De Europese vennootschap (SE)

De Europese vennootschap (SE) - H.J. de Kluiver | Northernlights300.org

...ogelijk het officiële adres van de vennootschap (statutaire zetel) naar een ander land te verplaatsen ... De Europese vennootschap (SE) - vanstockum.nl ... . De SE hoeft daarvoor niet te worden ontbonden of opnieuw te worden opgericht. Als u een bedrijf heeft en wilt uitbreiden naar een ander land in Europa (In dit verband de 28 lidstaten van de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), kunt u kiezen voor een Europese vennootschap.Een Europese vennootschap of SE (Societas Europea in het Latijn) is een soort naamloze vennootschap waarmee u kunt zakendoen in verschillende Europese landen op basis van dezelfde regels. Vanaf 2004 is het mogelijk om een Europese vennootschap op te richten: een Societas Europaea (hierna ... Wat is de Europese vennootschap (SE)? - Zelfstandigen in ... ... . Vanaf 2004 is het mogelijk om een Europese vennootschap op te richten: een Societas Europaea (hierna aangeduid als: "SE"). Op het moment van schrijven zijn er iets minder dan 3.000 SE's door heel Europa. In de jaren 2006 - 2012 was in er in Europa een sterk stijgende lijn te zien in de aantallen opgerichte SE's. Toch lijkt men in Nederland nog niet heel erg met deze trend te zijn meegegaan ... De SE is dan ook een poging om de wirwar van vennootschappen in Europa te ontknopen en te kiezen voor een enkele overkoepelende SE die aan het recht van de lidstaat waar de statutaire zetel is gelegen, is onderworpen. De SE blijft dan ook vooral het instrument van grote Europese vennootschappen zoals Porsche, Allianz en de Airbus Group. Europese rechtspersoon, gebaseerd op Verordening 2157/2001 van de Europese Unie, met een in aandelen verdeeld maatsc...

INFORMATIE

AUTEUR
H.J. de Kluiver
DIMENSIE
12,97 MB
BESTANDSNAAM
De Europese vennootschap (SE).pdf

OMSCHRIJVING

Per 8 oktober 2004 kunnen SE's (Europese vennootschappen) worden opgericht. Helaas is de regelgeving eenvoudig noch eenduidig. Dit preadvies beoogt bij het analyseren daarvan de helpende hand te bieden.Het preadvies bestaat uit vier delen. Deel I schetst de contouren van de SE tegen de achtergrond van het zich ontwikkelende Europese ondernemingsrecht. Deel II gaat over de interne organisatie van de SE. Deel III is gewijd aan de regeling van de medezeggenschap zoals die is eergelegd in de Richtlijn. Het vierde en laatste deel heeft als onderwerp de fiscale begeleiding en vorming en eventuele zetelverplaatsing van een SE.

Wil je het boek lezen?De Europese vennootschap (SE) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H.J. de Kluiver. Lezen De Europese vennootschap (SE) Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN