SCP-publicatie 2013-21 - Met zorg ouder worden

SCP-publicatie 2013-21 - Met zorg ouder worden - Cretien van Campen | Northernlights300.org

...uden met de wachtlijsten worden vergelijkbare ... Langer zelfstandig - Tweede Kamer ... ... op een voorheen gebruikelijk niveau uitkomen.Bij het verdeelmodel zijn op basis van een onderzoek onder kinderen en ouders risicoscores berekend die een indicatie geven van ... SCP-publicatie. A day with the Dutch Aanbod van arbeid Aanbod van arbeid ... Met zorg ouder worden . Monitor talent naar de top . Monitor Talent naar de top 2011 ... Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking . Burgerperspectieven 2018|2 De sociale staat ... bol.com | Cretien van Campen artikelen kopen? Kijk snel! ... . Burgerperspectieven 2018|2 De sociale staat van Nederland ... 3.5 Bereidheid en mogelijkheden om voor ouders te zorgen 63 ... De achtergrond van deze vraag zijn de hervormingen van de langdurige zorg: met ingang ... algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de partner, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten). 3 Diversiteit in ouder worden met zorg 22 3.1 Gezondheid 26 3.2 Hulpbronnen 32 4 Sturen op gezondheid, hulpbronnen en zorg van ouderen 41 4.1 Effecten van mogelijke interventies aan de vraagzijde 41 4.2 Effecten van mogelijke interventies aan de gebruikszijde 50 5 Slotbeschouwing 57 Summary 61 Literatuur 65 Tussen april 2015 en april 2016 voerde het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het 'Onderzoek Ouderen in Instellingen' uit. Hiervoor hebben het CBS en het SCP 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen over het leven en de zorg in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg Jurjen Iedema & Marjolein Broese van Groenou & Crétien van Campen & Dorly Deeg Het kabinet beoogt met de hervorming van de langdurige zorg de trend te versterken dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet of later naar een zorginstelling verhuizen. De jeugdzorg is sterk in beweging. Daarom is er behoefte aan meer inzicht in het beroep dat in de toekomst op de jeugdzorg wordt gedaan, zowel op landelijk als regionaal niveau.Dit rapport laat zien dat het gebruik van ambulante zorg jaarlijks sterk zal toenemen. Ook voor de pleegzorg valt een lichte stijging te verwachten, maar bij de dagbehandeling en de residentiële zorg wordt een lichte ... Voor de meest kwetsbaren en oudsten in de samenleving zijn er al eeuwenlang tehuizen waar deze mensen onderdak, eten en verzorging kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn dat de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er verandert de laatste jaren echter veel in deze sector. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en de resterende gaan samen met verpleeghuizen. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een geschikte locatie en een goed samengestelde groep ouders zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Dit staat in de SCP-publicatie 'Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking'....

INFORMATIE

AUTEUR
Cretien van Campen
DIMENSIE
6,29 MB
BESTANDSNAAM
SCP-publicatie 2013-21 - Met zorg ouder worden.pdf

OMSCHRIJVING

De komende jaren verandert er veel in de financiering en het aanbod van de langdurige zorg en ondersteuning. Deels door kabinetsbeleid, deels omdat de behoeften en leefsituatie van ouderen veranderen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor hulpbehoevende en kwetsbare ouderen. Zij gaan vaak van verschillende voorzieningen gebruikmaken naarmate ze ouder worden. Welke trajecten doorlopen ze feitelijk in het weidse landschap van medische zorg, informele zorg, mantelzorg, gemeentelijke ondersteuning, thuiszorg en tehuiszorg? Deze studie geeft een beeld van de zorg en ondersteuning die 65-plussers feitelijk ontvangen in een periode van tien jaar en onderscheidt vijf herkenbare patronen en profielen.

Wil je het boek lezen?SCP-publicatie 2013-21 - Met zorg ouder worden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Cretien van Campen. Lezen SCP-publicatie 2013-21 - Met zorg ouder worden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN