Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling - J.M.L.A. Frijns | Northernlights300.org

... heeft een heel ander doel voor ... Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt het contact tussen daders en slachtoffers ... Herstelbemiddeling - cirkant-vzw.be ... . Wanneer je te maken krijgt met een misdrijf, verkeersongeval, seksueel misbruik of een medische fout, kun je met allerlei vragen blijven zitten.Hoe kan dit nou gebeurd zijn? Herstelbemiddeling ondersteunt mensen bij conflicten, de gevolgen ervan en de mogelijke oplossing of regeling. Het is een praktische vorm van herstelrecht, waarbij buurtbemiddeling een rol kan spelen. Plan- en procesevaluatie h ... Slachtoffer in Beeld wordt Perspectief Herstelbemiddeling ... ... . Het is een praktische vorm van herstelrecht, waarbij buurtbemiddeling een rol kan spelen. Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein Samenvatting. De gedachte achter herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd tot een bewustwordingsproces en in de gelegenheid worden gesteld om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Herstelbemiddeling gaat uit van de gedachte dat in de persoonlijke ontmoeting tussen slachtoffer en dader mogelijkheden liggen voor een meer wezenlijke verwerking. Deze publicatie zet allereerst de achtergronden, de uitgangspunten en de positionering van herstelbemiddeling uiteen. Vervolgens komt de methodiek van herstelbemiddeling ter sprake. Herstelbemiddeling is een vorm van herstelrecht, waarbij het draait om herstel van de schade en van het leed bij het slachtoffer en/of de maat-schappij. In het contact tussen dader en slachtoffer wordt de dader gecon-fronteerd met de gevolgen van zijn gedrag voor het slachtoffer en krijgt hij . Herstelbemiddeling is een voorbeeld van hoe herstelrecht in de praktijk kan worden omgezet. Wat opvalt aan herstelbemiddeling is dat het een samensmelting is van twee afzonderlijke woorden, namelijk herstel en bemiddeling. Bemiddeling is een methode waarbij dader én slachtoffer als eerste betrokkenen worden aangesproken. herstelbemiddeling is een ook herstel van vertrouwen in het justitieapparaat (Van Garsse & Peters, 2002). Herstelrecht hangt samen met een bepaalde manier van reageren op criminele feiten. Bij criminele feiten wordt de persoonlijke levenssfeer van mensen aangetast, deze vergen het Herstelbemiddeling. Herstelbemiddeling is een aanbod van het parket of op voorstel van de jeugdrechter, aan de minderjarige dader (en zijn ouders) en aan het slachtoffer van een misdrijf. Samen met een neutrale bemiddelaar wordt gezocht naar een mogelijke vorm van herstel en/of wordt er gecommuniceerd omtrent de feiten en de gevolgen ervan. van herstelbemiddeling waarin het beoogde resultaat van deze ontmoeting een juridische overeenkomst is en/of waarvan de uitkomst meegewogen kan worden bij beslissingen in de strafprocedure. Het is van groot belang om te onderstrepen dat het onderzoek is uitgevoerd in een pilotfase, waarin Herstelbemiddeling ondersteunt slachtoffer en dader om zelf op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor de gevolgen van de feiten. De essentie en de kracht van herstelbemiddeling zit in een actieve betrokkenheid van dader én slachtoffer in het zoeken naar een mogelijke oplossing voor de gevolgen van een delict. Perspectief Herstelbemiddeling | 1,746 volgers op LinkedIn | Verder na een ingrijpende gebeurtenis: contact met de ander helpt. | Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een delict, een (verkeers-)ongeval of bijvoorbeeld een medisch incident zijn. We noemen dit herstelbemiddeling. Herstelbemiddeling Een maatschappelijk gedragen aanbod bij strafrechtelijke con icten. De vraag naar communicatie tussen slachto ers en daders. Naar aanleiding van een zitting voor de politierechtbank over een dodelijk verkeers - ongeval was in Het Nieuwsblad van 18 januari jl. te lezen : De moeder van het slacht - Bekijk het profiel van Herman van der Wind op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Herman heeft 11 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Herman en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien. Read the latest magazines about Herstelbemiddeling and discover magazines on Yumpu.com Slachtoffers die zich bij Perspectief Herstelbemiddeling melden, zitten lang niet altijd te wachten op excuses, geeft Elbersen aan. Audio: Manon Elbersen over redenen van slachtoffers om bemiddeling te vragen "Het beeld bestaat dat het allemaal draait om verzoening en vergeving, maar dat zijn veel te grote termen....

INFORMATIE

AUTEUR
J.M.L.A. Frijns
DIMENSIE
6,85 MB
BESTANDSNAAM
Herstelbemiddeling.pdf

OMSCHRIJVING

Herstelbemiddeling 1e druk is een boek van J.M.L.A. Frijns uitgegeven bij Uitgeverij de Graaff. ISBN 9789077024126 Herstelbemiddeling stelt zich ten doel leedverwerking bij slachtoffers en schuldverwerking bij daders te bevorderen door hen onder deskundige begeleiding met elkaar in contact te brengen. In de huidige samenleving wordt een delict overwegend opgevat als een schending van de rechtsorde die vraagt om een strafrechtelijk en normbevestigend antwoord. Voor de emotionele en morele verwerking van zo'n ingrijpende gebeurtenis tussen individuen is dat antwoord vaak niet voldoende. Herstelbemiddeling gaat uit van de gedachte dat in de persoonlijke ontmoeting tussen slachtoffer en dader mogelijkheden liggen voor een meer wezenlijke verwerking. Deze publicatie zet allereerst de achtergronden, de uitgangspunten en de positionering van herstelbemiddeling uiteen. Vervolgens komt de methodiek van herstelbemiddeling ter sprake. Ter afsluiting worden enkele bijzondere situaties geschetst die voor de toekomst van herstelbemiddeling belangrijk zijn. Uitvoerige casu stiek maakt de werkwijze inzichtelijk.Het boek stelt de direct betrokkenen bij een delict centraal. In het proces van deze bemiddeling krijgen het slachtoffer en de dader voor elkaar een menselijk gezicht, waardoor er een zinvolle betekenis kan worden gegeven aan een belangrijke gebeurtenis in hun leven. Het boek is dan ook van belang voor hen die met slachtoffers en daders te maken hebben. Herstelbemiddeling wil bijdragen aan het hervinden van het geloof in een humane en leefbare wereld. Daarmee is het boek waardevol voor ieder die zich interesseert in de wijze waarop aan de abstracte maatschappelijke discussie over waarden en normen praktisch gestalte kan worden gegeven.JosFrijns was als beleidsmedewerkster bij de Stichting Reclassering Nederland initiatiefneemster en later projectleider/bemiddelaar van het project Herstelbemiddeling.Jan Hein Mooren is als docent psychologie van zingeving en levensbeschouwing en als docent methodiek van de humanistische geestelijke begeleiding verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Wil je het boek lezen?Herstelbemiddeling in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.M.L.A. Frijns. Lezen Herstelbemiddeling Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN