Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913

Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913 - R.H. van der Voort | Northernlights300.org

... Nederland. De overheidsfinanciën lopen in Nederland een flinke dreun op door de coronacrisis ... 'Geen Fries spot met zijn land'. Nationalisme, ironie en ... ... . De Nederlandse regering verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, oftewel 11,8 ... In een serie stellingen bespreken we veelgehoorde misverstanden of terechte vaststellingen over de Nederlandse economie en belichten we bijzondere kenmerken en ontwikkelingen.; De houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën is de afgelopen jaren door allerlei hervormingen sterk verbeterd. Er zijn echter teveel onzekerheden om te kunnen concluderen dat de overheidsfinanciën zonde ... PDF Belastingen sinds 1850: de lange weg naar een modern ... ... . Er zijn echter teveel onzekerheden om te kunnen concluderen dat de overheidsfinanciën zonder ... belastinginkomsten en een lage werkloosheid. Volgens de laatste realisatie had Nederland in 2018 een feitelijk EMU-saldo van 1,5 procent bbp, en houdt Nederland in 2019 een overschot van 1,2 procent en in 2020 van 0,8 procent. Nederland blijft daarmee ruim verwijderd van de 3 procent-grens voor een buitensporig tekort. Dat anti-cyclisch inzetten van de begroting komt erop neer dat: In een periode van onderbesteding de overheid: a. haar eigen uitgaven zal vergroten → zodat er meer vraag ontstaat → zodat er meer productie nodig is → zodat er meer arbeiders nodig zijn → zodat de conjuncturele werkloosheid daalt....

INFORMATIE

AUTEUR
R.H. van der Voort
DIMENSIE
9,10 MB
BESTANDSNAAM
Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913.pdf

OMSCHRIJVING

De rol van de overheid binnen de maatschappij staat op dit moment sterk ter discussie. De behoefte aan een sturende overheid lijkt sterk verminderd. Bovendien is het geloof in de 'maakbaarheid van de samenleving' verdwenen. Velen gaan ervan uit dat de overheid een te grote omvang heeft gekregen en te veel invloed op het maatschappelijk leven. Er bestaat een voorkeur voor een kleinere overheid, die door haar beperkte omvang slagvaardiger en efficiënter zou kunnen opereren. Dit denkbeeld is een reactie op ontwikkelingen vóór 1980, toen in de gehele westerse wereld de overheid almaar groeide. De discussie die hierover in de pers en de politiek gevoerd wordt, heeft kenmerken die men ook terugvindt in Nederland gedurende de periode 1850-1913, het tijdvak waartoe deze studie zich beperkt. In de literatuur wordt er enerzijds vanuit gegaan dat in deze periode het overheidsbeleid gekenmerkt werd door het laissez-faire beginsel. De staat zou in de negentiende eeuw een nachtwakersstaat zijn geweest en zich in hoofdzaak beperkt hebben tot wetgeving, handhaving van de orde, rechtspraak en landsverdediging. De liberalen wordt bij de bepaling van dit beleid een hoofdrol toebedeeld. Anderzijds roept de literatuur het beeld op van een actieve overheid, die een cruciale rol zou hebben gespeeld bij het in gang zetten van het proces van moderne economische groei in Nederland. Vanuit deze tegengestelde opvattingen analyseert de auteur de financiële aspecten van het overheidsbeleid in verband met de economische veranderingen in de periode 1850-1913.

Wil je het boek lezen?Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R.H. van der Voort. Lezen Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN