Studeren en kwaliteit van leven

Studeren en kwaliteit van leven - Joke Verberg | Northernlights300.org

...eit van leven (Dutch Edition) eBook: Verberg, Joke, Beneken genaamd Kolmer, Deirdre: Amazon ... Studeren en kwaliteit van leven (Dutch Edition) eBook ... ... .de: Kindle-Shop 1 Kwaliteit van leven en zorg: van meten naar verbeteren In zijn plan van aanpak voor de kwaliteit van verpleeghuizen uit 2015, benadrukt staatssecretaris Van Rijn dat zorg dient plaats te vinden in samenspraak met de cliënt, diens naasten en de zorgverlener. Handvatten en tips voor de praktijk zijn we opgenomen in de kennisbundel Kwaliteit van leven. Deze kennisbundel geeft o.a. een overzicht van interventies die uit onderzoek effectief b ... Studeren en kwaliteit van leven door Joke Verberg, Deirdre ... ... . Deze kennisbundel geeft o.a. een overzicht van interventies die uit onderzoek effectief blijken en positief bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Kwaliteit van zorg komt vooral tot stand in de interactie tussen enerzijds cliënt en zorgmedewerker en anderzijds tussen zorgmedewerkers onderling. Daarom is het gewenst om de verpleegkundige kennis en ervaring zo dicht mogelijk bij het primair zorgproces te brengen en zoveel mogelijk in de uitvoerende teams zelf te organiseren. Kwaliteit van leven is een complex, multidimensionaal begrip. In de literatuur wordt kwaliteit van leven veelal gedefinieerd als een concept waaraan tenminste een somatische, een psychische en een sociale dimensie te onderscheiden zijn (Van Nispen et al., 2005). In 2004 heeft Arcares aan de hand van een literatuuronderzoek en een groot Kwaliteit van leven is een belangrijk begrip in de gezondheidszorg. Het bereiken en handhaven van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven wordt beschouwd als het hoofddoel van de zorg. Kwaliteit van leven is voornamelijk een persoonlijke aangelegenheid: niemand kan voor een ander zijn of haar kwaliteit van leven vaststellen....

INFORMATIE

AUTEUR
Joke Verberg
DIMENSIE
11,26 MB
BESTANDSNAAM
Studeren en kwaliteit van leven.pdf

OMSCHRIJVING

Studenten hebben het niet makkelijk: studieschuld, prestatiedruk, sociale media, faalangst, stress. Hoe gaan studenten hiermee om? Hoe lukt het hen om toch te studeren? Wat helpt hen om zich succesvol te ontwikkelen?In dit boek wordt op een verhalende manier het leven van een aantal studenten van De Haagse Hogeschool tot leven gebracht. Hun persoonlijke ontwikkeling komt aan bod, en de verschillen tussen studenten in hun leven, hun mogelijkheden en hun ambities worden duidelijk. Uit hun verhalen komt naar voren hoe het hen vergaat binnen en buiten het onderwijs. Hoe ze leren van hun ervaringen, hoe ze die gebruiken en ook dat het leven een zware wissel kan trekken. Het vertellen van hun verhaal geeft betekenis, voor henzelf en ook voor de lezer.Het boek biedt naast de verhalen, handvatten door een format om gesprekken te voeren met studenten en informatie over wat er mogelijk is binnen het pedagogisch klimaat.

Wil je het boek lezen?Studeren en kwaliteit van leven in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Joke Verberg. Lezen Studeren en kwaliteit van leven Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN