Jezus en je lichaam

Jezus en je lichaam - Leonard | Northernlights300.org

...edoelt dat Hij Zijn lichaam tot in de dood geeft ... Toewijding, overgave aan God, aan Jezus ... . En dat is voor de Zoon van God toch heel wat geweest. Christelijke visie. Volgens de christelijke leer is Jezus de eniggeboren Zoon van God en de door God in het Oude Testament bij monde van de profeten beloofde messias (o.a. Jesaja 53:3 en verder), de Gezalfde van God, die de mensen verlost van hun zonden en de harmonie tussen God en mensen, die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs, herstelt. Het lichaam van Jezus. Wanneer je bekeerd bent ... 3 Bijbelse inzichten over lichaam en uiterlijk - MijnKerk.nl ... . Het lichaam van Jezus. Wanneer je bekeerd bent en een volgeling van Jezus bent geworden, ben je onderdeel geworden van het lichaam van Jezus. Lees Bijbeltekst Romeinen 4,5: Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Dat zal een bijzondere dag zijn voor ware christenen en geïnteresseerden, want we lezen in 1 Korinthiërs 11:23-25 dat „Jezus in de nacht waarin hij overgeleverd zou worden, een brood nam en, na gedankt te hebben, het brak en zei: 'Dit betekent mijn lichaam, dat ten behoeve van u is. Toch blijft je begrip van Hem theoretisch en niet praktisch, al heb je zelf het eten geproefd dat Jezus heeft gegeten. Hoe dan ook, je hebt Jezus nooit gezien, en je hebt Hem in geïncarneerde vorm nooit gezelschap gehouden. Daarom zal je begrip van Jezus altijd slechts holle theorie zijn, gespeend van de werkelijkheid. Ik vrees echter dat het weinig spectaculair zal zijn. Jezus geeft er nergens blijk van als mens een supermens te zijn, dus ik denk dat de kans op super-DNA ook klein is. Fysieke gesteldheid. Als ik nadenk over de menselijke Jezus kom ik vaak uit op dingen die op Jezus van toepassing moeten zijn geweest, omdat hij mens was en een lichaam had. Jezus is echter na Zijn dood weer opgestaan uit de dood. Hij heeft namelijk een grotere macht dan de dood. Heeft toen nog een tijd op de aarde geleefd en is daarna met ziel én lichaam naar de hemel opgevaren. (Lees Markus 16; Lukas 24 en Handelingen 1) Je kunt dus lang zoeken, maar de botten van Zijn skellet zijn hier niet meer Het Lichaam van Christus bestaat net als alle andere lichamen uit vele onderdelen: ledematen, organen en verschillende andere onderdelen die zelfstandig nutteloos zouden zijn, maar in een samenwerkend geheel het hele lichaam vormen. 1 Korintiërs 12:12-14 beschrijft dit als volgt: "Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam ... Je huidige lichaam is als een zaadkorrel, het nieuwe lichaam is het graan dat uit die korrel groeit. Het is je eigen lichaam, maar verheerlijkt en ontdaan van alle zonde en onvolmaaktheid. Je zult altijd bij God zijn als een evenbeeld van Jezus (1 Johannes 3:2). Dan ben je de volkomen mens, door niets gehinderd in het leven met God. Ziel en geest en lichaam, Heer, Leg ik op Uw altaar neer. 10.8. Angst voor overgave . De vrees dat het overgeven van je leven aan de Heer je onge­lukkig zal maken. De vrees dat de Heer iets van je zou kunnen vragen wat je niet wilt. En dat de Heer je zou kunnen vragen iets op te geven wat je persé niet wilt opgeven. Het gaat om de keuze. De dood en herrijzenis, verrijzenis of opstanding van Jezus is een centraal thema in het christendom, dat in alle vier canonieke evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) van het Nieuwe Testament op verschillende wijze wordt verteld.. Jezus was een charismatische prediker uit Nazareth in Galilea, die gedoopt was door Johannes de Doper en beweerde dat God spoedig de bestaande aardse ... Dus ik geloof dat het Besturende Lichaam Jezus Christus op aarde is. ' Er was een ongelooflijke stilte, zelfs mijn vrouw was geschokt door wat ik bedacht. Ik vroeg de ouderlingen: 'Kun je mijn bewering weerleggen dat het Besturende Lichaam Jezus op aarde is in het licht van wat ons tijdens vergaderingen en publicaties wordt geleerd?' Na de opstanding uit de doden kreeg de Heere Jezus een verheerlijkt lichaam, zonder enig gebrek. Echter, in Zijn handen, voeten en zijde waren nog steeds de gaten zichtbaar als gevolg van Zijn kruisiging en het doorstoken worden met de speer. Ik keek het groepje mensen weer rond. We kwamen allemaal uit andere kerken en we waren allemaal van verschillende leeftijden. En toch was er eenheid en verbondenheid. Het maakte niet uit wie je was geweest, wie je nu was of wie je zou worden. Je hoorde simpelweg bij het lichaam van Christus, ongeacht of je een zweetvoet was of een flapoor. Dit is geen spelletje. Net als je tegen kinderen zegt nooit met een vreemde mee te gaan zo mag je ook nooit mee gaan met iemand behalve met Jezus Christus. Het kan nog zo mooi en aanlokkelijk zijn maar je hoort in je lichaam en niet daarbuiten. Je bent daar niet voor bedoeld in deze tijd op aarde. Vroeg of laat gaan die reizen problemen geven....

INFORMATIE

AUTEUR
Leonard
DIMENSIE
4,61 MB
BESTANDSNAAM
Jezus en je lichaam.pdf

OMSCHRIJVING

Jezus en je lichaam is een boek van Leonard

Wil je het boek lezen?Jezus en je lichaam in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Leonard. Lezen Jezus en je lichaam Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN