waarde een centrale rol te spelen. In dit boek wordt gepoogd de verschillende vermogensrechtelijke problemen ten aanzien van goederen met een negatieve waarde tot een oplossing te brengen. De vraag die hierbij centraal staat, is hoe goederen met een negatieve waarde ingepast kunnen worden in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht. Het besprokene is overigens niet alleen van belang voor situaties waarin sprake is van een goed met een negatieve waarde. Onderwerpen van algemene aard die uitgebreid aan de orde komen, zijn onder meer het onrechtmatige-daadsrecht en het stelsel van de Faillissementswet.

Wil je het boek lezen?Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.A.J. Smelt. Lezen Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN