Een schaking in de zeventiende eeuw

Een schaking in de zeventiende eeuw - Jacob van Lennep | Northernlights300.org

...erlanden en China in ... JACOB van LENNEP - Een Schaking in de 17e eeuw-Den Haag, 1664 ... Shoppen in het Amsterdam van de zeventiende eeuw - ONH ... . De edelman Johan Diederick de Mortaigne is hevig verliefd op de jonge maagd Katharina van Orleans. Maar zij wijst hem keer op keer af als hij haar zijn liefde verklaart. Hij is van plan om haar te schaken maar heeft geen idee hoe hij het moet klaar spelen. Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, dat is een verleden werkelijkheid, dat wil zeggen een abstrac-te werkelijkheid, maar niettemin zoo vol leven en ge- 12 . daante, dat de voorstelling nauwelijks als abstract aan-doet. Om zulk een werkelijkh ... Jacob van Lennep: Een schaking in de zeventiende eeuw ... . daante, dat de voorstelling nauwelijks als abstract aan-doet. Om zulk een werkelijkheid scherp in het oog te De Gouden Eeuw was een periode in de Nederlandse geschiedenis, en dan met name van de noordelijke zeven provincies (die de Verenigde Provinciën vormden), waarin de Nederlandse handel, wetenschap en kunst een toppositie in de wereld innamen.. Deze periode komt ruwweg overeen met de 17e eeuw.Sommigen houden als beginpunt het jaar 1602 aan, het jaar waarin de VOC opgericht werd, anderen kiezen ... Facsimile heruitgave naar de eerste druk. Historicus Johan Huizinga schetst in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw de cultuur in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Geestelijke en morele evenwichtigheid, matigheid, harmonie en innerlijke rust waren de pijlers waarop de samenleving in de Nederlanden rustte. De hoofdpersoon van vandaag leefde in de zeventiende eeuw en heette Truda Clant. Vanwege haar rijkdom was ze op driejarige leeftijd al een gewilde huwelijkskandidaat. Van de 18 000 inwoners die Den Haag halverwege de zeventiende eeuw telde, kun je bijna de helft echt rijk noemen. Dat is ongekend. Veel ambachtslieden richtten zich dan ook op een rijke afzetmarkt. Een Schaking in de 17e eeuw Auteur: Jacob van Lennep Jaartal: 1850 Samenvatting: Den Haag, 1664. De edelman Johan Diederick de Mortaigne is hevig verliefd op de jonge maagd Katharina van Orleans. Maar zij wijst hem keer op keer af als hij haar zijn liefde verklaart. Hij is van plan om haar te schaken maar heeft geen idee hoe hij het moet klaar ... De prijs van een roggebrood (12 pond), het massavoedsel in 1620, bedroeg 6,5 stuiver. Een kan bier kostte gemiddeld een halve stuiver. In de zeventiende en achttiende eeuw was roggebrood het voornaamste voedsel voor de arbeidersklasse. Een echtpaar met drie kinderen verbruikte minimaal drie broden per week tegen zo'n 17 tot 28 stuivers per dag. De 17e eeuw brengt voor de Zuidelijke Nederlanden een aaneenschakeling van oorlogen, vernielingen, belegeringen, plunderingen en blokkades. Geprangd tussen de grootmachten, is het gebied overgeleverd aan strijdende legers in steeds wisselende allianties. Wie een kist met 2600 brieven uit de zeventiende eeuw vindt, zal snel de aanvechting voelen om ze te openen en te lezen. Toch liet de Nijmeegse universitair docent vroegmoderne geschiedenis David ... D e Nederlandse Gouden Eeuw valt voor een groot deel samen met de zeventiende eeuw. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte een periode van bloei door, in de handel, wetenschap en kunsten. In deze eeuw werd ook de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Dit was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. Een schaking in de zeventiende eeuw van Jacob van Lennep uit 1850 wordt nog steeds wel gelezen. De roman beschrijft de ruwe ontvoering uit Den Haag in 1664 van een rijke erfdochter door een kamerheer van de Zweedse koning. Het woord schaking is mede door Van Lennep in zwang geraakt. als overkoepe- lend begrip.. Republiek in de zeventiende eeuw. Republiek in de zeventiende ee...

INFORMATIE

AUTEUR
Jacob van Lennep
DIMENSIE
10,32 MB
BESTANDSNAAM
Een schaking in de zeventiende eeuw.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Een schaking in de zeventiende eeuw in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jacob van Lennep. Lezen Een schaking in de zeventiende eeuw Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN