Europees aanbesteden

Europees aanbesteden - M. Dukes | Northernlights300.org

...heidsopdracht voor dienstverlening met betrekking tot de verwijdering van bio- en groenafval ten onrechte hebben aanbesteed zonder een Europese aanbestedingsprocedure te voeren ... Onze diensten - Contractables ... . Acoset SpA. Aanbesteden Inbesteden. HvJ-EU, 15 oktober 2009. Zaak C-196/08.In deze zaak moet het Hof beslissen of het Europees recht zich verzet tegen het rechtstreeks gunnen van een openbare dienst aan een gemengde publiekprivate vennootschap, via een (quasi-)inbesteding. Basis/opfriscursus Europees aanbesteden Posted on augustus 14, 2019 by Theo van der Linden - Cursussen Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscurs ... Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 ... ... . Basis/opfriscursus Europees aanbesteden Posted on augustus 14, 2019 by Theo van der Linden - Cursussen Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. De basis/opfris cursus Europees aanbesteden van VdLC is nu ook online te volgen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Vier youtube video's van ca. 50 minuten waarin cursusleider Theo van der Linden op zijn eigen kenmerkende wijze, in helder Nederlands en zonder juridisch jargon, en met veel voorbeelden en verhalen de belangrijkste onderdelen van het moderne aanbesteden behandelt. Overzicht van de voorschriften en richtsnoeren bij overheidsopdrachten in de EU en directe toegang tot aankondigingen van aanbestedingen en andere kansen voor het ... Wat is Europees aanbesteden? Bij deze procedure maakt SURF via een Europees portaal bekend dat we namens de instellingen een bepaalde dienst af willen nemen. Alle geïnteresseerde leveranciers kunnen een inschrijving indienen. We bepalen samen met het kernteam aan de hand van voor afgestelde beoordelingscriteria wie de winnaar wordt. Europees aanbesteden is een vak op zich. De enorme hoeveelheid regelgeving die hierbij komt kijken, maakt het Europees aanbesteden van werken, leveringen en diensten een klus van formaat. Belangrijk bij Europees aanbesteden is het volgen van de complexe wet- en regelgeving. Commissie maakt nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden bekend. 10 januari 2014 Aanbesteden. De nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zijn medio december vorig jaar bekendgemaakt. De drempelbedragen worden om de twee jaar aangepast. Europees aanbesteden is een aanbestedingsvorm waar geen enkele overheidsorganisatie of organisatie binnen het onderwijs meer aan ontkomt. Tijdens de ééndaagse cursus worden op zeer praktische wijze de belangrijkste aspecten van het Europees aanbesteden (Europees) aanbesteden (Europees) aanbesteden kunt u geheel aan Inkada overlaten, want wij zijn hierin gespecialiseerd. Door wet- en regelgeving, richtlijnen en principes, is het doen van goede aanbestedingen een vak geworden. Een vak dat wij goed beheersen. Wij passen zorgvuldig en duidelijk omschreven selectiecriteria en gunningcriteria toe. Europees aanbesteden is een hot-item binnen het onderwijs en de overheid. Contractables zijn altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Zijn er onderwerpen die van belang zijn voor onze opdrachtgevers, of krijgen we regelmatig vragen over een bepaald onderwerp, dan proberen we in een van onze blogs uitleg te geven. Pro Mereor ondersteunt ruim 25 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkoopprofessionalisering. Pro Mereor heeft ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden en dit koppelen wij aan specialistische kennis. De dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische aanpak. Europees aanbesteden De kans is groot dat u te maken krijgt met aanbestedingen voor uw facilitaire-inkoop, vooral wanneer uw organisatie deel uitmaakt van de publieke sector. Het drempelbedrag hiervoor is € 214.000,- (excl. btw) voor een periode van vier jaar. Door 'Europese' procedures en juridische voorwaarden is dit een hele puzzel. Na de post-hbo Aanbesteden voor inkopers en inschrijvers vallen de puzzelstukjes op hun plek. Deeltijd Hbo-programma 6 weken Op 31 oktober 2019 zijn in het Europees Publicatieblad (PB L 279, 31 oktober 2019) de verordeningen verschenen waarbij de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en concessies worden aangepast. Deze aanpassingen leiden voor het eerst sinds 2010 tot een daling van de De Aanbestedingswet 2012 geeft regels voor opdrachten boven en onder de Europese aanbestedingsdrempels. Op deze pagina leest u meer over inkopen en aanbesteden, ons aanbestedingsbeleid en de Regeling klachtafhandeling aanbesteden....

INFORMATIE

AUTEUR
M. Dukes
DIMENSIE
8,46 MB
BESTANDSNAAM
Europees aanbesteden.pdf

OMSCHRIJVING

"Europees aanbesteden heeft in zijn korte geschiedenis een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarvan het einde nog niet in zicht is. Inmiddels is Europees aanbesteden niet meer weg te denken uit de inkooppraktijk van overheden en publiekrechtelijke organisaties. Maar ook het bedrijfsleven maakt voor haar grotere inkopen gebruik van aanbestedingstechnieken. ""Van een inkoopmethode naar een rechtsgebied"". Met de ontwikkeling van Europees aanbesteden heeft ook het aanbestedingsrecht zich ontwikkeld. Door Europese en nationale wetgeving, maar ook door Europese en nationale jurisprudentie is een breed palet aan regelgeving ontstaan, dat niet altijd even overzichtelijk of toegankelijk is. Ook de aanbestedingspraktijk heeft zich ontwikkeld en daar waar regelgeving ontbreekt, zoeken aanbestedende diensten en aanbieders de grenzen op van wat er in Europees aanbesteden mogelijk is en leggen die vervolgens ter sanctionering voor aan de rechter. Daarmee is Europees aanbesteden een activiteit geworden waarin aanbestedende diensten, aanbieders en gespecialiseerde juristen in samenwerking of in wisselwerking streven naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Bosselaar & Strengers Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor in het centrum van Utrecht. Het kantoor kent vijf gespecialiseerde secties: Aansprakelijkheid & Verzekeringen, Arbeidsrecht, Familierecht, Ondernemingsrecht en Vastgoed. De praktijkgroep Aanbestedingsrecht vormt onderdeel van de sectie Vastgoed (www.bs-advocaten.nl)."

Wil je het boek lezen?Europees aanbesteden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Dukes. Lezen Europees aanbesteden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN