Auteursrecht van de architect

Auteursrecht van de architect - C.A. Adriaansens | Northernlights300.org

...udens de beperkingen, bij de wet gesteld ... Hoe groot is de macht van architecten over 'hun' gebouwen ... ... . Een beroep doen op het auteursrecht kan (in de bouw) een nuttig pressiemiddel zijn voor een architect om […] Architecten hebben persoonlijkheidsrechten. Deze strekken tot bescherming van eer en goede naam. Hoe ver gaat dat? Stel dat een gemeente plannen heeft om een kantoorpand, ontworpen door een architect, te verbouwen. Kan de architect dat tegengaan op grond van diens persoonlijkheidsrechten?PersoonlijkheidsrechtenDe maker van een auteursrechtelijk werk, zoals een gebouw, kan op grond van zijn ... Auteursrecht van de architect. DELEN ... AKD - Het auteursrecht van de architect als breekijzer ... ... Auteursrecht van de architect. DELEN . In bijna elk (model-)reglement is wel opgenomen, dat het de eigenaars en gebruikers een appartementengebouw niet is toegestaan om zonder toestemming van de algemene ledenvergadering van de VvE veranderingen in het gebouw aan te brengen, ... Hoe architecten, die nog niet hun pensioengerechtigde leeftijd zijn genaderd, zoals de heer Verheijen, en hun opdrachtgevers tegen de verstrekkende consequenties van dit aspect van het auteursrecht van de architect aankijken, laat zich raden. In de Naturalis-uitspraak is pas tijdens de uitvoering een oplossing bereikt. 'Auteursrecht van de architect' door Carel Adriaansens - Onze prijs: €38,00 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen Op grond van artikel 37 van de auteurswet vervalt het auteursrecht door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. Daarnaast heeft te gelden, dat een rechtsvordering van de architect verjaart vijf jaar na de dag waarop hij bekend is geworden met de inbreuk op zijn exploitatierecht en met de naam van degene die deze inbreuk maakt. "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." (Artikel 1 Auteurswet) Auteursrecht. Een voorbeeld: Architect Van Berkel kan optreden tegen bijv. t-shirts met daarop (alleen) de Erasmusbrug afgebeeld omdat hij de gemeente Rotterdam geen toestemming heeft gegeven afbeeldingen van de Erasmusbrug te exploiteren en het auteursrecht van de Erasmusbrug ook niet heeft overgedragen aan de gemeente Rotterdam. Architecten, auteursrecht en De Nieuwe Regeling In het bouwproces vervult de architect een bijzondere rol. Hij is vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever, maar ook verantwoordelijk voor een ontwerp dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en dat binnen het bouwbudget blijft. Om dit op een juiste manier te laten verlopen, moeten afspraken worden gemaakt tussen […] Auteursrecht van de architect (Paperback). Auteursrecht van de architect. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- ; Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend* Op het moment dat een architect een gebouw ontwerpt, ontstaan auteursrechten. Deze rechten zijn onder te verdelen in exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. Opdrachtgevers en vastgoedeigenaren dienen zic...

INFORMATIE

AUTEUR
C.A. Adriaansens
DIMENSIE
8,6 MB
BESTANDSNAAM
Auteursrecht van de architect.pdf

OMSCHRIJVING

Auteursrecht van de architect

Wil je het boek lezen?Auteursrecht van de architect in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.A. Adriaansens. Lezen Auteursrecht van de architect Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN