Voorlopig Bewind

Voorlopig Bewind - Kristiaan Rotthier | Northernlights300.org

...ich te nemen". Het comité stimuleerde de opstand in de andere steden en dorpen in naam van een "Voorlopig Bewind" ... Bewindvoering en bewindvoerder | Rechtspraak ... . Op 29 september decreteerde het Centraal Comité dat het de macht van de koning overnam en op 4 oktober riep ... Het bewind kan worden aangevraagd door de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijk werker), of door de procureur des Konings. Daarnaast kan de rechter in een aantal gevallen (observatie in een verplegingsinrichting, internering, enz.) amb ... Een gerechtelijke beschermingsmaatregel aanvragen ... ... . Daarnaast kan de rechter in een aantal gevallen (observatie in een verplegingsinrichting, internering, enz.) ambtshalve een maatregel nemen. Voorlopig bewind kan je voor iemand aanvragen bij de vrederechter. Je kan ook voor jezelf voorlopig bewind aanvragen als je dat nodig vindt. Ook het parket (de procureur des Konings) kan het aanvragen. De aanvraag moet gebeuren met een verzoekschrift waar een medisch attest van een dokter bijgevoegd is. Het nieuw beschermingsstatuut is gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig bewind. De vier bestaande beschermingsstatuten worden afgeschaft en i...

INFORMATIE

AUTEUR
Kristiaan Rotthier
DIMENSIE
10,32 MB
BESTANDSNAAM
Voorlopig Bewind.pdf

OMSCHRIJVING

Het aantal mensen dat zijn inkomsten en uitgaven niet meer zelf kan beheren, neemt toe. Vooral bejaarden die lijden aan dementie, de ziekte van Alzheimer of Parkinson behoren daartoe. Maar ook jongere volwassenen die het slachtoffer worden van langdurige ernstige aandoeningen zowel op psychisch als op fysiek vlak, moeten het beheer van hun financiële belangen soms overdragen aan iemand anders. En het gaat zeker niet alleen om mensen met een omvangrijk financieel vermogen. Ook de dagelijkse financiële beslommeringen moeten worden opgevolgd. De wetgever wenst dat hierbij de voorkeur wordt gegeven aan familieleden. En zo komt het dat heel wat mensen worden aangesteld als bewindvoerder zonder enige voorbereiding of ervaring. In deze korte handleiding, die in een zo eenvoudig mogelijke taal met veel verklarende noten is geschreven, wordt aan niet-specialisten uitgelegd wat het betekent voorlopig bewindvoerder te zijn, welke verplichtingen dit teweegbrengt, wat een bewindvoerder wel en niet mag doen, wanneer hij voor bepaalde handelingen een machtiging moet vragen enz...

Wil je het boek lezen?Voorlopig Bewind in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Kristiaan Rotthier. Lezen Voorlopig Bewind Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN