Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht

Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht - A.A.J. Smelt | Northernlights300.org

... Ontwerp-Meijers voorgestelde indeling maakt derhalve duidelijk dat Meijers met de andere rechten van lid 3 het oog had op rechten op onstoffelijke goederen ... Juridische betekenis van vermogensrecht - Wat betekent ... ... . De categorie alle andere rechten van art. 333 lid 3 NBW ziet derhalve primair op de vermogensrechten die betrekking hebben op een niet-stoffelijk voorwerp. D it artikel bevat een kernwaarden lijst met kernwaarden voorbeelden, en bevat tevens een (kern)waarden oefening om je (nog) bewuster te maken van welke waarden voor jou het belangrijkst zijn in jouw leven.. Kernwaarden. Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld, en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten voor ... Onerous property (https://www.narcis.nl) ... .. Kernwaarden. Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld, en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je ... Dit deel in de Asser serie bevat een compleet en gezaghebbend commentaar op de gemeenschapstitel. Niet alleen biedt de uitgave een systematische behandeling van de gemeenschap (inclusief de verdeling daarvan), ook legt de auteur de noodzakelijke verbanden met het overige (algemene) vermogensrecht. Het is vergelijkbaar met een betaalmiddel zoals een bankcheque op toonder. Het is gemaakt van grondstoffen en heeft dus ook een aanmaak prijs, maar in het economische verkeer is de waarde wat afgesproken is op het tegoed dat er op staat. Dus het is een vermogensrecht. Het Nederlandse goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht (in de zin van rechtsgebied). Een goed (meervoud goederen) wordt in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd als een zaak of een "vermogensrecht". Een belangrijk kenmerk van goederen is dat zij in beginsel overdraagbaar zijn, dat wil zeggen dat het rechtssubject dat tot een goed gerechtigd is dat goed ... 'Zwaartepunten van het vermogensrecht' door O.K. Brahn, Wim Reehuis - Onze prijs: €53,50 - Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek ... Fiscaal legaliteitsbeginsel - Voorafbetalingen die niet kunnen worden verrekend met enige belasting - Verplichting tot teruggave ... Goederen met negatieve waarde in het Nederlands vermogensrecht. door E. Dirix | p 728. Mededeling. 'Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel. Niettemin kan hij die een zaak verloren heeft of aan wie een zaak ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van de dag waarop het verlies of de diefstal heeft plaatsgehad, de zaak terugvorderen van degenen in wiens handen hij ze vindt; behoudens het verhaal van de laatstgenoemde op degene van wie hij ze bekomen heeft.' Goederen, zaken en vermogensrechten: 3:1, 3:2, 3:6/10 ONDERSCHEIDINGEN VAN ZAKEN /11 ... Strijd met regels van publiekrecht: 3:14/18 F. ELEKTRONISCH RECHTSVERKEER /19 ... Mitigatie van het negatieve stelsel / 85 123. Verklaring van waardeloosheid; doorhaling / 85 124. Het kadaster / 86 XI. Dit Compendium van het Nederlands Vermogensrecht is de opvolger van het gelijknamige Compendium van Mr H. Drion, ... met en bestudering van het komende vermogensrecht, ... Mitigatie van het negatieve stelsel/89 123. Verklaring van waardeloosheid; doorhaling/90 124. Dit onderzoek naar ontbindende en opschortende voorwaarden in het algemene vermogensrecht is met name gericht op de onderliggende systematiek van de figuur van de voorwaarde. Daarvoor is onderzoek gedaan naar de voorwaarde in het huidige Nederlandse recht, het recht onder het oud BW alsmede het Duitse en Zwitserse recht. Van algehele gemeenschap naar beperkte gemeenschap Wie voor 1-1-2018 in het huwelijk is getreden, en geen huw...

INFORMATIE

AUTEUR
A.A.J. Smelt
DIMENSIE
12,32 MB
BESTANDSNAAM
Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Goederen met negatieve waarde geven aanleiding tot verschillende vermogensrechtelijke problemen. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de eigenaar van een perceel met ernstig vervuilde grond afstand kan doen van zijn eigendomsrecht. Faillissementscuratoren worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag of zij belast zijn met de zorg voor tot de boedel behorende afvalstoffen. Ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad over de zogenaamde 'verwijderingsleer' lijken goederen met negatieve waarde een centrale rol te spelen. In dit boek wordt gepoogd de verschillende vermogensrechtelijke problemen ten aanzien van goederen met een negatieve waarde tot een oplossing te brengen. De vraag die hierbij centraal staat, is hoe goederen met een negatieve waarde ingepast kunnen worden in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht. Het besprokene is overigens niet alleen van belang voor situaties waarin sprake is van een goed met een negatieve waarde. Onderwerpen van algemene aard die uitgebreid aan de orde komen, zijn onder meer het onrechtmatige-daadsrecht en het stelsel van de Faillissementswet.

Wil je het boek lezen?Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.A.J. Smelt. Lezen Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN