Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis - André de Boer | Northernlights300.org

...it commentaren van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager 21) op twee manifesten van de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw: De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis en De Roep der ... Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis ~ De ... ... ... In het najaar van 2019 wordt het gratis online-programma 'Mysteriën van het Rozenkruis' aangeboden op deze website . Deelnemers ontvangen op negen opeenvolgende zaterdagen in september, oktober en november 2019 een e-mail met links naar spirituele teksten en bijbehorende beschouwingen die ze kunnen lezen en/of beluisteren. Agatha van Warendorp (1892-1970) is enthousiast over het boek, wordt in 1917 lid van The Rosicrucian Fellowship en start in 1920 in Amsterdam een groep voor het bestuderen van de leringen van het ... mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis | Spirituele ... ... . Agatha van Warendorp (1892-1970) is enthousiast over het boek, wordt in 1917 lid van The Rosicrucian Fellowship en start in 1920 in Amsterdam een groep voor het bestuderen van de leringen van het Rozenkruis zoals die zijn geformuleerd door Max Heindel. Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Spirituele teksten bibliotheek 7 ... Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis door André de Boer, EAN 9789067324809. BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS. Hieronder volgt de tekst van een korte speech die Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) in de jaren vijftig of zestig hielden voor een groep jonge leerlingen van de School van het Rozenkruis die gezamenlijk een reis maakten naar Zuid-Frankrijk. Boek 7: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis; Boek 6: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens; Boek 5: Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood. Book 4: Mysteries and Challenges of Birth, Life and Death; Boek 4: Mysteriën van Tao en de Daodejing; Boek 3: Mysteriën en symbolen van de ziel. Book 3: Mysteries and ... Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood - een nieuwe mens worden; Mysteriën van God, kosmos, mens - het godsplan verwerkelijken; Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis - jezelf en de samenleving transformeren; Alle uitgaven van Spirituele teksten bibliotheek zijn geestelijk geïnspireerd, breed georiënteerd en diep ... Alle teksten zijn gepubliceerd in deel 1 van het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis - jezelf en de samenleving transformeren dat in september 2...

INFORMATIE

AUTEUR
André de Boer
DIMENSIE
4,38 MB
BESTANDSNAAM
Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis.pdf

OMSCHRIJVING

MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKUIRSjezelf en de samenleving transformerenAndré de BoerDe reis naar binnen - van inzicht naar gnosisHet werk naar buiten - van dienstbaarheid naar vervullingWil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen envoor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met herhalen van het verleden.Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijkevernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zichin jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven datbijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing.Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van hetRozenkruis die sinds de Renaissance duidelijk waarneembaar is in desamenleving. Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd enuitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manierdie aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van derozenkruisers? Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van ChristiaanRozenkruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kunje de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in degoudmijnen van de drie klassieke Rozenkruisersmanifesten en je diepstewezen, en stem je leven af op de daarin verborgen geestelijke schatten!Bestudeer de landkaart van de Rozenkruiserstraditie en bepaal je koersaan de hand van je innerlijk kompas.Het werk van de rozenkruisers richt zich - symbolisch gesproken - op hetversterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen hettijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke.Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringenvan het rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd eenChristocentrische signatuur. Ze stellen je in staat te komen tot eeninnerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in hetdagelijkse leven.Kijk door 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de rozenkruisers.Leer van de korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs diehet licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebbenuitgedragen, onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Jan Amos Comenius,Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh enCatharose de Petri. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volghen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!Onze bazuin zal in volle omvang weerklinken.Wat enkelen nu fluisterenen in gesluierde taal verhullen,zal in de toekomst de aarde vervullen.Confessio Fraternitatis R.C. (1615)

Wil je het boek lezen?Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur André de Boer. Lezen Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN