Plannen voor mensen

Plannen voor mensen - Maarten Loopmans | Northernlights300.org

... plannen en organiseren: Plannen voor slimme looproutes in winkelstraten omdat minder mensen thuisblijven vanwege coronavirus ... Hoe kan ik beter plannen? - Psychologie Magazine ... . 27-04-2020 Eerste faillissementen door corona zijn een feit en volgens deze analist zullen er nog vele volgen. 27-04-2020 Persconferentie van ... Plannen WAO desastreus voor mensen met handicap of chronische ziekte (4) Van de sociaal-economische redactie Jaarlijks komen zo'n 40.000 arbeidsongeschikten niet meer in de WAO terecht. Zij krijgen dan slechtere uitkeringen, zoals de WW of een Bijstandsuitk ... Top 10 meest giftige planten en bloemen ter wereld - Nieuws.nl ... .000 arbeidsongeschikten niet meer in de WAO terecht. Zij krijgen dan slechtere uitkeringen, zoals de WW of een Bijstandsuitkering. Voor veel mensen is het echter geen keuze omdat het ... Als er geen verschil was of ik er zelfs maandelijks op vooruit zou gaan had ik 'dat het soms wat meer plannen is voor langere afstanden ... Plannen is niet alleen voor luie mensen, maar ook voor slimme en verstandige mensen die graag hun zaakjes op orde hebben! Planningscyclus Een goede planning begint met een planningscyclus. In een goede planningscyclus staat precies aangegeven hoe een plan tot uitvoering gebracht moet gaan worden....

INFORMATIE

AUTEUR
Maarten Loopmans
DIMENSIE
5,76 MB
BESTANDSNAAM
Plannen voor mensen.pdf

OMSCHRIJVING

Plannen voor mensen 1e druk is een boek van Maarten Loopmans uitgegeven bij Garant - Uitgevers N.V.. ISBN 9789044128055 Sinds het begin van het nieuwe millennium is stadsontwikkeling steeds vaker synoniem voor stedenbouw. Daarmee stijgen de verwachtingen van stedenbouw. Van de grote bouwwerven in onze steden wordt nu ook steevast een belangrijke maatschappelijke meerwaarde geëist. Deze publicatie gaat in op de praktische en procedurele uitdagingen die hiermee gepaard gaan.Als eerste Nederlandstalige handboek voor ‘sociaal-ruimtelijke planning’ wil dit boek architecten en stedenbouwkundigen wapenen voor de nieuwe sociale opdracht die ze krijgen. Tegelijk richt dit boek zich tot professionals actief in de ‘sociale sector’: opbouwwerkers, buurtwerkers, jeugdwerkers, buurtregisseurs, integrale veiligheidscoördinatoren... De auteurs gaan er vanuit dat de stedenbouw van de toekomst nog sterker interdisciplinair zal worden. Willen stedenbouwkundige projecten een maatschappelijke meerwaarde realiseren, dan zal de samenwerking met sociale professionals moeten worden versterkt. Met dit boek willen de auteurs beide groepen helpen om samen te werken, om zo meer te halen uit stedenbouwkundige projecten: stenen, maar voor mensen. De tekst biedt een overzicht van de meest actuele wetenschappelijke kennis over de interactie tussen bebouwde omgeving en sociale praktijken en processen als ontmoeten, veiligheid, sociale cohesie. Op basis van een langlopende samenwerking met de cel sociale planning van de Stad Antwerpen werd bovendien een methodiek ontwikkeld voor sociaal-ruimtelijke planning. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd hoe op verschillende momenten van het ruimtelijk planningsproces de samenwerking tussen sociale en stedenbouwkundige professionals kan worden verbeterd en hoe de kennis van sociale professionals gevaloriseerd kan worden in betere, meer sociale stedenbouwkundige projecten.

Wil je het boek lezen?Plannen voor mensen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Maarten Loopmans. Lezen Plannen voor mensen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN