Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - none | Northernlights300.org

...97 t/m heden 1 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs ... PDF Europees recht inzake bescherming van persoonsgegevens ... . 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version néerlandaise Vertaling De tekst van het Verdrag is weergegeven zoals gewijzigd door de bepalingen van Protocol Nr. 14 (ETS Nr 194), vanaf de datum van inwerkingtreding per 1 juni De tekst ... Vergelijken van "Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950", inwerki ... wetten.nl - Regeling - Verdrag tot bescherming van de ... ... ... Vergelijken van "Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op . Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden, het EVRM, is kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1950, opgesteld door de Raad van Europa. Het trad in werking op 3 september 1953 en moest zorgen voor erkenning en naleving van de mensenrechten die in het Verdrag zijn opgenomen. Op regionaal gebied stelde de Raad van Europa het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op. Dit verdrag bevat de burgerrechten, politieke rechten en de vrijheden die de lidstaten een ieder die ressorteert onder hun rechtsmacht, verzekeren. Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden . Rome, 4.XI.1950 De Regeringen die dit Verdrag hebben ondertekend, zijn de Leden van de Raad van Europa, Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is afgekondigd; In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen: Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Paperback). Europees verdrag tot bescherming van de rechten... Naast de AVG draagt diverse andere Europese regelgeving bij aan de bescherming van persoonsgegevens: artikel 8 uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); artikel 8 van het Handvest Grondrechten van de EU; het Dataprotectieverdrag van de Raad van Europa. De preambule van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van 1950 voegt daaraan onder andere toe dat «de handhaving van gerechtigheid en vrede steunt op een waarlijk democratische regerings. vorm en op het gemeenschappelijk begrip en de gemeenschappelijke eerbiediging van de rechten ... Mensenrechten gelden voor iedereen. Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld. Dat bevat de rechten die de Unie en de lidstaten moeten eerbiedigen bij de uitvoering van EU-wetgeving. De EU heeft zich voorts ertoe verbonden om toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Van gerechtelijke bescherming van de grondrechten naar codificatie in de Verdragen 4 NOVEMBER 1950. - Verdrag tot bescherming van de...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
3,4 MB
BESTANDSNAAM
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.pdf

OMSCHRIJVING

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is een boek van Uitgeverij Kluwer BV

Wil je het boek lezen?Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN