Deel 1 en Deel 2 Arbeidsrecht thematisch

Deel 1 en Deel 2 Arbeidsrecht thematisch - C.J. Loonstra | Northernlights300.org

...mersaansprakelijkheid voor door hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en de overgang van een onderneming aan de orde ... Arbeidsrecht thematisch - Paperback - 9789012399937 | AKO ... ... . DEEL 1 Woord vooraf Auteurs Commentaarverantwoording Ten geleide Algemene inhoudsopgave Alfabetische inhoudsopgave Thematische inhoudsopgave 1. Werving, selectie / gelijke behandeling 2. Aanstelling 3. Kwalificatie 4. Instructiebevoegdheid werkgever 5. Informatieplicht van de werkgever 6. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 7. Arbeidsrecht Thematisch Deel II Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt act ... bol.com | SDU Commentaar 2017 - Arbeidsrecht thematisch ... ... . Informatieplicht van de werkgever 6. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 7. Arbeidsrecht Thematisch Deel II Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Door een indeling in thema's sluit Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch naadloos aan Inhoudstabel: Deel 2; C. Arbeidsvoorwaarden (I) 10. Loon; 11. Flexibele verloning: tussen hr-tool en juridisch concept; 12. Arbeidstijd; 13. Wijziging van ... Le livre Arbeidsrecht - deel 2 (ISBN 9789048636617) discute le sujet Droit du travail Sducommentaar - Arbeidsrecht thematisch 2018 1 2018 1e druk is een boek uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012400992 Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Deze uitgave bevat een selectie van het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Zo krijgt u een goed beeld van hoe actueel, uitgebreid en compleet een Sdu Commentaar is. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch bevat praktisch en diepgravend artikelsgewijs commentaar op artikelen uit onder andere Boek 7 BW. De commentaren zijn per thema geordend zodat u onderwerpsgewijs een goed overzicht heeft ... In het voorbeeld op p. 25 van de Leidraad worden de redacteuren van de uitgave niet vermeld. Omdat deze wel bekend zijn, raden wij aan om ze wel op te nemen, zoals ook gebeurd is bij de voorbeelden 1 t/m 3 hierboven. Voorbeeld 5: Verkort: Cremers-Hartman, in: Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2016/8, art. 1 en 9 WCRM (zie hoofdstukken 1 en 2) ... Europees perspectief (NILG - Markt, overheid en recht, deel 6), Den Haag: Boom juridisch 2015. voorbeeld: 3 auteurs Spoor, Verkade & Visser 2011 ... Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2016/8, art.1 en 9 WCRM, aant. C.3 (online, bijgewerkt Het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch gaat dieper dan alle andere commentaren en is daarom ook een onmisbare aanvulling voor iedere arbeidsrecht expert. Thematische indeling Door een indeling in thema's sluit Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch naadloos aan bij de praktijk: de wetsartikelen waarmee u het meest te maken heeft, krijgen de ruimste aandacht. Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht helder en praktijkgericht. Het boek neemt de bedoeling van de wetgever als uitgangspunt. Door heldere schemas en che... 1) arbeidsrecht bevat veel dwingend recht 2) collectief arbeidsrecht als extra/eigen bron van recht Socialezekerheidsrecht = publiekrecht = verhouding tussen burger en overheid, m.n. rechten op sociale zekerheid (cf. sociale grondrechten) die burger kan inroepen/opeisen t.a.v. de overheid (cf. verzorgingsstaat) ingeval van "sociale risico's"....

INFORMATIE

AUTEUR
C.J. Loonstra
DIMENSIE
4,80 MB
BESTANDSNAAM
Deel 1 en Deel 2 Arbeidsrecht thematisch.pdf

OMSCHRIJVING

Deel 1 en Deel 2 Arbeidsrecht thematisch 1e druk is een boek van C.J. Loonstra uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012390040 Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch is een combinatievan boek en online die het gehele arbeidsrecht thematischbecommentarieert. Bovendien vindt u per artikel eenoverzicht van jurisprudentie en literatuur.De auteurs richten zich met dit commentaar op de arbeidsrechtelijkeadvocatuur. Door een indeling in thema's sluitSdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch naadloos aan bij depraktijk: de wetsartikelen waarmee u het meest te makenheeft, krijgen de ruimste aandacht.Op www.sducommentaararbeidsrecht.nl wordt het commentaarsteeds actueel gehouden en worden de nieuwste uitsprakentoegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar deachterliggende teksten. Eenmaal per jaar verschijnt eennieuwe boekeditie.www.sducommentaararbeidsrecht.nl

Wil je het boek lezen?Deel 1 en Deel 2 Arbeidsrecht thematisch in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.J. Loonstra. Lezen Deel 1 en Deel 2 Arbeidsrecht thematisch Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN