Smid in familienamen

Smid in familienamen - J.M. Spendel | Northernlights300.org

...akken. Denk maar aan de potten-, steen-, plateel-, porselein-, pijpen- en tegelbakkers ... Smid - Wikipedia ... . Spendel verklaart meer dan 700 bakkersnamen: van Aardewerk tot Zuurdeeg. Bij 90 familienamen gaat hij dieper in op de herkomst en/of verklaring. Algemeen. De smederij of smidse is de voor het smeden speciaal ingerichte werkplaats van de smid. Met behulp van een vuur, aangeblazen door een blaasbalg, wordt ijzer of ander metaal eerst flink verwarmd totdat het vervormbaar is.Dan wordt het op een aambeeld in de gewenste vorm geslagen of worden er andere behand ... bol.com | Smid in familienamen, J.M. Spendel ... ... .Dan wordt het op een aambeeld in de gewenste vorm geslagen of worden er andere behandelingen mee uitgevoerd zoals lassen, splijten, rekken, stuiken, buigen, wellen ... Een familienaam of geslachtsnaam is dat deel van een persoonsnaam dat uitdrukt dat de drager lid is van een bepaalde familie.De familienaam gaat meestal over van ouders op kinderen, van de ene generatie op de andere. Familienamen kunnen worden onderscheiden van patroniemen, die familierelaties op een andere manier uitdrukken, en op voornamen, roepnamen of bijnamen voor individuele leden van ... In het jaar 1811 wordt de familienaam ingevoerd. De oudste levende mannelijke persoon bepaalde de familienaam. Voor mij was dit Hille Folkerts, oud 30 jaar. Zoon van Folkert Haikes grofsmid te Hantumhuizen. Hille moest hiervoor naar Mairie (gemeente) Ternaard. ... De mijne word dus SMIT. Smid in fAmilienAmen Amateurgenealoog Jan Spendel heeft een grote belangstelling voor familienamen. Al eerder schreef hij boeken over van meier af­ geleide namen en namen die met het mole­ naarsvak te maken hebben, en onlangs is zijn boek over 'smid'­na­ men verschenen. Het bevat een lexicon van alle Nederlandse achter­ namen die met het Denk hierbij aan Smit, Smid, De Smid etc. Bijna alle Registers met familienamen zijn bewaard gebleven. Alleen die van de eilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan. De database met de gegevens van de naamsaanneming is te vinden in de website Alle Friezen. Familienamen die duidelijk verwijzen naar natuurelementen met een Brabantse achtergrond (46%). Familienamen die afgeleid zijn van plaatsnamen in het midden of het oosten van de provincie. Beroepsnamen met een tweede genitief -s op het einde van of voorafgaand aan de beroepsnaam. Toponiemen die beginnen met Ver- (samentrekking)...

INFORMATIE

AUTEUR
J.M. Spendel
DIMENSIE
9,46 MB
BESTANDSNAAM
Smid in familienamen.pdf

OMSCHRIJVING

Jan Spendel behandelt in het boek 'Smid in familienamen' alle mogelijke afleidingen van de beroepsnaam smid. In het eerste deel van het boek komen de vele familienamen aan de orde die zijn afgeleid van smid, smidse en de daarmee verbonden beroepen en namen zoals Cannegieter, Potgieter, Blikslager, Slotenmaker en Ketelaar. Spendel baseert zijn informatie op diverse publicaties op het gebied van genealogie en naamkunde.In het tweede deel gaat de auteur nader in op de historische kant van het beroep van smid, de etymologie, het smidsgilde, de patroonheiligen en zelfs de volksverhalen en spreekwoorden.Spendel heeft veel details verzameld over families die de namen dragen. Het boek is dan ook uitermate informatief en leesbaar, ook voor mensen die misschien niet uit een smedengeslacht komen. Het is voor het eerst dat de familienaam Smid en de afgeleide namen daarvan zo uitgebreid zijn beschreven. Een must dus voor geïnteresseerden in familienamen die het geheim van de smid willen weten.

Wil je het boek lezen?Smid in familienamen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.M. Spendel. Lezen Smid in familienamen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN