Verstandelijke beperking & Psychiatrie

Verstandelijke beperking & Psychiatrie - Tjitske Gijzen | Northernlights300.org

...secentrum voor volwassenen met (een vermoeden van) een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek ... Tijdschrift voor Psychiatrie ... . We bieden diagnostiek, behandeling, consultatie en deskundigheidsbevordering. In het centrum werken wij multidisciplinair. Bij psychiatrische patiënten met zwakbegaafdheid of een (lichte tot matige) verstandelijke beperking zijn inadequate therapiediscipline, beslisconflict en inadequate probleemhantering de drie meest voorkomende verpleegkundige diagnosen (paragraaf 20.12). Overzichtsartikel. A.M. van Eeghen, S.A. Huisman, G. van Goethem, E. Boot Somatische comorbiditeit bij kinderen en vo ... GGZ Standaarden ... .12). Overzichtsartikel. A.M. van Eeghen, S.A. Huisman, G. van Goethem, E. Boot Somatische comorbiditeit bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening, 773 - 778 Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben twee tot vier keer meer kans op een psychiatrische stoornis dan personen zonder verstandelijke beperking 50, 51, met een prevalentie die afhankelijk van de studie varieert tussen de 10% en 30%Deb: 52. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat vooral om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig. Verstandelijke beperking en psychiatrie. Heb ik een verstandelijke beperking en psychische klachten; Hulp bij verstandelijke beperking en psychische klachten; Hoe wij helpen. Het coronavirus; Bij u thuis/in de wijk; In de kliniek. Polikliniek Zeldzame Psychiatrie (UPS) Electro Convulsie Therapie (ECT) Aanmelden ECT; Rehabilitatie en verblijf ... Dit betreft huisartsenzorg, zorg van instellingen en praktijken voor generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, gespecialiseerde centra voor psychiatrie en verstandelijke beperking, gemeentelijke voorzieningen (Wmo-zorg en jeugdhulp) en de kinder- & jeugdpsychiatrie. verstandelijke beperking. Een grotere groep van 12,5% van de bevolking heeft een IQ van 70 tot 85 en kan worden aangeduid als zwakbegaafd (NVGz, 2005). Naast beper- kingen in het intellectueel functioneren (leren en denken) zijn er bij deze groepen beper-kingen in de sociale aanpassing en hebben zij een blijvende behoefte aan ondersteuning....

INFORMATIE

AUTEUR
Tjitske Gijzen
DIMENSIE
3,89 MB
BESTANDSNAAM
Verstandelijke beperking & Psychiatrie.pdf

OMSCHRIJVING

Autisme maakt het leven van veel cliënten en hun opvoeders en begeleiders ingewikkeld, zeker als de stoornis gepaard gaat met een verstandelijke beperking. Wie moeite heeft met informatie verwerken en communiceren, wie over- of ondergevoelig is voor zintuiglijke indrukken, wie zich moeizaam of helemaal niet kan verplaatsen in de positie van andere mensen, heeft het nu eenmaal niet gemakkelijk. Je omgeving begrijpen, de tijd begrijpen, snappen wat andere mensen bedoelen, het gaat allemaal uiterst moeizaam. Niet begrepen worden leidt maar al te vaak tot ernstig probleemgedrag. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat begeleiders veel behoefte hebben aan kennis over deze ontwikkelingsstoornis. Want hoe meer ze ervan begrijpen, hoe beter ze hun cliënt kunnen helpen om zijn leven vorm te geven.Zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg vertellen over:• hoe mensen met autisme het leven ervaren.• prikkelverwerking en emoties.• omgaan met moeilijk verstaanbaar en stereotiep gedrag.• een aanpak die kinderen met autisme helpt bij hun ontwikkeling.• beleving van seksualiteit bij mensen met autisme.• onderzoek autisme bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wil je het boek lezen?Verstandelijke beperking & Psychiatrie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Tjitske Gijzen. Lezen Verstandelijke beperking & Psychiatrie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN