Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007

Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007 - G.R. de Groot | Northernlights300.org

...d gewettigd kind waarvan t.t.v. de geboorte de v ... Jaarverslag 2019 Actualiteit: Nationaliteit | Stichting ... ... ... VLEX-42377727 Jurisprudentie nationaliteitsrecht | 2014-2015 . Normas internacionales de derecho de la nacionalidad Rijkswet op het Nederlanderschap | 2010-2011 . Uitgevers Reed business, Sdu Uitgevers, Wolf Legal Publishers. Top 33. Ondergronds LvG De vlinderkamer In hechtenis De jongen, de mol, de vos en het paard De zeven zussen. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. In dit onderdeel vindt u alle uitspraken die d ... Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2010/2011 — Maastricht ... ... . In dit onderdeel vindt u alle uitspraken die de Raad van State op zijn website publiceert De conferentie is tevens een eerbetoon aan emeritus hoogleraar René de Groot, voortrekker van het specialisme nationaliteitsrecht in de wetenschap. De middag belooft een bijzondere, internationale en inspirerende uitwisseling te worden, dankzij deelname van zowel Nederlandse als Vlaamse sprekers, advocaten en wetenschappers. Z heeft de Turkse en Nederlandse nationaliteit. Na afstand gedaan te hebben van de Turkse, herkrijgt ze die in 2013. Daarmee verliest ze de Nederlands......

INFORMATIE

AUTEUR
G.R. de Groot
DIMENSIE
10,20 MB
BESTANDSNAAM
Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007.pdf

OMSCHRIJVING

Deze bundel bevat een selectie van rechterlijke uitspraken die van belang zijn bij de toepassing van het Nederlandse nationaliteitsrecht. Opgenomen zijn met name beslissingen van de Hoge Raad en van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook enkele belangrijke uitspraken van lagere rechters zijn echter afgedrukt.Hetzelfde geldt voor een tweetal internationale beslissingen over de (grenzen van de) nationale autonomie bij de regeling van de verwervings- en verliesgronden van de nationaliteit, alsmede voor drie arresten van het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen over de autonomie van lidstaten van de EU in nationaliteitsaangelegenheden.DoelgroepAmbtenaren burgerzaken, burgerlijke stand, gba-specialisten, juristen op de front-, mid- & backoffice bij gemeenten. De functies variëren van baliemedewerkers, beleidsmedewerkers, senior-beleidsmedewerkers en hoofden van afdelingen.

Wil je het boek lezen?Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.R. de Groot. Lezen Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN