Diagnose : schizofrenie

Diagnose : schizofrenie - Cornelie van Well | Northernlights300.org

...renie wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve symptomen: De verschijnselen die horen bij een psychose worden de positieve symptomen van schizofrenie genoemd: ze zijn duidelijk aanwezig ... Spreekuurthuis schizofrenie ... .; De verschijnselen van het verminderd functioneren worden de negatieve symptomen van schizofrenie genoemd: bepaalde vaardigheden of eigenschappen zijn afwezig. Schizofrenie gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het functioneren, zowel op professioneel als op sociaal gebied. Gelukkig gaat het met ongeveer een derde van de patiënten met schizofrenie na de eerste psychose tamelijk goed. Zij herstellen vlot, ontwikkelen geen of weinig negatieve symptomen en blijven lange ... Diagnostiek van schizofrenie - Richtlijn - Richtlijnendatabase ... . Gelukkig gaat het met ongeveer een derde van de patiënten met schizofrenie na de eerste psychose tamelijk goed. Zij herstellen vlot, ontwikkelen geen of weinig negatieve symptomen en blijven lange tijd psychosevrij. Schizofrenie is een ernstige en chronische psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door langdurige of terugkerende psychoses. Een psychose is een toestand waarbij een persoon het normale contact met de werkelijkheid verliest. ... Het is de psychiater die de diagnose van schizofrenie stelt. Als de diagnose schizofrenie is gesteld, wordt sterk aanbevolen de medicijnen altijd te blijven gebruiken vanwege de grote kans op een volgende psychose. Ook wanneer je je beter voelt. Het duurt meestal enkele weken voordat het effect van de medicijnen merkbaar wordt. Om een goed effect te bereiken moet je de medicijnen met grote regelmaat innemen. Schizofrenie is niet zeldzaam. De aandoening komt bij bijna 1% van de Nederlandse bevolking voor. Dit komt neer op ruim 130.000 Nederlanders die ooit in hun leven schizofrenie krijgen. Schizofrenie openbaart zich vaak voor het eerst tussen je zestiende en dertigste levensjaar. De verschijnselen variëren sterk van persoon tot persoon....

INFORMATIE

AUTEUR
Cornelie van Well
DIMENSIE
5,59 MB
BESTANDSNAAM
Diagnose : schizofrenie.pdf

OMSCHRIJVING

Diagnose : schizofrenie 1e druk is een boek van Cornelie van Well uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058980564 Ongeveer 1 op elke 100 Nederlanders treft het noodlot van schizofrenie. Schizofrenie is een psychiatrisch syndroom dat chronisch van karakter is. Hevige angsten, soms met wanen of hallucinaties, bepalen het leven van de getroffenen, zij het datl te heftige emoties veelal worden afgedempt met zware medicijnen. Schizofrenen (en hun omgeving) hebben een verstoord leven: altijd het gevaar van een psychose, altijd de noodzaak van (pieken en dalen afvlakkende) medicijnen, nooit mr dan een gehandicapt sociaal leven. De aandoening is slecht bespreekbaar: de geneeskunde is soms traag of vaag in de diagnostiek, de getroffen pati nten en hun omgeving hebben vaak veel tijd nodig voor verwerking en zijn nogal eens terughoudend met informatie 'naar buiten', de meer perifere omgeving van pati nten heeft vaak nog een reflex van vermijding als het om chronische psychiatrische aandoeningen gaat. Allemaal geen bevorderlijke factoren voor isolement doorbrekende activiteiten. Het is in dit licht heel belangrijk dat er eindelijk een betrokken auteur is opgestaan die de problematiek 'van binnenuit' beschrijft. Middels 16 interviews, waarvan 15 met familieleden enn met een klinisch psycholoog, wordt in dit boek heel erg duidelijk hoe ouders, kinderen, partner, broer of zus leven met de ziekte van een geliefd persoon. 'Het gaat nog steeds niet goed met hem, ondanks alle medicijnen. Laatst zei hij dat er demonen via de televisie bij hem in zijn lichaam gekomen waren en hij moest toen zijn huis in brand steken. Hij weet gelukkig zelf dat het niet klopt. Hij gaat naar de dagopvang en daar heeft hij ook een slaapplek als hij zich thuis niet veilig voelt.' ' De zorg om Lizet beheerst mijn hele leven. Ik heb Merel nodig en zij mij en dat is om te overleven met Lizet. Ik denk nooit meer aan die twee jaar dat Lizet me zo'n pijn heeft gedaan. Ik kon daar toen niets mee, gaf me zelf de schuld en ook Merel verweet me toen vaak dat ik bepaalde dingen niet goed deed. Die periode stop ik weg, nu wil ik zoveel mogelijk voor Lizet betekenen. Dat is mijn drive. Ik kan er met vrienden over praten, maar op een gegeven moment zeg ik:schlussen dan weten ze dat het genoeg is en gaan we over op andere dingen.' 'Het blijft een verschrikkelijke pijnplek in ons leven. We hebben drie dochters en ik bekeek ze ooit als gelijk, maar dat is niet meer. Zij is wel de oudste dochter gebleven, maar in zelfstandigheid en volwassenheid is het niet meer de oudste dochter. Het blijft altijd een zorgendochter, al is ze is nu zesendertig. Maar ik zie ook een vrouw die redelijk goed kan functioneren in deze maatschappij!' Cornelie van Well is een begenadigd auteur. Zij schreef eerder interview-boeken over 'extreem kleine mensen' (ten onrechte wel 'lilliputters' genoemd) en over de veeleisende wereld van de mantelzorgers. Haar opleiding tot humanisticus geeft haar de juiste achtergrond en ze heeft bovendien een heel empatische benadering van de mensen die ze wil portretteren. Voor dit boek over de omgeving van mensen met schizofrenie is ze ervaringsdeskundige vanwege een familielid in haar onmiddellijke omgeving. Naast het schrijven van boeken heeft zij een praktijk voor levensvragen.

Wil je het boek lezen?Diagnose : schizofrenie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Cornelie van Well. Lezen Diagnose : schizofrenie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN