Mobiliteit van goederen in het IPR

Mobiliteit van goederen in het IPR - J.A. van der Weide | Northernlights300.org

... mobiliteit (via/door internet, sociale media, pc, smartphone e ... Michelin | Profile ... .d.). Buy Mobiliteit van goederen in het IPR: tussen situsregel en partijautonomie (Recht en Praktijk Contractenrecht) 01 by (ISBN: 9789013114751) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Transport van gevaarlijke goederen over de weg In het ADR, een document dat om de 2 jaar wordt aangepast, staat omschreven wat wordt begrepen onder het begrip 'gevaarlijke goederen', hoe deze worden ingedeeld en hoe ze te herkennen. Mobiliteit van vennootschappen in de Europese Unie: over gren ... Bureau ISBN - Mobiliteit van goederen in het IPR ... . Mobiliteit van vennootschappen in de Europese Unie: over grensoverschrijdende omzetting na het VALE-arrest van het Hof van Justitie. In M. Zilinsky, & J. W. Rutgers (Eds.), Begrensde vrijheid in het IPR (pp. 51-66). (IPR Thema Reeks; No. 3). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu. Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De tekst is ook terug te vinden op de site van het UNECE.. KB van 28 juni 2009 (Basisbesluit): Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen KB van 29 juni 2003 (chauffeur - basis): Koninklijk ... Het aandeel van spoor en binnenvaart binnen de modal split van de haven moet verder groeien naar 15% resp. 42%. Port of Antwerp werkt ook andere acties uit om de druk van het goederenvervoer op de weg te verlichten. Meer weten over transport van goederen? Het vervoer van mensen en goederen is vanzelfsprekend veilig, efficiënt en betrouwbaar, met een zo klein mogelijke impact op leefomgeving en klimaat. In ons werk maken wij gebruik van disruptieve technologieën zoals 'the internet of things', kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde voertuigen, zelforganiserende logistiek, nieuwe energiedragers en coöperatieve mobiliteit. CROW organiseert met KNV en het ministerie van IenW een reeks kenniscafés die in het teken staan van MaaS (Mobility as a Service). Met als doel om niet alleen anders tegen mobiliteit aan te kijken, maar ook om andere keuzes te kunnen maken, nieuwe trends te zien én te leren van best practices. De samenstelling en toebedeling van de loten worden beheerst door het recht van de staat waar de goederen van dit vermogen zich op het tijdstip van de verdeling bevinden (artikel 53, §2 Wetboek IPR) De toewijzing van het gemeenschappelijk vermogen aan de overlevende echtgenoot wordt door de erfeniswet geregeld. Mobiliteit. Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in onze regio in 2025 emissievrij is: Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen voor personen, goederen en diensten. Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk een Brits specifiek tarief toepassen op ingevoerde goederen. Hieronder vindt u links naar de communicatie, beleid, en tariefvoorbeelden en een instrument om te controleren wat het tarief zal zijn. Aangezien het Verenigd Koninkrijk/EU nog steeds onderhandelen over handelsovereenkomsten, kunnen sommige tarieven tegen het einde van het jaar ... De missie van Michelin. Sinds de oprichting van het bedrijf, heeft Michelins missie erin bestaan bij te dragen tot de mobiliteit van goederen en personen en meer nog, tot maatschappelijke vooruitgang. Michelin verbindt zich ertoe elk aspect van zijn bedrijfsactiviteiten op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. In de huidige context dienen we onze manier van werken aan te passen en vragen u daarom de aanvragen voor vergunningen door te sturen per mail ([email protected]) en ons de originele stukken per post op te sturen. De vergunningen zullen pas afgeleverd worden na ontvangst van de originele documenten. Geldigheid van de Belgische rijbewijzen Naar aanleiding van de verkeerde informatie die werd verspreid, wensen we de burgers met een Belgisch rijbewijs, uitgereikt voor 1989, gerust te stellen. Deze rijbewijzen zijn geldig in België én in het buitenland tot 2033. Er is dus geen enkele reden om uw huidig rijbewijs om te ruilen voor een Europees rijbewijs bankkaartmodel bij de Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen ... Hive.mobility. Hive.mobility is een unieke plek in en voor Noord-Nederland waar een groot aantal organisaties (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) samenwerkt in de zoektocht naar en de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Samenwerken aan de mobiliteit voor morgen gebeurt in de Hive in Gr...

INFORMATIE

AUTEUR
J.A. van der Weide
DIMENSIE
5,38 MB
BESTANDSNAAM
Mobiliteit van goederen in het IPR.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek gaat over de internationale mobiliteit van goederen - roerende zaken, schepen, luchtvaartuigen en vorderingsrechten - en over de gevolgen die deze mobiliteit heeft voor de rechtstoestand van deze goederen. Het onderzoek is besproken aan de hand van het Nederlandse internationaal privaatrecht (IPR). Vanuit deze invalshoek is vervolgens een rechtsvergelijkende studie uitgevoerd naar het Duitse, Franse en Zwitserse IPR. Door de brede opzet en diepgaande analyses kan dit boek worden beschouwd als het eerste actuele naslagwerk op het terrein van het Nederlandse internationaal goederenrecht. Naast vraagstukken van theoretische aard, zoals het leerstuk van het conflit mobile en de kwestie van de goederenrechtelijke partijautonomie, zijn in het boek talrijke praktische problemen besproken. Zo wordt niet alleen ingegaan op vragen van toepasselijk recht, maar ook uitgebreid stilgestaan bij de erkenning van vreemde goederenrechtelijke rechtsfiguren. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn de internationale cessie en het vraagstuk van de doorwerking van grensoverschrijdende faillissementsprocedures op goederenrechtelijke kwesties.

Wil je het boek lezen?Mobiliteit van goederen in het IPR in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.A. van der Weide. Lezen Mobiliteit van goederen in het IPR Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN