Hollandse studien 30 - Zaandam in de middeleeuwen

Hollandse studien 30 - Zaandam in de middeleeuwen - A. van Braam | Northernlights300.org

... is de vrije busbaan door Huizen en Blaricum van de baan ... Nederland in de Late Middeleeuwen (1200-1430 ... ... . De gemeenteraden van Huizen en Blaricum hebben op resp. 13 juli 2017 en 28 februari 2017 besloten in te stemmen met de variant 'meerijden via de Meent'. Vóór het jaar 1000 woonden er in het gebied dat we nu Zuid-Holland noemen voornamelijk mensen op duinen en hoger gelegen afzettingen in het mondingsgebied van de Maas en Rijn. Daarbuiten lagen moerassige veengebieden, die één tot drie meter boven het zeeniveau uitstaken. Al in 1920 worden er voor het eerst plannen gemaakt vo ... Hollandse Studiën 30 - Holland Historisch Tijdschrift ... . Al in 1920 worden er voor het eerst plannen gemaakt voor een woon- en werkbuurt in de Zaanstreek. Bekijk de transformatie van de polder tot de Zaanse Schans. Holland werd in de Late Middeleeuwen een belangrijk gebied. Amsterdam telde rond 1400 4.400 inwoners, Leiden 5.000 en Dordrecht 10.000 inwoners. De Hollandse steden werden veel later groot dan de Vlaamse steden als Brugge, Gent en Antwerpen. Vanaf de 13e eeuw ging het slecht met de landbouw en dit had grote gevolgen voor de Nederlandse bevolking. Noté /5. Retrouvez Zaandam in de middeleeuwen et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion Zaanstad ( uitspraak (info / uitleg)) is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland.De gemeente is de grootste in de Zaanstreek.In maart 2018 passeerde Zaanstad de grens van 155.000 inwoners. Het is op basis van inwoneraantal de zestiende gemeente van Nederland. De Kerk, dat wil zeggen de rooms-katholieke Kerk - want van Hervorming en protestantisme was in Holland en Brabant in de eerste helft van de 16de eeuw, toen ons kookboek geschreven werd, nog nauwelijks sprake - schreef voor dat op bepaalde dagen van de week (woensdag en vrijdag of vrijdag en zaterdag) geen vlees van viervoeters en gevogelte mocht worden gegeten en verder dat op bepaalde tijden ... De groene Zaanse geveltjes zijn bekend; je ziet ze in Zaanstad en in de Zaanstreek. Die gevels zijn van hout. In de middeleeuwen, toen de kennis van de Romeinen over hoe je stenen moet bakken ver was weggezakt, was hout het meest gebruikte bouwmiddel. En vooral langs de Zaan: hier stond in de 17e eeuw meer dan helft van de Nederlandse ... Scheepsbouw Nijverheid, het produceren (en/of repareren) van vaartuigen. Dit kunnen houten, metalen, betonnen en/of kunststof schepen zijn, zowel voor de binnen- als voor zeevaart. De bouw van bijvoorbeeld booreilanden wordt ook tot de scheepsbouw gerekend; deze sector is echter nooit in de Zaanstreek bedreven. De...

INFORMATIE

AUTEUR
A. van Braam
DIMENSIE
8,70 MB
BESTANDSNAAM
Hollandse studien 30 - Zaandam in de middeleeuwen.pdf

OMSCHRIJVING

Hollandse studien 30 - Zaandam in de middeleeuwen 1e druk is een boek van A. van Braam uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789070403324 Het is voor de Zaankanter van nu nauwelijks mogelijk zich een helder en samenhangend beeld te vormen van Zaandam en het Zaandammerland in de middeleeuwen. De gegevens over de middeleeuwen zijn schaars en voor de moderne mens veelal niet direct herkenbaar. Zaandam in de middeleeuwen is volstrekt onvergelijkbaar met Zaandam in de twintigste eeuw. De beelden die kunnen worden gereconstrueerd, zijn overwegend schemerig en onzeker. Daarbij komt dat de overgeleverde historische informatie vrijwel uitsluitend op offici le overheids- en kerkelijke documenten berust, die alleen d t vermelden wat voor koning, graaf of bisschop van belang was. En wie weet precies hoeveel offici le stukken in de loop der tijden verloren zijn gegaan? Van Braam is de eerste historicus die het aandurft de geschiedenis van Zaandam, van het Zaandammerland en de daarin gelegen nederzettingen tot 1500, in een verantwoord en aannemelijk totaalbeeld te vatten. Hij heeft daarvoor de beschikbare empirische gegevens gecombineerd met passende theoretische verworvenheden uit de geschiedwetenschap, de archeologie, de historische geografie en de geologie. Vele aspecten komen in zijn boek dan ook aan de orde: de benaming Zaandam, de topografie, de wording en erosie van het Zaandammerland, het geografisch profiel, de eerste bewoning, de mythen rond de hof Zaanden, ontginning en verkaveling, landverlies en bedijking, landbouw en visserij, de samenleving en haar bestuurlijke organisatie. Van Braams geschiedenis van Zaandam, die hij zelf karakteriseert als een ontdekkingsreis met verrassende uitzichten op onvermoede landschappen en situaties, is een spiegeling van een verre en toch onverbrekelijk met het huidige Zaandam verbonden werkelijkheid.

Wil je het boek lezen?Hollandse studien 30 - Zaandam in de middeleeuwen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A. van Braam. Lezen Hollandse studien 30 - Zaandam in de middeleeuwen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN