De VOC

De VOC - Jan J.B. Kuipers | Northernlights300.org

...enden van elk VOC-schip. Artikelen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de Nederlandse handelsonderneming die in de zeventiende eeuw een monopolie had op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan ... Aandelen VOC (1602) | Nationaal Archief ... . Leven in de Gouden Eeuw Vaar mee met de VOC Hoofdgast vandaag: Jan Pieterszoon Coen (Hans Kesting). Met de sketches Een meisje loos, Twee scheurbuikmatrozen, de Vlaamsche kapers en De Gouden Eeuw kennisquiz. De ondergang van de verenigde Oost-Indische Compagnie Het is interessant om te weten wat er op een schip gebeurd van de VOC, of wat er in de gebieden gebeurd waar ze vestigingen bouwen, wat hun invloed is op de we ... Werkstuk Geschiedenis VOC | Scholieren.com ... . Met de sketches Een meisje loos, Twee scheurbuikmatrozen, de Vlaamsche kapers en De Gouden Eeuw kennisquiz. De ondergang van de verenigde Oost-Indische Compagnie Het is interessant om te weten wat er op een schip gebeurd van de VOC, of wat er in de gebieden gebeurd waar ze vestigingen bouwen, wat hun invloed is op de wereldhandel, maar de geschiedenis over hoe de VOC ten onder is gegaan is net zo belangrijk. Door de Staten-Generaal werd aan de VOC een octrooi verleend voor de handel tussen Kaap de Goede Hoop en de Straat van Magellanes. In de zes steden waar voorcompagnieën gevestigd of in oprichting waren, kwamen nu kamers van de VOC: Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen.Het verkrijgen van het octrooi betekende voor de VOC dat zij voor de Republiek het ... Het VOC-Kenniscentrum was oorspronkelijk een project van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde . De tekst is van de hand van Gerrit Knaap. Per 1 juli 2014 is de website overgenomen door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De schepen van de VOC voeren heen en weer naar Azië. Maar welke route namen ze? En welke gevaren kwamen ze tegen? Deze clip geeft je het antwoord. De voc-werknemers uit Nederland waren de klerken en de boekhouders die de administratie bijhielden, de scheepstimmerlieden die de schepen bouwden, en de sjouwers en bewakers die in de pakhuizen werkten. In Azië werkten vele duizenden mensen voor de voc, in allerlei verschillende beroepen. Waarvan de kooplieden het belangrijkst waren. Je kunt de VOC ook, anders dan door een morele bril die vooral iets zegt over de eigen tijd, bezien op een meer esthetische manier: als een groot en afgerond verhaal uit ons gezamenlijk verleden. Een verhaal als een baboesjka-pop, waarin het buitenste omhulsel weer een andere pop bevat, die óók weer een andere in zich bergt. Want de grove buitenkant van de jacht op profijt droeg in zich de ... Vensterplaat VOC; Werkblad_devoc.pdf - opslaan via rechtermuisknop; Docentenhandleiding_devoc.pdf - opslaan via rechtermuisknop; Leerdoelen. Aan het einde van de les: Kunnen de leerlingen de periode van de VOC plaatsen op de tijdbalk. Weten de leerlingen op welke manier Nederland ontzettend rijk is geworden aan de handel in goederen uit Azië. De VOC bouwde een militaire structuur op om de handelsbelangen in de regio te beschermen en de bevolking tot arbeid of handel te dwingen. Ook moest de VOC regelmatig de Portugezen zien te bestrijden. Aan het hoofd van de VOC stonden de Heren XVII, een wisselend college van bestuurders gevestigd in Amsterdam en Middelburg. Praat met kleuters over discriminatie en de VOC Plus Natascha van Weezel Natascha van Weezel 29 juni 2020, 9:30. In groep drie van de basisschool werd ik voor het eerst gepest met mijn davidster. VOC De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) was een handelsvereniging die in de 17e en achttiende eeuw het monopolie bezat op de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met gebieden in Azië en vooral Indië. Weten de leerlingen op welke manier Nederland ontzettend rijk is geworden aan de handel in goederen uit Azië. Kunnen de leerlingen vertellen over het leven aan boord van een VOC-schip. Hebben de leerlingen een beeld van hoe Nederland zich gedroeg in Indië. Uit de VOC-periode zijn er slechts twee bekend: dat van Johanna en Helena Swellengrebel uit 1751 en het onlangs ontdekte exemplaar van Maria en Johanna Lammens uit 1736. Gedetailleerd beschrijven de zusters hoe ze de dag doorbrengen met lezen, spelletjes spelen en musiceren; welke copieuze maaltijden ze krijgen voorgeschoteld en wat ...

INFORMATIE

AUTEUR
Jan J.B. Kuipers
DIMENSIE
12,87 MB
BESTANDSNAAM
De VOC.pdf

OMSCHRIJVING

De geschiedenis van de VOC, de eerste naamloze vennootschap en 'multinational' ter wereld, is nauw verweven met die van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Lange tijd was de Compagnie het grootste handelsbedrijf ter wereld: een puur commerciële onderneming, die geen middel schuwde om haar positie te verstevigen. Maar ook een instelling die cultuur produceerde, en het leven in haar handelsgebieden en de Republiek diepgaand beïnvloedde.Het verval in de achttiende eeuw had veel oorzaken: de logge organisatievorm, torenhoge bestuurs- en militaire kosten, enorme corruptie en zelfverrijking, concurrentie van andere Europese compagnieën, vooral de Engelse, de tanende internationale positie van de Republiek. De VOC kwam de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) niet te boven. Zij werd in 1795-1799 geliquideerd door de Bataafse Republiek.VOC geeft een panoramisch beeld van de fascinerende 'Edele compagnie', die uiteindelijk zou zijn 'Vergaan Onder Corruptie'. Het boek biedt de grote lijn én de kleine anekdote. Het werpt licht op de veelsoortige handelsgebieden tussen Kaap de Goede Hoop en Japan, het leven in Batavia, op zee en thuis in Nederland, én op een stoet kleurrijke personen. Van de wrede gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen tot de Molukse opstandeling Kapitein Jonker: allen maakten de VOC tot wat deze was.

Wil je het boek lezen?De VOC in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan J.B. Kuipers. Lezen De VOC Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN