Zorg Om Het Levenseinde

Zorg Om Het Levenseinde - Henk Vandaele | Northernlights300.org

...r 'palliatieve zorg' van Medisch Contact ... Zorg rondom het levenseinde - Cedrah ... . Medisch Contact publiceerde 15 oktober 2015 in samenwerking met IKNL een speciale bijlage over de palliatieve zorg in Nederland. Promovenda Sascha Bolt vermoedt dat deze negatieve blik op het overlijden mede gevormd wordt door negatieve zorg ervaringen die naasten opdoen tijdens zorg aan het levenseinde. Om dit vermoeden te testen, onderzocht zij de ervaringen met zorg in de laatste levensfase van ruim 250 naasten van een recent overleden persoon met dementie. Hier vindt u meer informatie over zorg ... Praat met cliënt over laatste levensfase - Zorg voor Beter ... . Hier vindt u meer informatie over zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven: Overpalliatievezorg.nl, met informatie over zorg en hulp en filmpjes met verhalen van mensen. Het e-book Praat op tijd over uw levenseinde. Alsjenietmeerbeterwordt.nl: mensen vertellen over hoe zij zo plezierig mogelijk hun laatste dagen konden beleven. Meer harmonie en regie voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers om juiste beslissingen te nemen bij zorg, ziekte, behandeling of het levenseinde. Als het levenseinde voor je naaste nadert, gaat het erom de situatie zo dragelijk mogelijk te maken. Wat kun je verwachten en wat kun je zelf doen om je naaste bij te staan? Palliatieve zorg Dan gaat het er niet meer om het leven zo lang mogelijk te verlengen. Dan gaat het erom een situatie te scheppen waarin iemand zo goed mogelijk afscheid kan nemen van het leven en zijn naasten. Vaak blijken mensen niet te weten dat de zorg rond het levenseinde - de palliatieve zorg - tegenwoordig heel ver ontwikkeld is. Vanuit het perspectief van de arts stopt/staakt hij een behandeling, waardoor het moment van sterven beïnvloed wordt. Als het niet alleen om het 'wanneer', maar ook om het 'hoe' van het sterven gaat, kunnen we daar nog twee manieren van sterven aan toevoegen: het gewone, natuurlijke sterfbed en een sterven terwijl iemands bewustzijn is verlaagd door palliatieve sedatie. Een moeilijk onderwerp om over te praten, maar wel belangrijk om het eens met uw naasten over te hebben. De keuzehulp kan u daarbij helpen. In deze keuzehulp wordt duidelijk welke vragen en keuzes er zoal zijn: wat zijn mijn wensen rondom het levenseinde? Bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen hoeft bij mensen na het zestigste levensjaar niet te worden ontraden. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden moeten patiënten die voor deze weg kiezen goed voorbereiden en begeleiden en hen adequate palliatieve zorg geven. De KNMG en V&VN ondersteunen hulpverleners met de praktische handreiking 'Zorg voor mensen die ... Het besluit van de patiënt om te stoppen met eten en drinken hangt nogal eens sa-men met een afgewezen euthanasieverzoek. In het gesprek wordt stilgestaan bij de over-wegingen om het euthanasieverzoek af te wijzen. Van belang is de patiënt te informe-ren over het feit dat voor het bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te Zorg dat er genoeg tijd is om te praten. Vraag van tevoren om een 'dubbel consult'. Lees meer bij Ik wil samen beslissen met mijn huisarts. U kunt iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, kind of goede vriend. Dat kan vooral fijn zijn als u zenuwachtig bent. W...

INFORMATIE

AUTEUR
Henk Vandaele
DIMENSIE
9,19 MB
BESTANDSNAAM
Zorg Om Het Levenseinde.pdf

OMSCHRIJVING

Wat betekent ethiek in het zorgen voor anderen? Vanuit een kader dat een lans breekt voor een kritische filosofische benadering, biedt dit boek relevante antwoorden op terechte vragen uit het verzorgende werkveld. Specifiek gaat het daarbij in op een brandend actuele kwestie, namelijk de ethische begeleiding bij de levensbeëindiging. De auteur onderzoekt welke ethische en juridische implicaties indirecte, passieve en ongevraagde levensverkorting, alsook euthanasie en palliatieve sedatie, met zich meebrengen. Dit geldt zowel voor meerder- en minderjarigen als voor mensen in een persisterende vegetatieve toestand.Dit betekent dat hedendaagse ethische thema’s, zoals het afbreken van kunstmatige vocht- en voedseltoediening, het nemen van een besluit om niet te reanimeren, pijnbestrijding en dergelijke uitvoerig aan bod komen. Op die manier wil dit boek een sterke en geëngageerde stem laten klinken in een debat dat de samenleving onverminderd blijft beroeren.Henk Vandaele, filosoof en psychiatrisch verpleegkundige, doceert ethiek aan het CVO/VSPW – Centrum voor Volwassenenonderwijs/Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk in Kortrijk en aan het Centrum voor Kritische Filosofie van de Universiteit Gent.In de media:Een boek dat (...) een stevige basis vormt tot kritische reflectie en aan te raden is voor iedereen die direct betrokken is bij ethische besluitvorming!Boekenkatern Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, december 2012, blz. 14e

Wil je het boek lezen?Zorg Om Het Levenseinde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Henk Vandaele. Lezen Zorg Om Het Levenseinde Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN