De kracht van het geloof

De kracht van het geloof - Matthew Henry | Northernlights300.org

.... In navolging van zijn Vader opende Jezus, 'de kracht Gods', vaak zijn hand om anderen te geven wat ze nodig hadden ... De kracht van een aangekleed geloof | Nederlands Dagblad ... . Dat deed hij niet alleen maar om zijn kracht te tonen. Hij deed het omdat hij oprecht met anderen begaan was. van hen die door de kracht van het geloof staande bleven. Juist uit het alledaagse leven van de daar genoemde personen blijkt wat de kracht van het geloof vermag. Door Gods genade zijn de gelovigen (uit OT en NT) niet bezweken onder beproevingen, lijden, gevangenschappen en andere gruweldaden. Kracht van het geloof, de (Onbekende bindwijze). David Hathaway is een christen die op het scherp van de snede lee ... (Wonder­werkend) Geloof | Kracht & Liefde ... . Kracht van het geloof, de (Onbekende bindwijze). David Hathaway is een christen die op het scherp van de snede leeft. Tot tweemaal toe genezen van... In de strenge winter van 1978, het laatste jaar dat Ruitenberg nog thuis woonde, werden de schaatsen en sporttas stiekem van boven uit het raam gegooid. Het was in die winter dat Ruitenberg de voetbalschoenen definitief verruilde voor de schaatsen. `Het voetbal lag maanden achtereen stil. Ik geloof dat er in de bouw wel drie maanden vorstverlet ... Moufaq, aanhanger van het islamitische geloof en oprichter van de islam-infolijn, vertelt: "In mijn familie speelde de religie geen rol. De basis in de opvoeding was de moraal van de isla...

INFORMATIE

AUTEUR
Matthew Henry
DIMENSIE
7,77 MB
BESTANDSNAAM
De kracht van het geloof.pdf

OMSCHRIJVING

De schrijver van de Hebreeënbrief riep de Hebreeën op om in de moeilijke dagenwaarin zij leefden, te volharden in het geloof en standvastig te blijven. Een oproep dieook tot ons komt in de eenentwintigste eeuw.In de lange rij van de geloofshelden uit Hebreeën 11 worden veel getuigenissen gegevenvan hen die door de kracht van het geloof staande bleven. Juist uit het alledaagseleven van de daar genoemde personen blijkt wat de kracht van het geloof vermag.Door Gods genade zijn de gelovigen (uit OT en NT) niet bezweken onder beproevingen,lijden, gevangenschappen en andere gruweldaden. De reeks van Bijbelse identificatiefigurenuit Hebreeën 11 is ook voor ons tot bemoediging en navolging!De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaring vanMatthew Henry, de bekende Engelse predikant die op pastorale wijze het leven van degeloofshelden dichterbij brengt.Voor de kerkelijke feestdagen zijn aparte dagboekstukjes opgenomen.Het dagboek heeft een duidelijke letter.

Wil je het boek lezen?De kracht van het geloof in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Matthew Henry. Lezen De kracht van het geloof Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN