Job en de god van Babylon

Job en de god van Babylon - Jacob Kaaks | Northernlights300.org

...nkrijk Gods. Johannes zegt dat de grote hoer troont aan "grote wateren" ... DE HOER VAN BABYLON | In Vogelvlucht ... .Volken worden dikwijls in de Bijbel met "grote wateren"aangeduid: Ook trachtten zij de gewichten te standaardiseren. Zelf noemden ze hun land Kar-Duniash en na het veroveren van de stad Babylon verplaatsten ze hun hoofdstad naar Dur-Kuri, gelegen 25 kilometer ten westen van de huidige stad Baghdad. In dit verband betekent Dur (vesting) Bagh = god en dad (geschenk). Oorlogshandelingen van de Kassieten Babel (Oude Testament) 'Babylon' ... De val van Babylon - franklinterhorst.nl ... . Oorlogshandelingen van de Kassieten Babel (Oude Testament) 'Babylon' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Babel'. De naam Babel betekent in het Hebreeuws 'verwarring'. De naam is ontleend aan de spraakverwarring die God teweegbracht toen de mensheid - nog één volk en één van spraak - een stad en een hoge toren bouwde en zich een naam wilde maken, om te voorkomen dat men over de hele aarde verstrooid zou raken, hoewel God ... De titel werd daarna aan de bisschoppen van Rome toegekend en wordt vandaag gedragen door de paus, die dus niet de opvolger van de visser-apostel Petrus is, maar de directe opvolger van de hogepriester van de Babylonische mysteries, en de dienaar van de visgod Dagon, voor wie hij, net als zijn afgodische voorgangers, de vissersring draagt. DE VERBORGENHEID VAN BABYLON (3) - Geestelijke invloed HJM Sales Geliefde broeders en zusters, zoals in de eerste twee delen van deze studie reeds meerdere malen werd opgemerkt, was Babylon het hart van de tegenstand tegen God (Jer. 51:1). Het was het geestelijk centrum van waaruit de mensheid in die dagen werd beinvloed in haar Iedereen voelt op onbewust niveau of spreekt het openlijk uit, dat we op een kruispunt staan en dat er 'verandering in de lucht hangt'. Er beweegt zich van alles en de voorspellingen zijn niet van de lucht, evenals rampenfilms en doemscenario's. Astrologisch gezien zitten we in een eindtijd, het einde van het vissentijdperk en iedereen… Inderdaad, van het concept van een soevereine Paus tot de verering van moeder en kind; van de aanbidding van een pasgeboren god op 25 december tot het wijdverspreide gebruik van beelden voor verering; tot de devotie voor een "heilig hart" - keer op keer kunnen wij parallellen vinden tussen Babylonische en andere oude heidense leerstellingen en de rituelen en overtuigingen van de Roomse Kerk. Babylon kan verwijzen naar: . Plaatsen. Babylon (stad), historische stad in het huidige Irak Hangende tuinen van Babylon, een van de antieke Zeven Wereldwonderen; Toren van Babel, toren die volgens de Bijbel in Babel (Babylon) gebouwd zou zijn; Babylonië, historisch land in Zuid-Irak; Babylon (okres Domažlice), gemeente in Tsjechië Babylon (Woerden), jongerencentrum in Woerden Afwezigheid van openlijke afgodendienst is geen garantie dat er geen innerlijke afgodendienst aanwezig is waarmee men zich bezoedeld en van God afkeert. Alleen de brief aan Filadelfia (= broederlefde) vermeldt geen afwijkingen. Zij hebben kleine kracht, hebben Gods Woord bewaard en zien verwachtend uit naar de komst van de Heer. De Bijbel spreekt uitvoerig over het heden, verleden en de toekomst van Babylon. Na 11 september 2001 circuleerde de naam in verband met de aanslagen in New York. Immers, waren de Twin-towers van het World Trade Center niet het symbool van Westerse rijkdom en macht? En hebben zich geen apocalyptische taferelen afgespeeld tijdens en na de ramp? Maar… is het juist om de naam Babel hieraan te ... Nee, in de gemeente zou afgoderij toegelaten gaan worden en zij zal uiteindelijk tot een afvallige vrouw worden; een hoer, met de geest van Babylon. De boodschap in Openbaring gaat ook niet over 'een kleine periode ergens in de toekomst', maar het gaat voor een groot gedeelte over de 2000 jaar die achter ons ligt....

INFORMATIE

AUTEUR
Jacob Kaaks
DIMENSIE
12,77 MB
BESTANDSNAAM
Job en de god van Babylon.pdf

OMSCHRIJVING

Jarenlang hebben teksten, die onze ideeën over God en de Bijbel zouden beïnvloeden, onder het zand gelegen. Pas na 1950 waren er genoeg kleitabletten opgegraven om de wortels van het huidige godsbeeld te verhelderen. Ze zijn te vinden in Mesopotamië, in en rond het Irak van nu. De Bijbel blijkt een verzameling teksten te zijn die meegegroeid is met de theo-politieke overwegingen van de tempelpriesters op zekere momenten in de tijd.Uit de tekst van het boek Job kan men opmaken hoe totaal het land Judea, en dan met name de stad Jerusalem, werd verwoest. Toch bleef het de bakermat van trouw aan een onzichtbare, universele God. Daarmee is Job niet 'lijdend voorwerp' binnen een vastomlijnde theologische opvatting, maar een baken in een zich ontwikkelende godsvoorstelling.Job en de god van Babylon bevat, naast een uitvoerige historische inleiding, een nieuwe, becommentarieerde vertaling van Job uit het Hebreeuws.Jacob Kaaks is theoloog, met een bijzondere belangstelling voor het Oude Testament. Zijn zoektocht naar de verklaring van weerbarstige teksten in de Bijbel bracht hem tot de studie van het Akkadisch, de moedertaal van het Hebreeuws en lang de voertaal van het Midden Oosten. De rijke literaire traditie aldaar leverde thema's op die van onschatbare waarde zijn voor een hernieuwde interpretatie van de oude Bijbelverhalen.

Wil je het boek lezen?Job en de god van Babylon in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jacob Kaaks. Lezen Job en de god van Babylon Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN