Doorwerking van BBI

Doorwerking van BBI - H. Aardema | Northernlights300.org

...mentarium binnen het bestuur en de bedrijfsvoering van gemeenten ... Bijzondere Belastinginspectie | FOD Financiën ... . BBI was bedoeld om met elkaar het gesprek te kunnen voeren over te maken (politieke) keuzes en over de resultaten daarvan. Die slag, zo bleek uit het onderzoek, was niet gemaakt. 2 VOORWOORD Deze scriptie is geschreven als afsluiting van het eerste studiejaar van de vijfde leergang van de 2-jarige leergang Master of Crisis and Disaster Management (MCDM). Gedurende dit jaar dient, naast het doorlopen van een zestal m ... PDF www.harrieaardema.nl ... . Gedurende dit jaar dient, naast het doorlopen van een zestal modules, een scriptie geschreven te worden. Deze scriptie behelst het doen van onderzoek naar en het schrijven van een wetenschappelijk rapport over een ... Doorwerking van BBI, een overzicht van mogelijke ongewenste neveneffecten van bedrijfsmatig werken. MR. DR. H. AARDEMA Werkzaam als manager en senior adviseur bij Bestuur & Manage-ment Consultants. Promoveerde 21-11-2002 aan de Rijks-universiteit Groningen op een bestuurskundig proefschrift over Doorwerking van BBI.1 1 Harrie Aardema ... Doorwerking van BBI - Evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten BMC / Rijksuniversiteit Groningen 2002. BBI ('beleids- en beheersinstrumentarium') staat voor een meer bedrijfsmatig werken door gemeenten. Nagenoeg alle gemeenten hebben zich hier in de jaren negentig van de vorige eeuw toe bekeerd. Verkorte weergave van proefschrift Rijksuniversiteit Groningen "Doorwerking van BBI evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten" Dit boek kun je niet aanvragen, maar wel inzien. Het ligt ter inzage op de volgende locatie: Koninklijke Bibliotheek. Delpher ... Op zoek naar artikelen van H. Aardema? Artikelen van H. Aardema koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonden Dit is een gemeenschappelijke uitgave van het Ministerie VROM, Ministerie van BuZa en het Ministerie van LNV Deze uitgave kan schriftelijk of per e-mail worden besteld bij de directie Kennis onder vermelding van code 2006/dk047 en het aantal exemplaren. Oplage 100 exemplaren Samenstelling Interdepartementale Werkgroep BBI-Bossen 1 Aardema, Harrie (2002), Doorwerking van BBI - Evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten, Leusden: BMC. 2 Peters, B.G., J. Pierre (1998), 'Governance Without Government?- 1 New public management Prof.dr. A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 New public management: wat het is 3 Tien doctrines van new public management volgens Hood 4 Doorwerking van new public management (1): planning & control in gemeenten 5 Doorwerking new public management (2): produktbegroting 6 Doorwerking new public management (3): marktwerking 7 ... Doorwerking van BBI; Pinkeltje 14 - Pinkeltje en de raket; Sonny Boy; Levenskunst à la Montaigne; Traject Welzijn - Sociale vaardigheden 302 Omgaan met client en met groepen; RV bijdrage 11: Het weke dak; Koningin Victoria als huwelijksmakelaar; Leidraad diabetes mellitus type 2; Waardig heengaan; Sullivan 2 - Vanaf nu, altijd; ANWB Ontdek ... Jong, Irene J.F. de is een geweldige auteur. Download en lees het boek In betovering gevangen op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt In betovering gevangen in PDF, ePUB, MOBI. BBI kan verwijzen naar: . Bijzondere Belastinginspectie, een afdeling van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën; Branche organisatie van Bouwkundige Inspectie Bureaus; Belgische Biotische Index, een beoordelingssysteem voor de biologische kwaliteit van waterlopen; Beleids- en BeheersInstrumentarium, een verbeterproject dat in 1987 door het Ministerie van Binnenlandse Za...

INFORMATIE

AUTEUR
H. Aardema
DIMENSIE
3,43 MB
BESTANDSNAAM
Doorwerking van BBI.pdf

OMSCHRIJVING

Doorwerking van BBI is een boek van H. Aardema

Wil je het boek lezen?Doorwerking van BBI in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Aardema. Lezen Doorwerking van BBI Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN