Commissaris op de bestuurdersstoel

Commissaris op de bestuurdersstoel - S. Peij | Northernlights300.org

...van Heslinga, Jan Schoenmakers. Toezicht op een hoger plan (2007) door Trudy Blokdijk-Hauwert, Ronald Buitenhuis, Marike van Zanten ... commissaris betekenis - Juridisch woordenboek ... . Alvorens de modellen te bespreken, ga ik kort in op de civielrechtelijke posities van de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen. 2.1 De aandeelhouders De aandeelhouders hebben geen wettelijk opgedragen taak, zoals bestuurders en de leden van de raad van commissaris die wel hebben. Zij verschaffen kapitaal. Hun hoedanigheid Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een b ... Vind bestuurdersstoel | Zo goed als nieuw op Marktplaats ... . Zij verschaffen kapitaal. Hun hoedanigheid Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Opinie Bewoners op de bestuurdersstoel. 28 mei 2019 door Rob Janssen. Recent mocht ik een aantal weken doorbrengen in Cambodja. In de hoofdstad Phnom Penh is het verkeer enorm druk, zoals in veel andere hoofdsteden in de wereld. Aanvankelijk leek oversteken door het ontbreken van verkeerslichten een hopeloze exercitie. De commissaris heeft geen dienstbetrekking voor de loonbelasting omdat uit de wetgeving en de statuten voortvloeit dat een gezagsverhouding bij interne toezichthouders ontbreekt. Vanaf 1 januari 2017 worden commissarissen dus in beginsel niet meer via de loonlijst van de organisatie uitbetaald....

INFORMATIE

AUTEUR
S. Peij
DIMENSIE
5,29 MB
BESTANDSNAAM
Commissaris op de bestuurdersstoel.pdf

OMSCHRIJVING

De voortschrijdende globalisering, de informatierevolutie en toenemende regelgeving hebben het economische landschap de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Daarnaast heeft een aantal grote bedrijfsschandalen het bedrijfsleven opgeschrikt. Onder invloed van deze ontwikkelingen is de aandacht voor corporate governance en de rol van de commissaris de laatste jaren sterk toegenomen.In ÔCommissaris op de bestuurdersstoelÕ focust Stefan Peij op de rol van de commissaris tijdens grootschalige organisatieveranderingen. Naar aanleiding van casestudies bij de NV Nederlandse Spoorwegen en Wolters Kluwer en op basis van een serie gesprekken met topcommissarissen, constateert hij dat er ten tijde van omvangrijke veranderingsprocessen sprake is van rolvervaging tussen commissarissen en bestuurders.Succesvolle samenwerking tussen commissarissen en bestuurders is echter heel goed mogelijk en vraagt om subtiele vormen van bijsturing. Dit leidt tot de belangrijkste conclusie dat de nadruk in de toekomst niet hoeft te liggen op het verder verrijken van het formele instrumentarium van de commissaris, maar eerder op de verdere ontwikkeling van zijn vaardigheden.ÔCommissaris op de bestuurdersstoelÕ is niet alleen verplichte kost voor commissarissen en bestuurders, maar biedt ook nieuwe en verrassende inzichten aan studenten en wetenschappers.

Wil je het boek lezen?Commissaris op de bestuurdersstoel in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S. Peij. Lezen Commissaris op de bestuurdersstoel Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN