Seksueel misbruik onderzocht

Seksueel misbruik onderzocht - Paul Pollmann | Northernlights300.org

...e nieuwste bevinding is schrijnend: seksueel misbruik van jonge ... Seksueel misbruik van kinderen Jehovah's Getuigen ... ... Seksueel misbruik wordt in de meeste zorgcentra als een medisch noodgeval beschouwd. Daarom evalueren en assisteren ze het slachtoffer onmiddellijk. Alle protocollen die voor een dergelijke situatie zijn ontworpen worden in de praktijk gebracht bij het onderzoeken van een slachtoffer die verkracht is. Running head: ONTHULLEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK 1 Kwalitatief onderzoek naar het proces van onthullen van seksueel misbruik. D. Barels (S2297353) November 2019 Master Scriptie Programma A ... WODC | Onderzoek naar ervaringen seksueel misbruik binnen ... ... . D. Barels (S2297353) November 2019 Master Scriptie Programma Applied Social Psychology Faculteit Gedrag en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Begeleid door: dr. N. Koudenburg Seksueel misbruik gaat een kind niet in de koude kleren zitten. Doordat de ontuchtpleger vaak een naaste is, raakt het vertrouwen en gevoel van veiligheid aangetast. Dit kan grote psychologische gevolgen met zich meebrengen, die een groot deel van het leven kunnen beïnvloeden. Seksueel misbruik is strafbaar. Bij aangifte ervan start het gerecht een onderzoek waarbij zoveel mogelijk bewijs wordt verzameld om het misbruik aan te tonen. Het onderzoek bestaat uit een gerechtelijk verhoor, een strafrechtelijk onderzoek en een medisch onderzoek. Interview Misbruik Robert M. Hoe herken je een seksueel misbruikt kind? Groot onderzoek naar de slachtoffers van Robert M. Bijna een derde van de misbruikte kinderen uit de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. vertoonde 'afwijkend gedrag' op het moment dat ze lichamelijk werden onderzocht. Omvang seksueel misbruik Het enige Nederlandse landelijke onderzoek naar het vóórkomen van seksueel misbruik onder mensen met een handicap beperkte zich tot de groep mensen met een verstandelijke handi-cap (Van Berlo, 1995), waarbij de verstandelijk gehandicapten overigens niet zelf bevraagd zijn. Seksueel misbruik onderzocht | ISBN 9789490535834 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Seksueel misbruik schaadt het imago van de organisatie, die constant roept hoe rein en voorbeeldig men als "Gods volk" toch is. Het besturend lichaam van de organisatie van Jehovah's Getuigen is voortdurend bezig om het beeld te bestendigen dat de JG de netste en vredelievendste mensen op aarde zijn. 'Seksueel misbruik onderzocht' beschrijft aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op seksueel misbruik als vorm van kindermishandeling, als van een methode voor vroegsignaleren, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Een onderzoek uitgevoerd in Australië schatte dat 1 op de 11 jongens en 1 op de 4 meisjes het slachtoffer geweest zijn van een vorm van seksueel misbruik. De overweldigende meerderheid van misbruikers is mannelijk (97%). Ook veel slachtoffers zijn dat. In feite is 26% van alle slachtoffers van seksueel misbruik jongens en mannen. De commissie-Deetman onderzocht van 2010 tot 2011 het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010. Zij presenteerde op 16 december 2011 haar eindrapport. In het eindrapport deed de voormalige Onderzoekscommissie een aantal aanbevelingen, onder meer in het kader van de hulpverlening en genoegdoening aan slachtoffers. Kinderen moeten beschermd worden tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Toelichting seksueel misbruik kind. Een kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. Het seksueel misbruik kan binnen de familie plaatsvinden (incest). Bij seksueel misbruik tegen volwassenen is dat in drie op de vier gevallen zo. Bij mannelijke slachtoffers is dat 62%. Bij vrouwen is de dader in 48% van de gevallen de partner, in 10% een familielid, in 13% een kennis en in 7% iemand van het werk....

INFORMATIE

AUTEUR
Paul Pollmann
DIMENSIE
6,76 MB
BESTANDSNAAM
Seksueel misbruik onderzocht.pdf

OMSCHRIJVING

Seksueel misbruik - in feite één van de vormen van kindermishandeling - wordt over het algemeen beschouwd als een bijzonder ernstige vorm van misbruik. Is het zo bijzonder omdat het zoveel ernstiger is dan andere vormen van kindermishandeling, of wordt het zoveel ernstiger ingeschat omdat het om seksueel misbruik gaat? Met andere woorden: speelt het feit dat het om seks gaat een belangrijke rol bij het onderzoek naar en de beoordeling van een vermoeden van seksueel misbruik?'Seksueel misbruik onderzocht' beschrijft aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op seksueel misbruik als vorm van kindermishandeling, als van een methode voor vroegsignaleren, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Geen theoretische verhandelingen, maar uitgewerkte praktijkervaringen aan de hand waarvan de lezer inzicht krijgt en - zo mogelijk nog belangrijker - de valkuilen die er zijn, gaat herkennen en vermijden. Daarbij zijn zowel de aansluiting op de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek nooit ver weg.Het gepresenteerde K4-model helpt onderzoekers en hulpverleners zich op systematische wijze een deskundig oordeel te vormen over een geval van seksueel misbruik en dit deskundigenoordeel in een helder, inzichtelijk verslag vorm te geven, zodanig dat het in de hele keten van Jeugdzorg en Kinderbescherming wordt begrepen en het de eenheid in de keten versterkt.Paul Pollmann is onafhankelijk expert kindermishandeling. Hij heeft na veertien jaar werken als Vertrouwensarts Kindermishandeling op een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling een eigen adviesbureau opgericht: www.K4Kindermishandeling.nlook via www.aquazz.com te bestellen

Wil je het boek lezen?Seksueel misbruik onderzocht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul Pollmann. Lezen Seksueel misbruik onderzocht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN