De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap

De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap - Leeuwen Bart van | Northernlights300.org

...e en burgerschap (Acco, Leuven/Voorburg, 2005), pp ... anet.ua.ac.be ... . 55-77. Bart van leeuwen en Ronald Tinnevelt., eds. De Multiculturele Samenleving in Conflict. Interculturele Spanningen, Multiculturalisme en Burgerschap. (Leuven: Acco, 2005), 7. De Nederlandse samenleving gaat dan ook gekenmerkt als multicultureel en multi-etnisch. Als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001, de opkomst, glorie en dood van Pim Fortuyn (2002) en de moord op filmmaker Theo van Gogh (2004) is de beeldvorming over de multiculturele samenleving sterk veranderd.8 Culturele delicten zijn steeds vaker onder de p ... De multiculturele samenleving in conflict - Van Stockum ... .8 Culturele delicten zijn steeds vaker onder de publieke aandacht gekomen, terwijl zij daarvóór onderwerp waren van vooral ... vanuit gegaan dat de tegenhanger multiculturalisme een gunstig effect zou hebben op de samenleving. 2 Dit zal echter nog genuanceerd worden. 1 - Bart Van Leeuwen en Ronald Van Tinnevelt, De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap, (Leuven: Acco, 2005), 80,81....

INFORMATIE

AUTEUR
Leeuwen Bart van
DIMENSIE
8,47 MB
BESTANDSNAAM
De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap.pdf

OMSCHRIJVING

Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschapModerne samenlevingen worden gekenmerkt door een diversiteit aan culturele en etnische groepen. Burgers delen niet meer dezelfde religieuze, culturele of etnische achtergrond, maar behoren tot verschillende en soms zelfs concurrerende waarde- en belevingspatronen. Dit sociologische feit is niet alleen onomkeerbaar maar ook evident. Minder evident is de vraag hoe burgers deze pluriformiteit ervaren en hoe daarmee moet worden omgegaan. Te lang ging men ervan uit dat deze diversiteit louter als een verrijking zou worden beleefd. Het verzet dat zich vanaf begin jaren negentig in verschillende West-Europese landen aftekent tegen immigratie en multiculturalisme toont echter dat sommige weerstanden niet zo eenvoudig kunnen worden weggeredeneerd. Deze bundel wil een filosofisch inzicht bieden in de oorsprong van sociaal-culturele spanningsrelaties en de mogelijke antwoorden hierop. Waardoor roepen verschillen tussen mensen en groeperingen soms irritatie, onbehagen of zelfs woede op? En hoe kunnen burgers en politieke instellingen met deze spanningen omgaan?

Wil je het boek lezen?De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Leeuwen Bart van. Lezen De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN