Van gaslamp tot gloeilicht

Van gaslamp tot gloeilicht - Devogelaere | Northernlights300.org

...n gloeilicht van gaslampen en elektrische lampen ... Licht geschiedenis: Geschiedenis van het licht ... . gloeilicht van gaslampen en elektrische lampen. In 1910 werd . te Brussel een Internationale T entoonstelling georganiseerd, ... Drummond vormde aldus de aanzet tot het gebruik van . Van gaslamp tot gloeilicht. E. HOUTMAN. 1982. Gasdistributie en openbare verlichting in Hasselt, 1856-1914.. Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie de Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg. 37:192-203. R. SOYEN. 1980. Histoire de l'écl ... Van gaslamp tot gloeilicht | ETWIE ... . 37:192-203. R. SOYEN. 1980. Histoire de l'éclairage public en Belgique. Un ... Het Gaslamp Quarter is aan het einde van de 19de eeuw gebouwd. Het is nu een historische wijk van 16½ blok, met straatjes met bomen en betegelde stoepen, waaraan nog smeedijzeren straatlantaarns staan. Naast de vele historische gebouwen heeft Gaslamp ook de hoogste concentratie van bars, nachtclubs en restaurants. Veel bars zijn tevens restaurants, waardoor de wijk de belangrijkste plek ... Dit leidde aanvankelijk tot het zoeken naar verbeteringen van de bestaande olielamp. ... Al in de tweede helft van de 19de eeuw verschenen er naast gaslampen ook zogeheten booglampen in het straatbeeld. ... In Nederland was Krimpen a/d Lek dankzij een kleine energiecentrale de eerste gemeente met straatlantaarns op basis van gloeilicht. Gaslampen voor in huis (1800-1940) Gaslicht was een sfeervolle vorm van verlichting die nog steeds tot de verbeelding spreekt. Het heeft iets meer dan een eeuw, gedurende de 19de en het begin van de 20ste eeuw, dienst gedaan als verlichting voor straten en huizen. Een gloeikousje is een kousje (netje) gemaakt van een materiaal dat bij verhitting helder wit oplicht. Het wordt gebruikt om het licht van een gaslamp, dat normaal vrij geel is en veel blauw en onzichtbaar ultraviolet licht bevat, witter te maken en de bruikbare lichtopbrengst te vergroten. Het kousje werd vroeger veel toegepast bij gasverlichting in steden en tegenwoordig nog in kampeerlampen ... Tot rond 1860 werden hoofdzakelijk vlamlampen gebruikt waarvan de werking gebaseerd was op het gebruik van vuur, m.a.w. een vlam. Dergelijke vlamlampen werden dikwijls genoemd naar de stof die ze als brandstof hadden, zodat men sprak van olielampen, gaslampen of petroleumlampen. Gaslicht is verlichting op basis van stadsgas en later aardgas of gas dat op basis van bruinkoolteer, petroleum of paraffine werd gemaakt in gasfabrieken.Deze wijze van verlichten werd gedurende de negentiende eeuw steeds algemener en verdrong de verlichting met behulp van olielampen, totdat het gaslicht op zijn beurt in de loop van de twintigste eeuw werd verdrongen door elektrisch licht. 9 Gloeilamp De fabricage van gloeilampen omstreeks 1880 Ondernemen in gloeilampen De kern van een nieuwe bedrijfstak 'Voor gewoon huiselijk gebruik verdient het electrische gloeilicht ver de voorkeur...', aldus het tijdschrift De Volksvlijt in 1882 1.. De ontstaansgeschiedenis van de elektrische gloeilamp gaat terug tot het begin van de negentiende eeuw. A. Devogelaere, Van gaslamp tot gloeilicht (Kapellen 1987), 41. Hij baseert zijn uitspraken op publicaties en advertenties in het tijdschrift 'Revue mensuelle eau, eclairage, chaufage', uitgegeven door industriëlen die betrokken waren bij de installatie van elektriciteits-, gas- en waterleidingen....

INFORMATIE

AUTEUR
Devogelaere
DIMENSIE
5,81 MB
BESTANDSNAAM
Van gaslamp tot gloeilicht.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Van gaslamp tot gloeilicht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Devogelaere. Lezen Van gaslamp tot gloeilicht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN