Cultuur En Zorg

Cultuur En Zorg - Marijke Visser | Northernlights300.org

... jaar vonden er in ons land al meer dan 2500 plaats ... 'Verandering van organisatie, gedrag en cultuur essentieel ... ... . De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Zoals de wet de uitdrukking kent 'als een goed huisvader', zo zou ook 'Vadertje Staat' zich moeten gedragen. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een ... werden als de zorg te zwaar werd. Door onderzoek in een andere cultuur, kijken we in een spiegel en zien we onszelf en onze Zorg voor ouderen in verschillende culturen Sjaak van der Geest Oudere vrouw die bij haar dochter woont en zich nuttig maakt in het huishouden. Foto: Sjaak van der Geest ouder. Kinderen trekken ... Cultuur | Scholieren.com ... . Foto: Sjaak van der Geest ouder. Kinderen trekken weg om werk te vinden De zorg zal in toenemende mate te maken krijgen met cliënten en medewerkers met een andere culturele achtergrond. En daar moeten we op anticiperen.' Eerste aanzet voor meer bewustwording. Om cultuursensitieve zorg te agenderen, voerde Vilans een eerste verkenning uit naar wat er allemaal al bekend is over dit onderwerp in de literatuur. En juist in de zorg is effectieve communicatie vaak van 'levensbelang'. Bent u zich bewust van de invloed die uw eigen cultuur heeft op uw manier van omgaan met patiënten? En hoe u hiermee overkomt op patiënten uit andere culturen? Patiënten met andere ervaringen, andere gewoonten? Zorg- en hulpverlening voor ouderen reikt in die zin zelfs verder dan het sociaal, psychisch en fysisch functioneren van de ouderen aangezien ook het netwerk van de oudere een expliciete plaats heeft in dit zorgproces. ... Cultuur en identiteit zijn dynamisch, heterogeen en evolueren in de tijd. In alle culturen zijn er mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het geven en ontvangen van zorg. Hoe die zorg er idealiter uitziet, welke zorg goed gevonden wordt en welke niet, is sterk cultureel bepaald. Het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning zal de komende periode acties uitzetten op drie ontwikkellijnen: 1. Gerichte ontwikkeling en verspreiding van kennis vanuit lopende initiatieven. Er lopen al veel culturele initiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning. De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld. Op deze pagina vindt u informatie over de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). De kennissynthese brengt de laatste stand van zaken over cultuur, kunst en (langdurige) zorg in wetenschap, praktijk en beleid in kaart. Het aantal kunstprojecten in de zorg neemt snel toe. Kennissynthese 'Kunst en positieve gezondheid: een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen' Wij signaleren dat cultuur-programma's meestal vastlopen. Dat betekent niet dat cultuur onbelangrijk is, wél dat de aanpak niet op cultuurverandering gericht moet zijn maar op betere prestaties. Bedrijfscultuur en Kernwaarden. Organisatiecultuur en kernwaarden zijn nauw verbonden. De vertaling van kernwaarden naar de cultuur Volg de Master Management, Cultuur en Verandering (MCC) specialisatie Zorg en Welzijn en ontwikkel diepgaande kennis op dit vlak. Bekijk de opleiding. jaarlijks stelt het college voor deze regeling een subsidieplafond vast. Voor 2020 is dat € 61.435,-. Dit is een gezamenlijk budget ook voor de regeling voor deskundigheidsbevordering bij instellingen op het terrein van welzijn, sport, cultuur en zorg; Als u subsidie heeft ontvangen en er zijn wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de besteding, dan moet u dit melden via ... 'Verandering van de organisatie-inrichting, gedrag en cultuur zijn daarom van essentieel belang voor succesvolle implementatie van zelfsturing. Buurtzorg had daar geen last van, ... Hij moet een duidelijk idee hebben van wat goede kwaliteit van zorg precies inhoudt, en wat medewerkers daarin voor cliënten kunnen betekenen. Voor professionals is het essentieel om deze diversiteit in de zorg te (her-)kennen. Dit thema staat centraal tijdens de eerste dag van deze module. Er is aandacht voor verschillende culturen in de zorg waar je mee te maken kunt krijgen. We bespreken verschillen bij de beleving van ziekte en gezondheid. Zorg, onderwijs en cultuur Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Standpunten. Delen via: Facebook Twitter Whatsapp E-mail. Er gaat weleens wat mis in ons leven. Vaak moet je dan aankloppen bij de gemeente, bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering of voor een vergoeding voor de jeugdzorg. Wat doet de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs De commissie houdt zich bezig ...

INFORMATIE

AUTEUR
Marijke Visser
DIMENSIE
3,22 MB
BESTANDSNAAM
Cultuur En Zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Cultuur en zorg biedt inzicht in de verschillende culturele processen binnen de zorg. Terwijl de meeste literatuur gaat over wat verplegen inhoudt, laat dit boek zien hoe verplegen in zijn werk gaat. Centraal staat hierbij de vraag op welke manier de totale situatie van de patiënt en zijn familie de zorg van alledag bepaalt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen thema´s als sensitief verplegen, (inter)culturele aspecten van verplegen, communicatie en verpleegtheorieën uitgebreid aan bod.

Wil je het boek lezen?Cultuur En Zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Marijke Visser. Lezen Cultuur En Zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN