Politieke ministeriële verantwoordelijkheid

Politieke ministeriële verantwoordelijkheid - I.A. Van Der Driessche | Northernlights300.org

...t niet. De staatssecretarissen zijn eveneens politiek ... Politiek en Beleid: kabinetscrisis / ministeriële ... ... ... Deze geldt voor daden die in strijd zijn met de Grondwet of andere wetten. Om dat tot uitdrukking te brengen moeten de ministers sindsdien wetten voorzien van een contraseign. In 1848 is de politieke ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd en werd de Koning onschendbaar. Het kabinet legt verantwoording af aan het parlement. Politieke ministeriële verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een hoeksteen in elk parlementair bestel. Het is Nederlandse rechtsgeleerden opgevallen dat he ... Ongevraagd advies over de ministeriële verantwoordelijkheid. ... . Het is Nederlandse rechtsgeleerden opgevallen dat het begrip 'politieke ministeriële verantwoordelijkheid' in een groot aantal Europese staatsstelsels een andere betekenis blijkt te hebben, maar een verklaring hiervoor ontbreekt. De sanctionering van de ministeriële verantwoordelijkheid is omgeven met politieke factoren: het parlement maakt zelf uit op welke wijze sanctionering plaatsvindt. De ultieme sanctie binnen de ministeriële verantwoordelijkheid is het heenzenden van een minister of een staatssecretaris. Maar wanneer er in het constitutionele discours gesproken wordt over de ministeriële verantwoordelijkheid, wordt er meestal gedoeld op de politieke. En de politieke verantwoordelijkheid heeft via de tussenstap van de invoering van een strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid in 1840 zijn beslag gekregen bij de grondwetsherziening van 1848. DEN HAAG - De Wet op de (strafrechtelijke) ministeriële verantwoordelijkheid uit 1855 wordt beperkt aangepast, vooruitlopend op een algehele herziening die nog in voorbereiding is.Het betreft in eerste instantie modernisering van het taalgebruik en aanpassingen aan na 1855 opgetreden ontwikkelingen. Zo worden nu ook ministers zonder portefeuille en staatssecretarissen genoemd in de wet. regering de ministeriële verantwoordelijkheid betrek­ kelijk opportunistisch hanteren. De ene dag wordt de ministeriële verantwoordelijkheid als allesoverheer­ sende norm gepresenteerd, de andere dag wordt een beperkte interpretatie gehanteerd, waarbij politieke motieven de keuze van de dag beïnvloeden. De politieke ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat de ministers (tot op een bepaalde hoogte) verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun ambtenaren. In Nederland bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kent 75 leden, terwijl de Tweede Kamer uit 150 leden bestaat. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie? Ministeriële verantwoordelijkheid 'Verantwoorden is antwoorden aan de kamers der Staten-Generaal', zo merkte Thorbecke op in zijn Aantekening op de grondwet. Deze treffende omschrijving van de kern van de (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid staat in schril contrast met de begripsverwarring die tegenwoordig in de rechtspraktijk en de -doctrine bestaat over dit fundamentele ... invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid: de ministers zijn verantwoordelijk, de koning is onschendbaar - rechtstreekse verkiezing van Tweede Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten op grond van het censuskiesrecht - 3 Ministeriële verantwoordelijkheid, bestuurlijke verhoudingen en toezi...

INFORMATIE

AUTEUR
I.A. Van Der Driessche
DIMENSIE
4,64 MB
BESTANDSNAAM
Politieke ministeriële verantwoordelijkheid.pdf

OMSCHRIJVING

Politieke ministeriële verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een hoeksteen in elk parlementair bestel. Het is Nederlandse rechtsgeleerden opgevallen dat het begrip 'politieke ministeriële verantwoordelijkheid' in een groot aantal Europese staatsstelsels een andere betekenis blijkt te hebben, maar een verklaring hiervoor ontbreekt. Dit onderzoek poogt te achterhalen waarin het verschil tussen het Nederlandse begrip enerzijds en het begrip in Frankrijk, België en Duitsland anderzijds ligt. Het gaat niet louter om een definitiekwestie. De verklaring voor dit verschil is immers te vinden in de grondslagen van het constitutionele stelsel. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor staatsrechtbeoefenaars die politieke ministeriële verantwoordelijkheid bestuderen, en voor iedereen die geïnteresseerd is in rechtsvergelijkend staatsrecht.

Wil je het boek lezen?Politieke ministeriële verantwoordelijkheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur I.A. Van Der Driessche. Lezen Politieke ministeriële verantwoordelijkheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN