Codex economisch recht 2018

Codex economisch recht 2018 - none | Northernlights300.org

...(Frans: Code du Commerce) was een Belgisch wetboek uit 1807 met regels inzake handels- en economisch recht ... Naar een vernieuwd ondernemingsrecht vanaf 1 november 2018 ... ... . Na een geleidelijke ontmanteling werd het in 2018 definitief afgeschaft. De bepalingen uit dit wetboek inzake zeerecht bleven evenwel behouden, zij het onder een nieuw opschrift, namelijk Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen We lichten de krachtlijnen toe van de hervorming, die normaal in werking treedt op 1 november 2018. Een nieuw ondernemingsbegrip en het afscheid van de handelaar. ... Zullen volgens het gewijzigde artikel ... Studenten Rechten: alle producten | Wolters Kluwer Belgie ... . Een nieuw ondernemingsbegrip en het afscheid van de handelaar. ... Zullen volgens het gewijzigde artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht (WER) als onderneming worden beschouwd: De Kamer keurde donderdagnacht het Wetsontwerp Hervorming Ondernemingsrecht goed. Hiermee neemt België na 211 jaar afscheid van de Code de Commerce van Napoleon.. Hierdoor zijn verregaande wijzigingen goedgekeurd aan het Wetboek Economisch Recht, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van vennootschappen en het Gerechtelijk Wetboek. Portaal site van het belgisch recht. Actualiteiten, repertorium, jobs, ... Codex economisch recht 1e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer België. ISBN 9789046585443 De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Dit wetboek geeft een overzicht van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en economisch recht beheerst: de klassieke wetboeken en de bijzondere handels- en economischrechtelijke wetgeving. - 9782807911352 Het nieuwe wetboek economisch recht is er. Het bevat nieuwigheden en groepeert en actualiseert daarnaast in 18 delen ook bestaande econmische regelgeving die versnipperd was. Vorige week stelden de FO - LegalWorld...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
7,94 MB
BESTANDSNAAM
Codex economisch recht 2018.pdf

OMSCHRIJVING

De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2018 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Zo zijn naast het Wetboek van economisch recht onder meer ook het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen, de Faillissementswet, de WCO en de Verdragen van de Europese Unie opgenomen.De Codex Economisch Recht neemt enkel de wettekst op om zo de omvang beperkt te houden en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Elke akte heeft een uniek nummer waarmee u deze snel kan opzoeken in de databank Jura en zo de meest actuele (of vorige) versies kan raadplegen.

Wil je het boek lezen?Codex economisch recht 2018 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Codex economisch recht 2018 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN