Wet Medezeggenschap werknemers I Achtergronden en argumenten

Wet Medezeggenschap werknemers I Achtergronden en argumenten - none | Northernlights300.org

...ben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken ... wetten.nl - Informatie - Wet medezeggenschap op scholen ... ... . En kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. lende achtergronden en herkomst bij het APF wor-den onderbracht. Dat kan binnen een eigen kring of ... Op 1 januari 2016 is de Wet algemeen pensioenfonds in werking getreden, waarmee het algemeen pensioenfonds ... werknemers en pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. Flexwerkers en medezeggenschap Steeds minder mensen hebben een ... Wet Harrewijn - ORnet ... . Flexwerkers en medezeggenschap Steeds minder mensen hebben een vast contract en het aantal flexwerkers neemt toe. Lees hier alles over het belang dat flexwerkers worden betrokken bij de medezeggenschap in een bedrijf of organisatie. Ook vindt u hier tips over de wijze waarop flexwerkers kunnen worden betrokken en over welke onderwerpen. Wet medezeggenschap op scholen; Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Besluit medezeggenschap onderwijs; Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling. Geen. Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Krimp naar minder dan 50 werknemers, OR opheffen? Als een organisatie onder de grens van 50 werknemers komt, vervalt volgens de wet de verplichting tot een OR. Or wetgeving en actualiteitendag op 10 juni: een live online seminar. De Or wetgeving en actualiteitendag op 10 juni 2020 brengt je helemaal op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving en de laatste ontwikkelingen, ook met betrekking tot corona. Een live online seminar die van belang is voor je dagelijkse or-praktijk! Nut en noodzaak voor werknemers. Medezeggenschap is nuttig en noodzakelijk voor werknemers. Het gaat dan om alle werkenden in een organisatie. Of iemand nu een vast of tijdelijk contract heeft, een gedetacheerde of een zzp-er is, alle medewerkers leveren een bijdrage aan de producten of diensten van een organisatie. Het recht om buiten werktijd niet te reageren op e-mails, telefoontjes of berichtjes van je baas of klanten. Na werktijd moet een werknemer volgens de PvdA het recht hebben "quality time" door te brengen met familie of vrienden. Bestaat er eigenlijk zoiets als het recht om onbereikbaar te zijn en kunnen werknemers dat afdwingen? Veel ict-bedrijven hebben, om uiteenlopende redenen, geen ondernemingsraad. De bedrijven laten hier echter een kans liggen, betoogt John van Rouwendaal. Een or heeft volgens hem ......

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
9,96 MB
BESTANDSNAAM
Wet Medezeggenschap werknemers I Achtergronden en argumenten.pdf

OMSCHRIJVING

In deel I van Wet medezeggenschap medewerkers, specialisten geven hun mening (achtergronden en argumenten) vindt u de meningen van verschillende auteurs over de wet medezeggenschap werknemers. De auteurs belichten hun visie vanuit verschillende invalshoeken.De auteurs hebben meer of mindere ervaring met de OR en de wetgeving. Sommigen vertegenwoordigen een belangrijke maatschappelijke organisatie.Het doel van dit boek is u een breed overzicht te geven van opvattingen over het wetsvoorstel.

Wil je het boek lezen?Wet Medezeggenschap werknemers I Achtergronden en argumenten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Wet Medezeggenschap werknemers I Achtergronden en argumenten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN