God en de mens

God en de mens - J Kreukniet | Northernlights300.org

...tel boven deze blogpost staat: 'God werd mens opdat de mens God zou worden ... Het verbond tussen God en mensen - EO Visie ... .' Deze uitspraak komt van Ireneaus van Lyon (een theoloog uit de tweede eeuw) en wordt ook door andere vroege theologen onderschreven, zoals Athanasius (vierde eeuw). En de Mens schiep God neemt je mee over de gehele bekende wereld aan het begin van onze tijdrekening en hoe verschillend ook de culturele contexten, de vaste patronen keren telkens weer. We zien vooral de machthebbers aan de slag met hun goden. De mens als be ... God werd mens, opdat de mens God zou worden - léven in de kerk ... . We zien vooral de machthebbers aan de slag met hun goden. De mens als beeld van God in het Nieuwe Testament Volgens de Bijbel is de mens geschapen naar het beeld van God, Imago Dei. In het scheppingsverhaal van Genesis staat dat de mens door God gemaakt wordt naar Zijn beeld en gelijkenis. In het Nieuwe Testament worden veel teksten uit het Oude Testament aangehaald. Gods bedoeling met de schepping van de mens is volgens dit joodse en christelijke verhaal: mensen in het leven roepen die 'een beeld van en gelijkenis met God' vertonen: de mens is de ikoon van de ... In het Oude Egypte beschouwde men natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes die in de hele kosmos functioneren als 'netjer' (mv. netjeru). De term werd later, bij gebrek aan een betere, door de Grieken vertaald als θέος, theos. Daarom werd de term in de westerse cultuur gelijkgesteld met 'god' of 'goden'. De uitdrukking God-mens of Mens-God kan de gedachte opwekken van een vermenging van God en mens, alsof Jezus Christus een soort tussenpersoon is. Hij is echter geen tussenpersoon, een half God en een half mens, maar Hij is volledig God en 100 procent mens. En dat tegelijkertijd. Een onuitsprekelijk wonder! Zwak en almachtig tegelijk. In 'God zoekt de mens' gaat Heschel op zoek naar vergeten vragen. Het boek is onderverdeeld in drie delen, met als titels: God - Openbaring - Antwoord. Deel 1: in prachtige beelden wordt geschetst hoe zeer God de mens zoekt, het is net alsof God niet alleen wil zijn en de roep telkens opnieuw klinkt: mensenkind, waar ben je? Het was de Geest van Christus, Die "tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna" (1 Petr. 1:10 en 11). God de Vader maakt via de Zoon en door bemiddeling van de Geest Zijn Woord bekend aan mensen; rechtstreeks of door situaties, kortom: vele malen en op vele wijzen (Hebr. 1:1). 'De mens is goed op deze wereld gezet, in een gemeenschap met zijn Schepper, en in die situatie had hij het vermogen om de weg van God te kiezen of de weg van de Satan.' - Hij koos de weg van God, want die had besloten tot de zondeval. 'Nee, hij koos de weg van God niet. Hij koos de weg van de Satan in de zondeval.' De mens is uit de zijde van God genomen en is ontstaan uit Gods Geest met als doel om in eenheid en liefde te delen en te genieten van elkaar. God verlangde Zichzelf te delen met iemand die Hem zou begrijpen. Geest uit Gods Geest. Dit thema van God als Bruidegom gaat door heel de Bijbel heen. Bijbelteksten over de Schepping - In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde… Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in… Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft… God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep… U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de… En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen". (Genesis 1:26; vergelijk 9:6) Dat dit geen primitief idee is, uit een ver verleden, toont het geloof van de Here Jezus en de apostelen. In de Tractatus theologico-politicus (1670) had Spinoza anoniem gepleit voor een scheiding tussen kerk en sta...

INFORMATIE

AUTEUR
J Kreukniet
DIMENSIE
11,9 MB
BESTANDSNAAM
God en de mens.pdf

OMSCHRIJVING

Mensen wijzen God vaak af, zoals de hele menselijke geschiedenis ons leert.Toch blijft God, vanuit zijn liefde voor mensen, Zich steeds met hen bezighouden. Hij zond zijn Zoon naar de aarde om er in onze plaats, als genoegdoening voor onze tekortkomingen, onze zonden, aan een kruis te sterven.Voortdurend is God op zoek naar een relatie met de mens. Hoe God dat doet, hoe Hij die relatie onderhoudt, is het onderwerp van dit boek.Mogelijk is er een bijzonder experiment op onze aarde aan de gang, dat geleid wordt vanuit Gods werkelijkheid, de hemel.

Wil je het boek lezen?God en de mens in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J Kreukniet. Lezen God en de mens Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN