Besluitvorming In De Europese Unie

Besluitvorming In De Europese Unie - Hendrik Vos | Northernlights300.org

...vorming van de Europese Unie niet transparant zijn en wordt er veel in achterkamertjes besloten ... De besluitvorming rond drug in de Europese Unie ... . Er lijkt al met al een gevoel van een democratisch tekort te zijn. De kritiek op het ontbreken van democratie heeft effect gehad. Besluitvorming in de Europese Unie. Als een beslissing van de Europese Unie in de media komt, dan begint het bericht vaak met het zinnetje `Europa heeft... Samenvatting van het handboek Besluitvorming in de Europese Unie door Hendrik Vos; naar het gelijknamige vak dat door de auteur wordt gedoceerd in de Master EU-Studies aan de Universiteit Gent. De samenvatting omvat vrijwel het gehele handboek hoofdstuk 1 t/m 5 en is geschreven in h ... Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie - Europa Nu ... . De samenvatting omvat vrijwel het gehele handboek hoofdstuk 1 t/m 5 en is geschreven in het academiejaar 2018-2019. Besluitvorming binnen de Europese Unie Door het vormen van de Europese Unie hebben de lidstaten delen van hun eigen soevereiniteit overgedragen op de instellingen van de Unie. Hierdoor heeft de Unie een bevoegdheid gekregen om regelgeving en beleid op te stellen ten aanzien van de lidstaten. Besluitvorming in de EU is complex en niet altijd goed te volgen. Europarlementariër Bas Eijckhout laat zich inlichten vanuit verschillende standpunten. Besluitvorming in de Europese Unie is complex en niet altijd voor iedereen goed te volgen. De verdragen (primair recht) bevatten de basis- of grondregels voor alle EU-activiteiten. De EU-wetgeving (secundair recht) is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen van de verdragen. De EU-wetgeving bestaat onder meer uit verordeningen, richtlijnen en besluiten. Hoe de EU besluiten neemt; EU-verdragen De documenten van de Raad en de Europese Raad zijn beschikbaar via het openbaar register, in overeenstemming met de regels van de Unie over transparantie. U kunt ook publicaties van de Raad bekijken, de archieven raadplegen en zoeken naar wetgeving waarover de Raad samen met het Europees Parlement onderhandelt. Besluitvorming in de Europese Unie ten tijde van de financieel economische crisis 29 mei 2009. Europese besluitvorming 2 Inhoudsopgave 3 Europa op de kaart of van de kaart Inhoudsopgave Voorwoord 5 Management Summary 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doel van het onderzoek ... 'Besluitvorming in de Europese Unie' door Hendrik Vos - Onze prijs: €21,10 - Direct te downloaden Besluitvorming in de Europese Unie | ISBN 9789033488313 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Product Description Besluitvorming in de Europese Unie. Hendrik Vos. Nadat Groot-Brittannië gekozen had voor een uittreding uit de EU kwam de unie met een gemeenschappelijke verklaring naar buiten van de vier presidenten van de EU. Op zo'n moment blijkt op welke manier de Europese Unie is georganiseerd. De Europese Unie is in bepaalde opzichten te beschouwen als een supranationale unie. Op andere gebieden heeft zij meer het karakter van een intergouvernementele organisatie. Binnen de Europese integratie is van meet af aan discussie geweest over de balans tussen beide werkwijzen. In het Verdrag van Lissabon zijn de bevoegdheden van...

INFORMATIE

AUTEUR
Hendrik Vos
DIMENSIE
7,73 MB
BESTANDSNAAM
Besluitvorming In De Europese Unie.pdf

OMSCHRIJVING

Als een beslissing van de Europese Unie in de media komt, dan begint het bericht vaak met het zinnetje 'Europa heeft beslist dat ...' Het lijkt erop alsof de besluiten ergens boven de hoofden worden genomen en op een gegeven moment gewoon neerdalen.Dat beeld klopt niet. De Europese Unie is wel degelijk een politieke machine, met vergaderzalen en wandelgangen, lobbyisten en parlementsleden, adviesorganen en administraties. Er komt veel diplomatie aan te pas en er zijn permanent conflicten, links tegen rechts, klein tegen groot, hard tegen onzacht. Kortom, er wordt politiek bedreven. Dit boek probeert de dynamieken bloot te leggen die spelen bij de Europese besluitvorming. Wie is erbij betrokken en hoe verhouden de spelers zich tegenover elkaar? Hoe worden conflicten beslecht? Wie heeft er macht? Welke rol spelen de instellingen en hoe werken ze? Er gaat uiteraard aandacht naar de formele procedures, maar vooral naar de manier waarop die in de praktijk worden toegepast. Op zoek naar trends en dynamieken in dit politieke proces, wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten Europese beslissingen: de grote, historische afspraken komen immers op een andere manier tot stand dan 'gewone' wetgeving of uitvoeringsbesluiten. Talrijke voorbeelden lichten de realiteit van de besluitvorming toe. Met deze survival kit is de lezer alvast gewapend om zijn weg te vinden in de Europese doolhof.

Wil je het boek lezen?Besluitvorming In De Europese Unie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hendrik Vos. Lezen Besluitvorming In De Europese Unie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN