Borgtocht

Borgtocht - C.G. Vreugdenhil | Northernlights300.org

...ij een derde zich ten behoeve van den schuldeischer verbindt, om de verbintenis van den schuldenaar te voldoen, indien deze daartoe zelf niet bij machte is ... Over de borgtocht in overheidsopdrachten (Publius) - Legal ... ... . (B. W. art. 1857). Eene eerste voorwaarde voor een borgtocht is eene wettige hoofdverbintenis. Categorie: borgtocht - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from ... Borgtocht (Paperback). Gedurende de lijdensweken in het kerkelijk jaar richt de aandacht zich ... Borgtocht - 14 definities - Encyclo ... . Its projects are supported by academic researchers from ... Borgtocht (Paperback). Gedurende de lijdensweken in het kerkelijk jaar richt de aandacht zich op het lijden van Christus. In deze bundel biedt ds.... De betekenis van borgtocht vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van borgtocht gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. De borgtocht is een financiële garantie die door de opdrachtnemer aan de aanbesteder ter beschikking wordt gesteld als waarborg voor de volledige en goede uitvoering van de opdracht. In principe moet voor elke overheidsopdracht een borgtocht worden gesteld. Voor volgende opdrachten is geen borgtocht vereist: Indien de aanbesteder geheel of ten dele beroep doet op de borgtocht, na het verstrijken van de in artikel 44 §2, 2e lid, derde zin, bedoelde termijn, mag de instelling bij wie de borgtocht werd gesteld, indien de opdrachtnemer in de in artikel 44, §2, bedoelde termijn geen verweermiddelen liet gelden, niet het voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtnemer eisen'. Vertalingen in context van "borgtocht" in Nederlands-Frans van Reverso Context: op borgtocht vrij, vrij op borgtocht Het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is niet kosteloos. Om de garantie te krijgen betaalt u een borgtochtprovisie aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In 2010 is deze provisie 0,55% van het geleende bedrag. borgtocht. Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan. » Meer over overeenkomst overeenkomst waarbij een derde zich ten gunste van een schuldeiser verbindt voor de nakoming van de overeenkomst van de daadwerkelijk (hoofd)schuldenaar, voor het geval deze niet nakomt. 'Borgtocht' door Guido Bergervoet - Onze prijs: €98,00 - Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis in hedendaagse spelling: borgtocht, zekerheid. Borgtocht — zekerheid. Zekerheidstelling is de algemeene uitdrukking voor waarborg geven.Die zekerheid kan bestaan in zakelijke zekerheid als pand en hypotheek, en in persoonlijke zekerheid, borgtocht.Borgtocht is de verplichting, welke men op zich neemt om aan den schuldeischer de schuld, van een ander te betalen, voor 't geval die ander niet ......

INFORMATIE

AUTEUR
C.G. Vreugdenhil
DIMENSIE
4,99 MB
BESTANDSNAAM
Borgtocht.pdf

OMSCHRIJVING

Gedurende de lijdensweken in het kerkelijk jaar richt de aandacht zich op het lijden van Christus. In deze bundel biedt ds. Vreugdenhil voor elke dag een overdenking. Vanaf de prediking van Johannes de Doper in de eerste week tot aan de dood van Christus wordt het lijden van de Heere Jezus beschreven. Ds. Vreugdenhil wijst op de toegang tot God die door het lijden en sterven van Christus voor zondaren is geopend. Een groot deel van de meditaties in dit boek verschenen eerder als onderdeel van de bundel De prediking van de verzoening.

Wil je het boek lezen?Borgtocht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.G. Vreugdenhil. Lezen Borgtocht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN