NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VANAF 1795

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VANAF 1795 - A.J. Rasker | Northernlights300.org

...ct is momenteel niet op voorraad _ View the alternatives below ... hoofdstuk een overzicht. 1 A.J. Rasker geeft in De ... ... . De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 | ISBN 9789043524476 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Kerkelijk leven vanaf 1795. De komst van de Fransen in 1795 bracht onder meer vrijheid van godsdienst en maakte een einde aan de bevoorrechte positie van de Nederduits-gereformeerde kerk. Na de invoering van het Algemeen Reglement van 1816 werd de ... bol.com | NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VANAF 1795, A.J ... ... . Na de invoering van het Algemeen Reglement van 1816 werd de Nederduits-gereformeerde kerk aangeduid als de Nederlandse Hervormde Kerk. De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 A.J. Rasker • Boek • paperback. Samenvatting . Dr. A. J. Rasker beschrijft in dit bekende standaardwerk de geschiedenis van de nieuwe protestantse kerk, vanuit de hervormde zijde. Ook voor deze tijd is het belangrijk het verleden te kennen om ons vandaag goed te kunnen oriënteren. De redenen dat men zich in 1834 van de Nederlandse Hervormde Kerk wilde afscheiden lagen vooral in de ontwikkelingen in Gereformeerde Kerk van Nederland na 1795; sinds 1816 de Nederlandse Hervormde Kerk.. De gereformeerde belijdenis functioneerde niet meer in de praktijk.; De gereformeerde kerkregering (de Dordtse kerkorde) was afgeschaft.In plaats daarvan kwam er in 1816 een 'Algemeen ... HOOFDSTUK 1 'D E STERKSTE STEUN DER MENSCHELIJKE MAATSCHAPPIJ '1 GODSDIENST EN KERK IN NEDERLAND ROND 1800 De Bataafse Omwenteling maakte op 31 januari 1795 een einde aan de Repu-bliek en aan het stadhouderschap van de Prins van Oranje. Ruim een jaar later Reading: A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de ... Hervormde Kerk te Oegstgeest geeft leiding aan een wijd vertakt werk, voornamelijk in Indonesië en Afrika. Door haar lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken, de Wereldbond van Hervormde Kerken, de Conferentie van Europese Kerken en de in 1968 opgerichte Raad van Kerken in Nederland staat de Ned. De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 A.J. Rasker Dr. A. J. Rasker beschrijft in dit bekende standaardwerk de geschiedenis van de nieuwe protestantse kerk, vanuit de hervormde zijde. Ook voor deze tijd is het belangrijk het verleden te kennen om ons vandaag goed te kunnen oriënteren. ... De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 (boek) Bekijk alles. De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 A.J. Rasker • Boek • hardback. Samenvatting . niet beschikbaar . Productinformatie . Binding: Hardback Distributievorm: Boek (print, druk) Formaat: 170mm x 247mm ... Uitgegeven door Kok in 2004. 539 blz., in goede staat. Download "hoofdstuk een overzicht. 1 A.J. Rasker geeft in De Nederlands Hervormde Kerk vanaf 1795 in het vijftiende" tiek in de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie, dat deze besloot het niet voor te leggen aan de synode. Pas in 1974 zou het uiteindelijk voor belangstellenden be-schikbaar gesteld worden. Zie over de gang van zaken A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kampen 1981 2, 363, die rept over 'grote teleurstel- Gebruikte boeken: Bos, C.G. Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1945 Kamphuis, J. Eb en Vloed Rasker, A.J. De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 Deddens, D. e.a. Afscheiding - Wederkeer Haitjema, Th.L. De richtingen in de Nederlandsch Hervormde kerk Praamsma, L. De Kerk van alle tijden Jong, O.J. de Nederlands Kerkgeschiedenis De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 (2e hands) EAN-code: 9789024226627-A Uitgeverij: Kok Levertijd: Binnen 1 werkdag in huis! Dit boek is tweedehands en kan strepen of aantekeningen bevatten. Het onderdeel Geschiedenis Vaderlandse Kerk behandelt de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende en twintigste eeuw. Thema's die daarbij centraal staan, zijn: (1) de overgang van de Gereformeerde naar de Nederlandse Hervormde Kerk (1795-1816); (2) het Réveil; (3) critici van het Réveil: Kohlbrugge, Kuyper en de en van 1795 op strafvermeldingen en registreerde uit zijn bronnen een groot ... De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. ... zag zich als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk te Leiden...

INFORMATIE

AUTEUR
A.J. Rasker
DIMENSIE
4,83 MB
BESTANDSNAAM
NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VANAF 1795.pdf

OMSCHRIJVING

Dit standaardwerk over de geschiedenis en de theologie van de Nederlandse Hervormde Kerk van 1795 tot heden is geschreven in de overtuiging, dat we het verleden moeten kennen om ons in het heden goed te kunnen oriënteren. De situatie waarin wij nu verkeren en de verantwoordelijkheid die wij nu dragen, zijn door onze geestelijke voorouders voorbereid; daarom is het goed naar hen te luisteren bij onze overleggingen en onze beslissingen die immers in veranderde omstandigheden een voortzetting zijn van hun denken en hun strijd. Het is dan wel de vraag, hoe wij hen willen laten meespreken. Immers, de erfenis die zij ons hebben nagelaten is in veler oog meer gekenmerkt door verdeeldheid dan door een dieper liggende eenheid -die door sommigen geloofd, door anderen geloochend wordt-. In dit verband moet niet alleen gedacht worden aan de verschillen en tegenstellingen binnen de Ned. Herv. Kerk, maar ook aan haar verhoudingen tot haar zusterkerken. Vooral voor hen die hun geestelijke afkomst hebben in Afscheiding en Doleantie moet het van bijzondere betekenis zijn, dat verleden, dat ook hun eigen verleden bepaald heeft, nader te leren kennen. In deze derde, herziene en vermeerderde druk heeft de auteur dan ook een aantal nieuwe hoofdstukken opgenomen, waarin het groeiende besef van oecumenische verbondenheid met en de -herkenning van de zusterkerken (zich o.m. uitend in het Samen-op-weg-proces met de Gereformeerde Kerken in Nederland en in de veelvuldige contacten met de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie) diepgaand wordt besproken en tevens aandacht wordt geschonken aan de grote vragen van vrede en gerechtigheid, waarvoor de kerken zich geplaatst zien. De nieuwe verhouding tussen Kerk en Israël, de secularisatie, de bevrijdingstheologieën, de plaats van de vrouw in theologie en kerk, de kerk en de jongeren, de pluriforme samenleving, al deze thema's komen op harmonieuze wijze aan de orde.

Wil je het boek lezen?NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VANAF 1795 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.J. Rasker. Lezen NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VANAF 1795 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN