GEVAARLIJK AFVAL

GEVAARLIJK AFVAL - H. Spies | Northernlights300.org

... rekenen op veilige, deskundige en efficiënte inzameling, transport, behandeling en afvoer van gevaarlijk afval ... Gevaarlijk afval | Milieudienst Groningen ... . Via specifieke managementtools kunt u het hele proces van inzameling tot verwijdering of recycling traceren. Gevaarlijk- en chemisch afval. Met gevaarlijk afval moet u voorzichtig omgaan. Of u nu kleine of grote hoeveelheden chemisch afval produceert, van printers tot oplosmiddelen, onze speciale gevaarlijk-afvalhelpdesk staat u graag te woord om samen met u tot een oplossing op maat te komen. Zie ook Geven werkinstructie; Zie ook Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffen Zie ook Achtergrondinformati ... Gevaarlijk afval - Wikipedia ... . Zie ook Geven werkinstructie; Zie ook Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffen Zie ook Achtergrondinformatie gevaarlijk afval; VIHB Inzamelvergunning: Om (gevaarlijke) afvalstoffen te mogen vervoeren, dient het inzamelbedrijf te beschikken over een bewijs van vermelding op de lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB). Heeft u gevaarlijk afval, maar weet u niet zeker hoe u dit op de juiste manier moet afvoeren? Maak dan gebruik van de jarenlange expertise van de gevaarlijk afvalspecialisten van REMONDIS Nederland. Uw oplossing dichtbij. Advies op maat, snelle oplossing bij calamiteiten, een flexibele partner voor de verwerking van gevaarlijk afval. De Europese afvalstoffenlijst (Eural) uit 2002 is bedoeld om een onderscheid te kunnen maken tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. In de Eural staan in totaal ruim 800 afvalstoffen waarbij een code - de 'Euralcode' - aangeeft of het om een gevaarlijke afvalstof gaat of niet. Gevaarlijk afval van de belangrijkste afvalproducerende sectoren, 1996. Verontreinigde grond en scheepsafval. Niet alle soorten gevaarlijk afval zijn in deze cijfers opgenomen: verontreinigde grond, scheepsafvalstoffen en vervuild staalgrit blijven buiten beschouwing. Deze afvalstromen zijn namelijk zo groot, dat het beeld erdoor zou worden ... Rekenschema gevaarlijk of niet. Voor het bepalen of een afvalstof gevaarlijk is of niet kunt u een rekenschema gebruiken. In dit rekenschema vult u de stofnamen, concentraties, ... Afval Circulair is het kenniscentrum over afval en circulaire economie. Achtergronddocumenten die te maken hebben met gevaarlijk aval en ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), behorend bij het Landelijk Afvalbeheerplan 3, LAP3. KGA (Klein Gevaarlijk Afval) of KCA (Klein Chemisch Afval) is afva...

INFORMATIE

AUTEUR
H. Spies
DIMENSIE
4,22 MB
BESTANDSNAAM
GEVAARLIJK AFVAL.pdf

OMSCHRIJVING

In de methode Toegepaste milieuchemie wordt de chemische achtergrond van het gedrag van verontreinigingen in bodem, water en lucht behandeld, zodat de risico's voor mens en milieu kunnen worden geschat. Naast het chemische, en fysisch-chemische gedrag van stoffen besteedt de methode ook aandacht aan saneringstechnieken en bestuurlijke en juridische aspecten van milieuverontreiniging. De methode is opgebouwd rond tien casussen, waarvan er in het Basisboek vijf worden gepresenteerd. De overige zijn als losse katernen verschenen. In iedere casus, met uitzondering van de eerste, wordt de lezer geacht zelf een milieuhygiënisch probleem op te lossen. Hierbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van computerprogramma's die ook in de praktijk worden toegepast. Aan de hand van een groot aantal opgaven, wordt de lezer door de casus gevoerd. De methode Toegepaste milieuchemie is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs, die een technische milieustudie volgen. De methode is ook bruikbaar voor milieu - ambtenaren of anderen, die hun kennis van de chemische achtergronden van de milieuhygiëne willen op frissen.

Wil je het boek lezen?GEVAARLIJK AFVAL in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Spies. Lezen GEVAARLIJK AFVAL Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN