Werknemers georganiseerd

Werknemers georganiseerd - S. van der Velden | Northernlights300.org

...elen en mogelijkheden van ervaren krachten op de werkvloer ... Organisatie politie | Politie | Rijksoverheid.nl ... . Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd. Sjaak van der Velden_Werknemers georganiseerd_Hoofdstuk 7.pdf Wanneer een bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst heeft, dan kan een bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Een pvt is verplicht als de helft van de werknemers daar ... Ondernemingsraad (instelling en samenstelling) | HR-kiosk.nl ... . Een pvt is verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt of als het in de cao staat. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen. Online vertaalwoordenboek. DE:georganiseerde werknemer. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Werknemers zijn enthousiaster over thuiswerken indien er ook online sociale activiteiten worden georganiseerd. Andes reizen. Werknemers die nog wel op locatie werken veranderden niet tot nauwelijks hun reisgedrag. Dertien procent stapte over, met name richting de auto en de e-bike ten koste van het openbaar vervoer. Bedrijfsfitness: regels voor werkgevers en werknemers Bedrijfsfitness is conditie-of krachttraining onder deskundig toezicht van werknemers die wordt georganiseerd door de werkgever. Het voordeel voor werkgevers is dat werknemers door bedrijfsfitness meer bewegen waardoor (mogelijk) een lager ziekteverzuim kan worden gerealiseerd. De rechter oordeelde dat er sprake was van werkgeversaansprakelijkheid op basis van 7:658 BW; De personeelsdag diende het bedrijfsbelang en deelname werd door de werknemers als een sociale verplichting ervaren. Dat het actieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden en op een zaterdag werd georganiseerd, was niet relevant. Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Author: van der Velden, S. Publisher: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) Date issued: 2005: Access: Restricted Access: Language: und: Type: Book: Publisher: Aksant: Publication De politie bestaat uit 10 regionale eenheden, een Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De korpsleiding wordt ondersteund door een eigen staf (Staf Korpsleiding). De sociale zekerheid die België kent, bestaat in hoofdlijn uit drie statuten: aan de ene kant de sociale zekerheid voor werknemers, met nog belangrijke verschillen tussen arbeiders, bedienden en ambtenaren, en aan de andere kant de sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Huispersoneel vormt nog een aparte categorie. Daarnaast is er nog de sociale bijstand. Het werk moet zodanig zijn georganiseerd dat schadelijke effecten voor de werknemers voorkomen worden en dat risicobestrijding al plaatsvindt bij de bron. Als dit niet helemaal mogelijk is, moeten andere adequate maatregelen worden getroffen, bij voorkeur collectief, bijvoorbeeld persoonlijke beschermende uitrusting. 2. Meewerken aan de, voor werknemers georganiseerde, instructie ('onderricht') Uw werkgever is verantwoordelijk voor het organiseren van instructies, trainingen en andere vormen van onderricht om u en uw collega's te leren en te instrueren hoe veilig en gezond de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Staking en dergelijke Collectieve actie is het doen of nalaten van een groep medewerkers ter behartiging van een bepaald collectief belang. Dergelijke acties worden doorgaans door de werknemersvereniging georganiseerd, waarmee zij steun van medewerkers zoekt om extra druk op de werkgever uit te oefenen. De werknemersorganisatie voegt dan de daad bij het woord, als de […] Kinderbijslagfraude georganiseerd via fictieve werknemers. ... De vader van de Turkse gezinnen werd in Nederland zogenaamd aangesteld als werknemer van bedrijven zoals kapperszaken, ......

INFORMATIE

AUTEUR
S. van der Velden
DIMENSIE
6,32 MB
BESTANDSNAAM
Werknemers georganiseerd.pdf

OMSCHRIJVING

Op 1 januari 2006 is het precies honderd jaar geleden dat de belangrijkste voorganger van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) werd opgericht. Deze voorganger was op zijn beurt het resultaat van tientallen kleine vakbonden die in de veertig jaar voor 1906 tot stand waren gekomen. Vakbondsbestuurders behoren tegenwoordig tot de elite van de maatschappij. Ze overleggen met grote ondernemers en ministers en zijn vrijwel dagelijks op de televisie te zien. Dat is wel eens anders geweest. De mensen die de eerste vakbonden op hebben gericht deden dit in hun vrije tijd na een dag hard werken. De werktijd bedroeg in die tijd vaak 14 uur per dag en dat zes dagen in de week. De meeste bazen wilden helemaal niet praten met vakbondsmensen; ze ontsloegen ze liever. De overgang naar de huidige situatie is niet zonder slag of stoot gegaan. Soms gaan tegenwoordig weer stemmen op dat de samenleving beter af zou zijn zonder vakbonden. Voor de meeste werknemers is dat uiteraard helemaal niet het geval, want zonder vakbeweging hebben zij niets om zich te beschermen tegen de aanvallen die regeringen en internationale ondernemingen richten op de verworven rechten. 'Werknemers georganiseerd' sluit aan op 'Werknemers in actie' dat in 2004 werd gepubliceerd en waarover de pers schreef: 'Staken is ook stemmen. Als er niet geluisterd wordt is staking een machtig wapen.' – Algemeen Dagblad. 'Stakingen zijn er altijd al geweest, alleen doelen en middelen zijn veranderd' – de Volkskrant. 'Spannende sociale geschiedenis' – Solidariteit. 'Een toegankelijke en leesbare versie van zijn proefschrift' – De Staatscourant. 'Werknemers in actie leest als een praktijkboek' – NRC Handelsblad.

Wil je het boek lezen?Werknemers georganiseerd in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S. van der Velden. Lezen Werknemers georganiseerd Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN