Geen geboden rustdag meer

Geen geboden rustdag meer - W. Wierenga | Northernlights300.org

...ag geprotesteerd. Ze spraken doorgaans van rustdag, sabbat of de dag de Heeren ... WAAROM ZONDAG RUSTDAG? - Google Groups ... . Met de tien geboden (Hebreeuws:, עשרת הדברות asèrèt hadibrot, "tien woorden" of "tien uitspraken") of dekaloog (Oudgrieks: οἱ δέκα λόγοι, hoi déka lógoi, "de tien woorden") worden de leefregels aangeduid die in de Hebreeuwse Bijbel volgens het jodendom door God via Mozes aan de mensen gegeven zijn. Deze leefregels hebben ook invloed gekregen op samenlevingen waarin ... Neem ... Ds. Wierenga (GKV): Zondag geen bevolen rustdag - Kerk ... ... . Deze leefregels hebben ook invloed gekregen op samenlevingen waarin ... Neem dan meteen een rustdag! ... En je hoeft geen weken van 150 kilometer te maken om hier de dupe van te worden. ... Als er bij drie of meer van deze indicatoren een alarmbel gaat rinkelen, ... De Zondag en het Vierde Gebod . N. van Dijk. 28-01-12 . In de Gereformeerde Kerkbode van Groningen - Fryslân - Drenthe, van 20 januari, gingen de thema-artikelen over: "De zondag en het vierde gebod". Aanleiding was de publicatie van GKv ds. W. Wierenga: "Geen geboden rustdag meer?". In deze publicatie concludeert drs. In de loop van de geschiedenis van het christendom is de viering van de Dag des Heren verschoven van de zevende naar de eerste dag van de week, de zondag.Sinds de scheiding van kerk en staat geldt overigens tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de zondag als laatste dag van de week.. De invulling van de zondagsheiliging kent vele vormen. De Tien Geboden zijn in essentie een samenvatting van de meer dan 600 geboden die in de Wet van het Oude Testament staan. ... Maar op de rustdag zult u geen werk doen; u niet, uw zoon en dochter niet. Ook niet uw werknemer of werkneemster.Ook mag u het vee of de slaven op de rustdag geen werk laten doen. Hierdoor vergeet je vaak dat een rustdag inlassen toch echt heel belangrijk is en dat het skippen hiervan slechte resultaten oplevert. Omdat we je willen laten inzien dat je rustdagen niet moet vergeten, leggen we je vandaag uit waarom het zo belangrijk is! Meer is niet altijd beter. Op het gebied van sporten denken we vaak; hoe meer hoe beter. 1. rustdag? Als er één gebod is waarover veel gediscussieerd wordt, is dat wel het vierde gebod. ... Laten we daarom eerst maar wat meer inzoomen op het vierde gebod. 2. ... Het is geen regeldag, maar een - met eerbied gezegd - een Jezusdag. Geen wonder dan ook dat meerdere Nederlandse uitgevers zijn boeken vertalen, ... In het hoofdstuk over het vierde gebod, de rustdag, ... meer dan bij de belijdenis van Westminster. Geboden. De tien geboden worden in de Bijbel niet de geboden genoemd, maar de tien woorden (in het Hebreeuws devarim), de Dekaloog (Exodus 20:1, Exodus 34:38, Deuteronomium 4:13, Deuteronomium 10:4).De tien woorden zijn niet-vrijblijvende raadgevingen van God. De mens is geen robot en ook geen verlengstuk van de computer. Er zijn in de loop van de tijd steeds meer economische en industriele processen op gang gebracht die op zondag niet meer (kunnen) worden stop gezet. Maar daarom druisen ze nog wel in tegen het gebod, dat de Heere geeft. 1. De sabbat is Oudtestamentisch, echt iets voor het joodse volk, de Heere Jezus heeft de sabbat vervuld en daarom hoeven wij geen rustdag meer te houden. In dat geval zou de sabbatsrust helemaal vallen onder de ceremoniële wetten, die met de komst van Christus niet meer voor ons gelden. Torastudie 103: De Tien Geboden - Exodus (20:1-22) In deze Torastudie aandacht voor de Tien Geboden die in Exodus 20:1-22 worden genoemd. De Tien Geboden zijn de volgende: Ik ben de Eeuwige Uw God; gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht en geen afgodsbeelden maken; gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken, gedenk de rustdag; eert uw vader en moeder; gij zult niet moorden ... > >gebod schrapt, schrapt duidelijk veel meer dan een jota of tittel en > >gaat daarmee expliciet in tegen de opdracht van zijn/haar schepper. > > Zie bovenstaand commentaar....het is geen schrappen....noem het over-rulen > door het bloed van Christus. > > >'En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: i...

INFORMATIE

AUTEUR
W. Wierenga
DIMENSIE
5,31 MB
BESTANDSNAAM
Geen geboden rustdag meer.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek vindt men de resultaten van een uitvoerig en diepgaand onderzoek betreffende de sabbatdag in het Oude Testament en het gebod waarin die rustdag aan het volk Israël werd opgelegd (het vierde gebod van de zgn. 10 geboden) en betreffende een al of niet door God bevolen rustdag voor de christelijke kerk.Men vindt een uitvoerige inventarisatie van de problemen rond deze thema' s, een overzicht van wat er in de loop van de geschiedenis over deze problemen is geschreven en een uiteenzetting van de opvattingen van de schrijver zelf. Vele bijbelplaatsen worden in het boek nauwkeurig gelezen en uitgelegd.W. Wierenga (1933) is sinds 1959 predikant binnen de Gereformeerde Kerken (v) van Nederland. Hij werkte onder meer in Noordbergum, in Zuidbroek-Veendam, in Berkel en Rodenrijs, en in Groningen-Helpman. Na zijn pensionering bleef hij tot heden actief als preekman en als catecheet. Van zijn hand verschenen enkele populairwetenschappelijke geschriftjes.

Wil je het boek lezen?Geen geboden rustdag meer in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur W. Wierenga. Lezen Geen geboden rustdag meer Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN