Om dringende reden

Om dringende reden - Peter Franck | Northernlights300.org

...m dringende reden mag men nooit uit het oog verliezen dat de rechter over een grote beoordelingsvrijheid beschikt om al dan niet het bestaan van een dringende reden te erkennen ... Wat zijn de gevolgen van een ontslag om dringende reden? ... . Het kan bijgevolg voorkomen dat een rechter niet tot dezelfde uitspraak komt in identieke of gelijkaardige zaken. Je mag verlof om dwingende redenen nemen bij elke niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en waarvoor je dringend en noodzakelijk moet tussenkomen.. Je kan hier de algemene regeling nalezen.. Kies nu je sector om meteen ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld ... Dringende reden | Fedweb ... .. Je kan hier de algemene regeling nalezen.. Kies nu je sector om meteen ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent! Vanaf het moment dat de werkgever voldoende zekerheid heeft verkregen over de zwaarwichtige feiten, heeft deze immers drie werkdagen de tijd om tot ontslag om dringende reden over te gaan. Vanaf de datum van het ontslag beschikt men vervolgens over een nieuwe termijn van drie werkdagen waarbinnen de redenen van het ontslag moeten worden meegedeeld. Wanneer de werknemer het vertrouwen van de werkgever beschaamt, kan de samenwerking onmiddellijk worden beëindigd. Daarvoor dient rekening te worden gehouden met strenge vormvoorwaarden, ... Bij ontslag om dringende reden kan de werkgever een werknemer onmiddellijk de laan uitsturen wegens een ernstige fout. Maar zo'n ontslag heeft uiteraard heel wat gevolgen en moet je doen volgens strikte regels. Heeft u de werkgever door opzet of schuld een dringende reden gegeven om u op staande voet te ontslaan? Dan moet u aan uw werkgever een vergoeding betalen. Niet eens met ontslag. U kunt binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. De gevolgen van een ontslag om dringende reden zijn zeer zwaar. Een ontslag om dringende reden gaat immers onmiddellijk in, dus zonder dat de werknemer een opzeg zou moeten presteren. De werkgever zal ook geen opzegvergoeding verschuldigd zijn. Een dergelijk ontslag verhindert bovendien de toekenning van: de eventuele vergoeding bij sluiting of collectief ontslag; de betaling van de feestdagen ... Dringende reden? Maar wanneer is er sprake van een geldige dringende reden teneinde een zieke werknemer te ontslaan? In dit verband heeft de Hoge Raad bepaald, dat het voor een ontslag op staande voet onvoldoende is, dat de zieke werknemer weigert om voorschriften omtrent het ziekteverzuim na te leven. De - leidinggevende - werknemer werd op vrijdag 23 december 2011, of nog net voor de kerstperiode, ontslagen om dringende reden. De dag voordien, op donderdag 22 december 2011, had de werkgever vernomen dat de werknemer - onder het mom dat hij op missie was buitenshuis - tijdens zijn arbeidsuren hoofdzakelijk prestaties verrichtte voor zijn voormalige werkgever. Het ontslag om dringende reden is de zwaarste sanctie in het ontslagrecht en is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen. Niet zelden blijkt het ontslag niet correct en wordt de werkgever nadien veroordeeld door de arbeidsrechtbank om alsnog een ontslagvergoeding te betalen. Het ontslag om dringende reden kan in elke soort arbeidsovereenkomst en ook tijdens de opzegperiode. Er is geen tussenkomst van de rechter nodig. De rechter behoudt in geval van betwisting echter de soevereine appreciatie over de ernst van de fout. Men mag niet lichtzinnig omgaan met het gebruik van het ontslag om dringende reden. Volgens artikel 35, 3e lid van de Arbeidsovereenkomstenwet mag ontslag om dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sinds ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich erop beroept....

INFORMATIE

AUTEUR
Peter Franck
DIMENSIE
7,69 MB
BESTANDSNAAM
Om dringende reden.pdf

OMSCHRIJVING

Winnaar van de Fintro Prijs Spannend Boek.Niets loopt goed in het leven van Pieter Vindevoghel. Hij is met zijn werkgever in een juridisch gevecht gewikkeld over zijn ontslag, zijn vrouw is er met hun zoon vandoor nadat ze alle rekeningen heeft geplunderd en zijn vader ligt in het ziekenhuis te wachten op een diagnose. Wanneer hij in de Antwerpse Hoveniersstraat een copycenter binnenstapt, krijgt hij bij toeval een diamant met certificaat in handen. Het einde van alle tegenslag? Of het begin van nog meer ellende? Zeker is dat het leven van Pieter Vindevoghel na die dag nooit meer hetzelfde zal zijn.'Om dringende reden' gaat over het meedogenloze steekspel bij een aflopende arbeidsrelatie, en geeft op een fascinerende wijze een verhelderende inkijk in de Antwerpse diamantwereld, waar niet alle transacties het daglicht verdragen.

Wil je het boek lezen?Om dringende reden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Peter Franck. Lezen Om dringende reden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN