Over Spinoza

Over Spinoza - P. Bayle | Northernlights300.org

...e les kunnen de leerlingen Spinoza op de tijdbalk plaatsen ... Schooltv: Het Klokhuis - Spinoza ... . Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Spinoza was en wat hij voor denkbeelden had. Spinoza denkt veel na over de vraag waarom mensen doen wat ze doen. Zijn stelling is: mensen kunnen eigenlijk niet zelf bepalen wat ze willen zeggen of doen, ze hebben geen 'vrije wil'. Je lichaam bepaalt wat je moet doen. Als je dorst hebt, moet je drinken, ook al heb je geen zin. Als je dat niet doet, ga je dood. Je moet dus naar je li ... PDF Spinoza over idee en ... . Als je dat niet doet, ga je dood. Je moet dus naar je lichaam ... In het kader van De Maand van de Filosofie is de documentaire Spinoza te zien bij Pathé Buitenhof. Daarnaast komen er na de voorstelling sprekers langs voor een Q&A: op 18 en 25 april Prof. Dr. W. van Bunge en op 26 april Rabbijn Soetendorp. Zij organiseert lezingen en studiebijeenkomsten over Spinoza. De Vereniging beheert en onderhoudt het drie eeuwen oude cultuurmonument in Rijnsburg, het Spinoza museum. Zij doet dat uitsluitend uit eigen middelen o.a. door de contributie van de leden. Om lid te worden gaat u naar: lidmaatschap. Benedictus de Spinoza (1632 - 1677) De Ethica van Benedictus de Spinoza (1632-1677) wordt vaak opgevat als de kraamkamer van de Radicale Verlichting en daarmee ook van het moderne humanisme. De Ethica heeft als - voor ons wat verrassende - ondertitel In meetkundige ordening uiteengezet. Om goed te leven moeten we eerst de natuur, de werkelijkheid, rationeel begrijpen. Wij mensen maken […] Spinoza: de Brieven over God. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters [Uitgeverij Coriarius, 2016, 253 blz.,ISBN 9789082602104] Smedes vindt dit boek niet alleen vanuit historisch oogpunt interessant maar in de brieven wordt gewoon godsdienstwijsgerige reflectie op hoog niveau beoefend. Op 24 november is het 375 jaar geleden dat de Amsterdamse filosoof Benedictus de Spinoza werd geboren.Zijn denkbeelden over tolerantie en godsdienstvrijheid worden volop gebruikt in het huidige ... Spinoza-kenner Maarten van Buuren vertaalde het laatste boek dat Spinoza schreef, en kwam daardoor tot nieuwe inzichten over diens denken. Ook vandaag de dag is Spinoza relevant, zegt hij. Laura ... Speciale aflevering uit de serie 'Het Klokhuis maakt geschiedenis' over de beroemste Nederlandse filosoof Spinoza. Over Spinoza Bezorgd onder redactie van Henri Krop en Jacob van Sluis, vertaald in samenwerking met Louis Hoffman, Gerrit van der Meer en Albert Willemsen Sluis-Bayle vs4 10/27/06 10:27 AM Pagina 3. Inhoud Jacob van Sluis Inleiding 1. Introductie 7 2. Pierre Bayle, leven en werk 8 3. Spinoza leefde in de gouden eeuw in de tolerante republiek, maar ook daar waren zijn ideeën erg risicovol. Atheïsme werd niet geaccepteerd. Om deze reden heeft Spinoza bijna al zijn boeken na zijn dood pas uitgegeven. Mijn mening over Spinoza is niet veel veranderd vanaf het moment dat ik net begon met informatie over hem op te zoeken. Over Spinoza. Waarom Spinoza? Naar aanleiding van de boeiende lezing van Carlo Beenakker over God en Einstein, waarin regelmatig de naam van Spinoza viel, heeft de redactie van De Physicus mij gevraagd iets te vertellen over deze wijsgeer, die onbetwist de grootste filosoof is die Nederland heeft voortgebracht. Spinoza: De seculiere moderniteit, de scheiding van kerk en staat, gelijkheid en vrijheid: het begon met Spinoza. Hij is weer razend populair. Er zijn zelfs Spinoza-bloggers. In Spinoza, filosoof van de vrijheid werpt Maarten van Buuren een verhelderend licht op Spinoza's moeilijk te doorgronden filosofie. Hij toont de vijf pijlers waarop Spinoza's denken berust: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van de intuïtie, samenwerking met anderen en vooral streven naar vrijheid....

INFORMATIE

AUTEUR
P. Bayle
DIMENSIE
12,54 MB
BESTANDSNAAM
Over Spinoza.pdf

OMSCHRIJVING

Over Spinoza 1e druk is een boek van P. Bayle uitgegeven bij Uitgeverij Damon Vof. ISBN 9789055737406 Niet Erasmus maar Pierre Bayle (1647-1706) draagt de bijnaam 'filosoof van Rotterdam'. Behorend tot de vervolgde protestantse minderheid in het absolutistische Frankrijk van Lodewijk XIV vond hij in 1681 onderdak in de vrije Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Bayle was geen academisch filosoof, maar een 'philosophe' zoals Voltaire en Diderot die met zijn scherpe pen vriend en vijand geselde.Zijn Dictionaire historique et critique is een encyclopedie die voor veel verlichtingsdenkers de bijbel verving. Het omvangrijkste en meest invoedrijke artikel daarin gaat over Spinoza. Net als de meerderheid van zijn tijdgenoten wijst Bayle diens filosofie af. Hij geeft daarvoor tal van heldere argumenten, sommige subtiel andere wat robuuster, van zowel metafysische als van religieuze aard. Toch toont Bayle zich ontvankelijk voor Spinoza's ontwerp van een filosofische ethiek die losstaat van de religie. Met dit lemma heeft Bayle de toon gezet en de argumenten aangereikt voor de ambivalente houding die filosofen gedurende lange tijd tegenover Spinoza hebben ingenomen.Dit boek biedt, naast een integrale vertaling van het lemma over Spinoza, met inbegrip van alle glossen, een heldere inleiding tot het leven van Bayle en zijn werk. In een afsluitend essay wordt Bayle geplaatst als filosoof naast tegenover Spinoza.

Wil je het boek lezen?Over Spinoza in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P. Bayle. Lezen Over Spinoza Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN