Verborgene die bij ons zijt

Verborgene die bij ons zijt - Wim (Red.) dekker | Northernlights300.org

...dagen te groeien; om in dertig dagen de wereld te bekeren; in twintig dagen de Bijbel rond of wat ook ... Woorden van Jezus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt ... ... . Artios-reeks - Gij die zo nabij zijt ... zie je bij het afronden van de bestelling. Tooltip. Verkoop door bol.com In winkelwagen Op verlanglijstje. Andere verkopers (1) ... Volg ons op facebook Volg ons op twitter Volg ons op pintrest Volg ons op instagram Volg ons op youtube Volg ons op linkedin. Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, - o Chri ... Verborgene die bij ons zijt ← Smouter.net ... . Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, - o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 2. Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, Buy VERBORGENE DIE BIJ ONS ZIJT 01 by DEKKER, WIM (red.) (ISBN: 9789023915461) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt Melodie: Willem Retze Talsma Opgenomen op biddag (13-03-2020) in de Martinikerk te Groningen Cantorij: Agricola Consort, o.l.v. Jaap de Kok Organist: Johan Smit. Met die naam is hij: de verborgene (1); die bij ons is (2). 1. De verborgene. In de stilte van de woestijn brandt een vuur. Mozes wil gaan kijken. Stop, Mozes! Geen stap verder! Gods stem. God wil niet, dat je hem zo maar benadert. Hij laat zich niet bekijken, laat zich niet zo maar ontsluieren. Geen mens kan hem vatten, God is één en al ... O liefde die verborgen zijt ... Variaties bij: Alles wat over ons geschreven is..(536,556 LB) Al snel na het verschijnen van het Liedboek voor de kerken werd dit lied een van de meest gezongen liederen tijdens de veertigdagentijd. Van de drie variaties zijn met name de eerste en derde zeer meditatief van karakter. Wie zijt Gij dat Gij omziet naar ons Antoine Bodar Beeld anp In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de ... O liefde die verborgen zijt is een lied op een tekst van Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit en een melodie ... Al klagend en bidden herinnert de dichter zich het mysterie van de menswording Gods. Het lied is een meditatie bij het gebeuren in de hof van Getsemane en bij de ... Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,- o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 4 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, Wij zijn dus niet de eersten die zich de vraag stellen naar Gods verborgen aanwezigheid. Ik wil mij op deze zoektocht naar „de Vader die in het verborgene ziet‟ laten leiden door een aantal gidsen die ons misschien aanwijzingen kunnen geven in welke richting wij moeten zoeken. Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! Gij zijt het brood van God gegeven, Verborgene die bij ons zijt (Liedb. '73, G. 75). De Almachtige, machteloos gebonden, zwak en gebroken. Het eeuwige Leven, nedergedaald in het rijk van de dood. De Opstanding zelf, begraven. Is dat mijn Koning? Hij? God, raadselachtig verborgen. Een baby in een kribbe. Een vluchteling. Een asielzoeker. Een Man aan een kruis. En toch: de ... 'Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want... Gij wilt waarheid in het verborgene. ... " Gij zijt die man". Hij realiseert zich zijn grote zonden en komt tot oprechte en heel persoonlijke belijdenis vs. 6 " tegen U, U alleen heb ik gezondigd". Dán begint het herstel. ... Hem betrekken bij alles in ons leven, ons volkomen overgeven aan Hem. Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven. Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed; Herder en leidsman ten leven. Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij. ZJ 531 - God die ons heeft voorzien. ZJ 532 - O Heer die overwint. ZJ 533 - Iedere tijd opnieuw. ... ZJ 752 - Verborgene, naar wie ik tast. ZJ 753 - Zolang wij ademhalen. ZJ 754 ... ZJ 837...

INFORMATIE

AUTEUR
Wim (Red.) dekker
DIMENSIE
4,92 MB
BESTANDSNAAM
Verborgene die bij ons zijt.pdf

OMSCHRIJVING

VERBORGENE DIE BIJ ONS ZIJT is een dagboek bij de bijbel met een geheel eigen insteek. In hun dagmeditaties leggen de auteurs iedere keer weer de nadruk op de beleving van het geloof, de spiritualiteit. In die zin is dit dagboek een product van en voor de eigen tijd, waarin meer aandacht is voor de beleving van het geloof dan voor de leer. Anderzijds staan de schrijvers, uit zowel de lutherse en calvinistische als de rooms-katholieke traditie, samen in de grote traditie van de kerk van alle eeuwen, die leeft bij de bijbel als bron en norm voor alle spiritualiteit. Daarom is een tweede karakteristiek van dit boek de grondige en vaak verrassende bijbeluitleg.Dit boek wil laten zien dat de bijbel zo gelezen kan worden dat God, die wij vaak ervaren als verborgen, ons toch nabij komt.

Wil je het boek lezen?Verborgene die bij ons zijt in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wim (Red.) dekker. Lezen Verborgene die bij ons zijt Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN