Optimale Medezeggenschap

Optimale Medezeggenschap - L. den Dulk | Northernlights300.org

... gaan. Wat we doen in Nederland. oefent invloed uit op de positie, functioneren en voorwaarden voor de medezeggenschap; vormt de brug tussen de medezeggenschapspraktijk en de politiek Medezeggenschap zoekt samen met zeggenschap de optimale balans tussen een productieve en tegelijk humane werkomgeving, dienend aan de doelstelling van de organisatie ... PDF COLOFON - Cliëntenraden - LOC Cliëntenraden ... . Dit doen zij door de belangen van de leden van die organisatie met elkaar in evenwicht te brengen, met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. Ze speelt daarop in door een krachtige, flexibele regisseur van medezeggenschap te worden en op grote schaal verbindingen in de organisatie te organiseren. De moderne bestuurder maakt optimaal gebruik van de OR bij de ontwikkeling van een duurzame organisatie. De moderne HRM-er heeft hierin een actieve initiërende en ondersteunende rol. Geldend ... bol.com | Optimale Medezeggenschap | 9789024416332 | L ... ... . Ze speelt daarop in door een krachtige, flexibele regisseur van medezeggenschap te worden en op grote schaal verbindingen in de organisatie te organiseren. De moderne bestuurder maakt optimaal gebruik van de OR bij de ontwikkeling van een duurzame organisatie. De moderne HRM-er heeft hierin een actieve initiërende en ondersteunende rol. Geldend van 01-01-2018 t/m 31-03-2020. Toon relaties in LiDO Wet medezeggenschap op scholen; Maak een permanente link Wet medezeggenschap op scholen; Toon wetstechnische informatie Wet medezeggenschap op scholen; Vergelijk met een eerdere versie Wet medezeggenschap op scholen; Druk de regeling af Wet medezeggenschap op scholen; Sla de regeling op Wet medezeggenschap op scholen Managen van Medezeggenschap - voor directie en HR management. Leer hoe je optimaal gebruik kunt maken van medezeggenschap om betere resultaten te halen binnen jouw organisatie. Data & Locaties. In het kort. Kies jouw datum en locatie of download de brochure voor meer informatie. (Modern) medezeggenschap houdt in dat er een goede constructieve samenwerking en interactie is met de bestuurder enerzijds en de achterban anderzijds. Bij het optimaal inzetten van medezeggenschap zal de tevredenheid bij de medewerkers groeien en de organisatie mede daardoor bloeien. Lees 12 ervaringen (gemiddeld: 8,3) uit 13 opleidingen, trainingen en cursussen van OR Consultancy. OR Consultancy is een 100% dochter van Stichting SBI. Wij richten ons op veranderingsprocessen en de aansturing van organisaties vanuit het perspectief van m... Medezeggenschap. De p(g)mr werkt met de werkgever samen aan optimale arbeidsomstandigheden. De werkgever heeft de plicht (Arbowet art. 12) samen te werken met werknemers bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Ter zake van de taak en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad gelden de desbetreffende bepalingen van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden. Joodse Scholengemeenschap Maimonides Noordbrabantstraat 15 1083 BE ... Deze website gebruikt cookies om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Medezeggenschap is officieel geregeld via wetgeving. ... Het gaat niet alleen om het concreet "uitvoeren van de wettelijke kaders", maar om optimale communicatie en samenwerking binnen de medezeggenschap. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de cursus "het fundament van medezeggenschap" van Bert Visser. Medezeggenschap en zeggenschap zoeken samen de optimale balans tussen een productieve en tegelijkertijd humane werkomgeving dienend aan de doelstelling van de organisatie. Dit doen zij door de belangen van de leden van die organisatie met elkaar in evenwicht te brengen en te houden met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. Medezeggenschap. PZC Dordrecht vindt dat zowel bewoners, cliënten als medewerkers invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie. Cliënten ...

INFORMATIE

AUTEUR
L. den Dulk
DIMENSIE
10,16 MB
BESTANDSNAAM
Optimale Medezeggenschap.pdf

OMSCHRIJVING

Als cliënten met een verstandelijke handicap in zorginstellingen zelf hun eigen keuzen maken, kan dit de kwaliteit van het leven verhogen. In toenemende mate zijn hulpverleners zich hiervan bewust. Dit heeft echter nog niet geleid tot een brede organisatieaanpak. Loes den Dulk vult deze leemte op. In haar boek leest u hoe zorginstellingen, zeggenschap kunnen organiseren. Het boek begint met de ontwikkelingen die hebben geleid tot de roep om zeggenschap voor cliënten. Er zijn twee vormen van zeggenschap mogelijk, individuele en collectieve zeggenschap. Voor beide vormen is het van belang dat cliënten leren keuzen te maken. Vervolgens leest u de mogelijkheden die er zijn om persoonlijke zeggenschap van cliënten te concretiseren en te bevorderen: het voorlichten van cliënten, een klachtenregeling beschikbaar stellen et cetera. Collectieve medezeggenschap vindt plaats in raden en groepsvergaderingen. De auteur gaat in op de werking, samenstelling en coaching van deze raden en groepsvergaderingen.

Wil je het boek lezen?Optimale Medezeggenschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur L. den Dulk. Lezen Optimale Medezeggenschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN