Beginselen van strafrecht

Beginselen van strafrecht - Ch.J. Enschede | Northernlights300.org

...an Strafrecht en in artikel 16 van de Grondwet ... bol.com | Beginselen van stafrecht | 9789026814808 | Ch.J ... ... . Het beginsel is ook vastgelegd in artikel 7 van het E.V.R.M., en artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. strafuitsluitingsgronden en poging) en van het formele strafrecht (bijv. dwangmiddelen en bewijsrecht) worden aan de orde gesteld. Het materiële ... - studenten mogen zonder Beginselen Strafrecht niet deelnemen aan de vakken Materieel strafrecht en Formeel strafrecht. Literatuur Gewijzigd (02-10-2019) Dit is een ... bol.com | Beginselen van strafrecht | 9789013128338 | Ch.J ... ... . Literatuur Gewijzigd (02-10-2019) Dit is een samenvatting van het vak beginselen strafrecht op de VU wanneer je criminologie studeert. Het gaat om het boek beginselen van het Nederlands strafrecht. Het is boek is in zijn geheel samengevat op één paragraaf na paragraaf 2.7. book Beginselen van strafrecht : samenvatting van de lessen aan de Vlaamsche studenten der Katholieke Hoogeschool te Leuven Emiel Vliebergh Published in 1921 in Leuven by Vlaamsche boekenhalle Dit beginsel staat vermeld in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. . Gekoppeld aan het beginsel van de onschuldpresumptie is het nemo tenetur beginsel. Dit beginsel houdt in dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Tot slot speel het beginsel van hoor en wederhoor in het kader van het ......

INFORMATIE

AUTEUR
Ch.J. Enschede
DIMENSIE
3,45 MB
BESTANDSNAAM
Beginselen van strafrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Deze klassieker verscheen reeds in het najaar van 1969. Die eerste editie was ontwikkeld uit de collegedictaten van Enschedé. Het boek bleek te voorzien in een grote behoefte. Niet alleen studenten, maar ook leken waarderen het boek als een prettige gids tot inzicht in de hoofdlijnen van ons strafrecht en onze strafrechtspleging. In de bewerkingen die volgden is de oorspronkelijke opzet van Enschedé nooit uit het oog verloren. ‘Beginselen van strafrecht’ biedt – als vanouds – een goed inzicht in de wijze waarop ons strafrecht functioneert. Achtereenvolgens worden behandeld: het strafrechtelijke systeem, de organen van strafrechtspleging, het materiële strafrecht en het formele strafrecht (het strafprocesrecht). Het boek sluit af met een hoofdstuk ‘Studiegegevens’. Hier zijn o.a. enkele strafrechtelijk relevante websites te vinden. Deze dertiende druk is bij de tijd gebracht door het verwerken van nieuwe wetgeving, zoals de herziene positie van de rechtercommissaris en het verdwijnen van het gerechtelijk vooronderzoek, de nieuwe Politiewet 2013 met één nationaal politiekorps en talloze andere veranderingen. Ook is er aandacht voor belangrijke wijzigingen in de strafrechtspleging waar de invloed van het internationale (met name Europese) recht en het slachtoffer van strafbare feiten steeds groter wordt. Aandacht is er ook voor de ‘nieuwe’ rechten van de verdachte op basis van Europese jurisprudentie, zoals het consultatierecht voorafgaande aan het eerste politieverhoor.

Wil je het boek lezen?Beginselen van strafrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ch.J. Enschede. Lezen Beginselen van strafrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN