Interculturele Gespreksvoering

Interculturele Gespreksvoering - Edwin Hoffman | Northernlights300.org

...icatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden ... Boeken over Bemiddeling: Interculturele gespreksvoering ... . Hoe wordt 'interculturele communicatie' meestal gebruikt? In het dagelijkse spraakgebruik wordt niet zozeer communicatie in het algemeen maar het streven naar of bereiken van effectieve communicatie tussen Het TOPOI-model is een hulpmiddel bij het werken aan een transculturele houding en interculturele communicatie. Leven en werken in een multiculturele samenleving betekent dat het communicatieproces tussen mensen beïnvloed wordt door verschillende culturele achtergronden. Interculturele communicatie kan grofweg worden gedefinieerd al ... Interculturele gespreksvoering | mijn-bsl ... . Interculturele communicatie kan grofweg worden gedefinieerd als het contact tussen personen van verschillende culturele achtergronden. Cultuur moet dan wel ruim worden opgevat. Het is een overdraagbaar systeem van normen, waarden, opvattingen en symbolen en kan verwijzen naar etniciteit, geslacht of naar een ander systeem van groepssymbolen. Interculturele gespreksvoering Theorie en praktijk van het TOPOI-model. eerste hoofdstuk lezen. Auteur: Edwin Hoffman Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Print ISBN: 978-90-368-0294-9 ... Voor geslaagde interculturele communicatie zijn nieuwsgierigheid, zelfreflectie en openheid van groot belang. Verdiep je in de achtergrond van de ander, lees erover, zoek op internet. Het is handig om bijvoorbeeld meer te weten over hoe een begroeting verloopt, wat zegt het non-verbale gedrag, hoe worden gevoelens geuit, wat wordt als privé beschouwd? Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Interculturele gespreksvoering, geschreven door Edwin Hoffman. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over pedagogiek, interculturele communicatie, topoi, topoi-model, definities, Interculturele gespreksvoering: theorie en praktijk van het Topoi-model ... interculturele competenties als onderdeel van sociaal agogische competenties. De handreiking bestaat uit drie onderdelen die afzonderlijk maar ook i...

INFORMATIE

AUTEUR
Edwin Hoffman
DIMENSIE
3,60 MB
BESTANDSNAAM
Interculturele Gespreksvoering.pdf

OMSCHRIJVING

Na de succesvolle verschijning van het boek Interculturele gespreksvoering van Hoffman en Arts in 1994 heeft Hoffman in deze volledig herziene uitgave het TOPOI-model verder ontwikkeld. Het letterwoord TOPOI staat voor 'taal, ordening, personen, organisatie en inzet'. Het zijn de vijf gebieden waar zich in de communicatie cultuurverschillen en misverstanden kunnen voordoen. Het TOPOI-model omvat een praktisch analyse- en interventiekader om deze cultuurverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het vernieuwende van het TOPOI-model is dat het vertrekpunt de interpersoonlijke communicatie is, en niet de cultuur. Voortbouwend op de algemene communicatie- en systeemtheorie van Watzlawick introduceert de auteur een nieuw concept van interculturele communicatie. Interculturele communicatie wordt omschreven als de interpersoonlijke communicatie waarin expliciet aandacht is voor de culturele factoren die van invloed op de communicatie zijn. Vanuit de systeemtheoretische invalshoek hangen deze culturele factoren niet alleen samen met iemands nationale of etnische achtergrond, maar evenzeer met sekse, leeftijd, sociale klasse, opleiding, seksuele voorkeur, beroep, religie en sociaal-geografische herkomst. Het TOPOI-model is dan ook een algemeen model dat voor elke communicatie inzetbaar is.Binnen deze brede definitie van interculturele communicatie zijn verschillende invalshoeken mogelijk. In het boek Interculturele gespreksvoering is gekozen voor de etnisch-culturele invalshoek omdat momenteel de ontmoeting en confrontatie tussen autochtonen en allochtonen van groot maatschappelijk belang is. Etniciteit is dus weliswaar het vertrekpunt, maar in het boek wordt steeds aangeknoopt bij de andere genoemde culturele dimensies en daarmee bij andere mogelijke sociale identiteiten van een persoon.De talloze praktijkvoorbeelden, de verwerkingsopdrachten na elk hoofdstuk en de toepassingen van het TOPOI-model op praktijksituaties maken dit boek

Wil je het boek lezen?Interculturele Gespreksvoering in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Edwin Hoffman. Lezen Interculturele Gespreksvoering Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN