Leven in Christus en moreel handelen

Leven in Christus en moreel handelen - Frigato | Northernlights300.org

...er praten om te weten wat passende zorg of de beste behandeling is ... Morele vragen - Vraag·zin ... . Ethische reflectie helpt je te zien welke waarden en normen in een situatie spelen. Het geeft je inzicht in lastige keuzes en hoe je daarmee omgaat. Test jouw ethisch inzicht! Test jouw ethisch inzicht aan de hand van deze dilemma's. Moreel handelen en emoties. Het hoeft weinig betoog dat morele emoties het handelen activeren. Als je geraakt bent ga je sneller tot handelen over dan indien je alleen maar bent overtuigd. Een natuurramp met schokkende beelden waardoor mensen worden get ... PDF PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud ... ... . Een natuurramp met schokkende beelden waardoor mensen worden getroffen, zet sneller tot geven aan dan schriftelijke verslagen van journalisten op afstand. Of een moreel principe zou een principe kunnen zijn dat de uiteindelijke doelen van het menselijk handelen betreft, bijvoorbeeld het welzijn van de mensheid. Volgens andere opvattingen is iets een moreel principe wanneer de mensen er in feite de voorkeur aan geven boven concurrerende principes, of ook wel wanneer zij er de voorkeur aan behoren te geven. Ethisch handelen in oorlogstijd. ... in 1941 bij de bombardementen van geallieerden om het leven komt, ... dat op een moreel verantwoorde wijze doen. En dat verwachten wij, ook terecht, van onze ... oordelen? En hoe komt een moreel oordeel tot stand? Na een verkenning van deze vragen in hoofdstuk 1 sta ik in hoofdstuk 2 wat uitvoeriger stil bij de ideeën van David Hume, die beargumenteert dat emoties, door hem passies genoemd, de basis zijn van het menselijk handelen, de moraal en van het sociale leven. Moreel beraad past ook bij ogenschijnlijk alledaagse vraagstukken One team, One spirit gaat over deze kleine dilemma's en is bedoeld om ook de 'kleine' ethische vraagstukken als zodanig te herkennen en als team tot een eenduidige opstelling en aanpak te komen. De methode van Moreel Beraad is niet nieuw en wordt al veel langer toegepast. Aristoteles (Oudgrieks: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (Stageira, 384 v.Chr. - Chalkis, 322 v.Chr.) was een Griekse filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij was lid van Plato's filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook aanwezig in Aristoteles' werk, hoewel Aristoteles ... • Handelen > Ethiek gaat over ons handelen: ons doen en laten. Je moet wel je verstand gebruiken, goed nadenken over wat goed is. Op dit handelen wordt je door anderen aangesproken en beoordeeld. Wanneer mensen je moreel aanspreken wordt je uitgedaagd verantwoording af te leggen voor wat je ge...

INFORMATIE

AUTEUR
Frigato
DIMENSIE
3,74 MB
BESTANDSNAAM
Leven in Christus en moreel handelen.pdf

OMSCHRIJVING

De katholieke moraaltheologie van de laatste eeuwen heeft geprobeerd om de rationeel denkende mens te veroveren door vrijwel uitsluitend de universele en algemeen begrijpelijke taal van de rationaliteit te spreken. Maar in een tijd van antropologisch pluralisme die we nu beleven, is die taal, hoewel nog steeds noodzakelijk, ontoereikend. De vraag: ÔWie is de mens die geroepen is om in Christus te leven?Õ noopt er toe om vanuit een expliciet christologisch methodologisch perspectief de moraaltheologie te vernieuwen. Deze studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een onderzoek naar de methodologische weg die de katholieke moraal vanaf de dertiende eeuw heeft afgelegd. Het tweede deel is een poging om, op basis van het inzicht uit de geschiedenis van de moraaltheologie, de grondslag aan te geven van het morele handelen en van het persoon-zijn van 'de mens in Christus'. Dit boek (oorspronkelijk Italiaans: 'Vita in Christo e agire morale') is de weerslag van het onderwijs aan vele theologiestudenten en van discussies met hen en is bedoeld voor christenen, met name theologen en theologiestudenten, die zich afvragen hoe ze in onze moderne tijd kunnen leven als mensen 'in Christus'.

Wil je het boek lezen?Leven in Christus en moreel handelen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Frigato. Lezen Leven in Christus en moreel handelen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN